NAJNOVŠIE

Komentár k ZP § 99 EvidenciaZámokGarancia

28.9.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 99 Evidencia Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Zamestnávanie ZŤP z pohľadu zamestnávateľa

27.9.2016, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
ZP definuje zamestnanca so zdravotným postihnutím v ustanovení § 40 ods. 8 ako zamestnanca uznaného za invalidného podľa zákona sociálnom poistení, ktorý svojmu zamestnávateľovi predloží rozhodnutie o invalidnom dôchodku Na úvod tohto ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Správnosť výpočtu exekúcieZámokGarancia

23.9.2016, JUDr Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chceli by sme si preveriť správnosť výpočtu exekúcie - zrážky zo mzy a príjmov, ktoré do výpočtu vstupujú. Konkrétne nás zaujíma príjem zo sociálneho fondu a nepeňažné plnenie. Vstupujú tieto príjmy do výpočtu zrážky na exekúciu? Pokiaľ ide čisto o ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Povinná pracovná zdravotná službaZámokGarancia

23.9.2016, Michal Kačmár, Zdroj: Verlag Dashöfer
HasPo; JUDr. Paula Babicová Viete, čo je to povinná pracovná zdravotná služba? Ak nie, čítajte pozorne, pretože aj keď máte len jedného zamestnanca, musíte zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu. Bez ohľadu na to, o akú prácu ide, ju musí zabezpečiť ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Podmienky a nároky zo skráteného pracovného úväzku pre dôchodcuZámokGarancia

23.9.2016, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnankyňa 2. marca 2016 dovŕšila dôchodkový vek a poberá starobný dôchodok. Naďalej pracuje bez prerušenia od 3. marca 2016 na plný pracovný úväzok, 8. hodín. Chce pracovať do konca kalendárneho roku 2016. Od 1. januára 2017 chce pracovať na skrátený ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Vzor pracovného poriadkuZámokGarancia

26.5.2015, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) -po predchádzajúcom súhlase zamestnaneckej rady / ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Skončenie pracovného pomeru dohodou alebo výpoveďou a vznik dočasnej práceneschopnosti

8.11.2013, Mgr. Katarína Jagnešáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ku skončeniu pracovného pomeru dochádza najčastejšie dohodou o skončení pracovného pomeru alebo výpoveďou podanou zo strany zamestnanca alebo zamestnávateľa. Ako možnosť takto skončiť jeho pracovný pomer, prípadne plynutie výpovednej doby ovplyvní dočasná ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Dôležité údaje pre daňovníka na rok 2016Garancia

21.12.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Údaje pre daňovníka rok 2016 Životné minimum do 30.6.2016 198,09 € Minimálna mzda od 1.1.2016 405,00 € 1/2 minimálnej mzdy 202,50 € 6- násobok minimálnej mzdy 2 430,00 € ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Demotivovaný zamestnanec, ako vplýva na kolektív?Garancia

16.5.2016, PhDr. Eliška Záležáková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Motivácia v práci má za cieľ aby zamestnanci podávali adekvátny pracovný výkon, prejavili patričné pracovné správanie. Motivovaný zamestnanec vkladá do svoje práce čo najviac úsilia, podáva výkon a ovplyvňuje ostaných členov ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Kafetéria systém- nová voľba zamestnaneckých výhod

9.12.2011, PhDr. Stanislav Nemčík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podstatou kafetéria systému je, že zamestnanec si vyberá výhody z ponuky podľa svojho želania a v rozsahu stanoveného finančného rozpočtu. Rozpočet a “menu” ponuky môžu závisieť aj od postavenia a prínosu zamestnanca pre organizáciu. Podstatou ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 199/2016 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 21.6.2016 v čiastke č. 55)
  • 210/2016 Z.z. novela vyhl. č. 259/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2016 v čiastke č. 60)
  • 217/2016 Z.z. novela zák. č. 553/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2016 v čiastke č. 64)
  • 222/2016 Z.z. o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 26.7.2016 v čiastke č. 67)
  • 253/2016 Z.z. o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 23.9.2016 v čiastke č. 81)

Anotácia právnych predpisov

PARTNERI
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
,
Lektor:
Neviete si poradiť s exekúciami, či zrážkami zo miezd zamestnancov? Konferencia Vám poskytuje jedinečnú možnosť nahliadnuť na túto problematiku z pohľadu právnika, mzdára a personalistu. Bohaté teoretické, ale najmä praktické skúsenosti lektorského kolektívu umožnili, aby sme obsah koncipovali veľmi prakticky. Prihláška tu!
30.9.2016, Žilina
Lektor: Ing. Emil Suchánek
Chcete sa zbaviť strachu z telefonovania a odmietnutia vašej ponuky či požiadavky? Preto je tu pre Vás náš seminár... Prihláška tu!
2.12.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Vzhľadom na zásadné zmeny v obchodnom zákonníku platné od 1.2.2013 sme zaradili školenie zamerané na zabezpečenie plnenia záväzkov dlžníkov.. Prihláška tu!
3.11.2016, Žilina
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Školenie sa zameriava na pracovnoprávne spory, ku ktorým dochádza na pracovisku veľmi často. Pre riadne fungovanie obchodnej spoločnosti sú však dobré vzťahy medzi zamestnancami veľmi dôležité, najmä z hľadiska tímovej spolupráce.  Prihláška tu!
7.10.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
Seminár rieši problematiku postavenia a zodpovednosti štatutárnych orgánov pri výkone ich funkcie v nadväznosti na aktuálnu legislatívu... Prihláška tu!
24.11.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Suchánek
Na tomto seminári získate aktuálne a ucelené informácie o procesoch hodnotenia výkonov vo výrobe, obsluhe výroby i službách... Prihláška tu!
27.10.2016, Bratislava
Lektor: Mgr. Miriam Miková
Spoznajte a osvojte si pravidlá spoločenskej etikety. Spoločenské správanie prestáva byť súkromnou vecou človeka, ale stáva sa aj nutnou pracovnou podmienkou... Prihláška tu!
6.10.2016, Bratislava
Lektor: Mgr. Miriam Miková
Prototypom dokonalej asistentky nie je vymyslený robot, ale výkonná, praktická, reprezentatívna a spoľahlivá pravá ruka každého šéfa... Prihláška tu!
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva