Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania

 

Darček mesiaca
Skončenie pracovného pomeru

 

 

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 

Najnovšie

Preddavky na daňGarancia

24.11.2017, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Viera Mezeiová Zamestnávateľ z každého príjmu zo ZČ je povinný v čase plnenia zraziť a odviesť daňovému úradu mesačný  preddavok na daň  v zákonnej lehote. Okrem toho vybraným ústavným činiteľom sa z mesačného zdaniteľného príjmu zo ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a zníženie základu dane v roku 2018

22.11.2017, Ing. Kristína Kollárová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Kristína Kollárová, PhD. Aj v roku 2018 si budú môcť daňovníci odpočítať od základu dane zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré predstavujú jednu z nezdaniteľných častí základu dane. Aj v roku 2018 si budú môcť daňovníci odpočítať ...
viac

Registrácia na daňovom úradeGarancia

20.11.2017, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Viera Mezeiová Pri vyplácaní príjmov zo ZČ vznikne zamestnávateľovi povinnosť už v priebehu roka zrážať z nich pri výplate, poukázaní alebo pripísaní k dobru mesačný  preddavok na daň . Ešte predtým je potrebné, aby sa  registroval   ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Pracovná disciplína zamestnanca a jej porušenie v roku 2017Garancia

16.11.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákonník práce nám pojem ani obsah pracovnej disciplíny jednoznačne nedefinuje a aj v právnej teórii sa k obsahu tohto pojmu viažu viaceré koncepcie. V § 47 ZP , ktorý vyjadruje pojmové znaky pracovného pomeru sa deklaruje, že ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 180 Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škoduGarancia

15.11.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 180 Zamestnanec, ktorý je postihnutý duševnou poruchou, zodpovedá za škodu ním spôsobenú, len ak je schopný ovládnuť svoje konanie a posúdiť následky svojho konania. Zamestnanec, ktorý sa uvedie vlastnou vinou do takého stavu, ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Zmeny v zákone o dani z príjmov z pohľadu fyzických osôb s účinnosťou od 1. januára 2018Garancia

14.11.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súčasnosti je v legislatívnom procese v NR SR novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. ( ZDP ) s predpokladanou účinnosťou od 1. 1. 2018. Obsahom príspevku je krátky prehľad najvýznamnejších navrhovaných zmien pre ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Zastupovanie zamestnanca na kratší pracovný čas v roku 2017Garancia

14.11.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 13. 11. 2017 končí pracovný pomer zamestnankyni, uzatvorený na sezónne práce, ktorý trval 8 mesiacov. Mohli by sme túto istú zamestnankyňu prijať od 14. 11. 2017 na zastupovanie inej zamestnankyne, ktorá je na PN? Legislatívna úprava: ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Pracujúci dôchodcovia nebudú musieť platiť odvody do 200 eur až od 1. júla 2018

13.11.2017, Zdroj: Sociálna poisťovňa
V posledných dňoch sa dôchodcovia pýtajú Informačno-poradenského centra Sociálnej poisťovne otázky súvisiace so zmenou podmienok práce dôchodcu na dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o vykonaní práce. Domnievajú sa, že ak budú pracovať na dohodu s príjmom ...
viac

Vianočný večierok z pohľadu sociálneho fonduGarancia

10.11.2017, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jedným zo spôsobov ako môže vedenie spoločnosti poďakovať svojim zamestnancom za ich celoročné úsilie, ale aj obchodným partnerom za ich spoluprácu, je usporiadať vianočný večierok. Koľko takýto večierok stojí a odkiaľ na to vziať? Možností ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Komentár k ZP § 179 Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škoduGarancia

10.11.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman , PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu § 179 (1) Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnávateľ ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najčítanejšie

Vzor pracovného poriadkuGarancia

26.5.2015, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) -po predchádzajúcom súhlase zamestnaneckej rady / ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Uplatňovanie nároku na nemocenské pri vzniku DPN v ochrannej lehoteGarancia

24.1.2014, Ing. Iveta Matlovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ochranná lehota je v nemocenskom poistení časový úsek, ktorý nasleduje po skončení účasti na povinnom nemocenskom poistení (napr. po skončení pracovného pomeru). Účelom ochrannej lehoty je chrániť zamestnanca určité obdobie po skončení zamestnania. Ak sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Preukazovanie nárokov na nezdaniteľné časti základu dane a na daňový bonus u zamestnancovArchív

15.6.2012, Ing. Dagmar Piršelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanci si uplatňujú nárok na nezdaniteľné časti základu dane a daňový bonus buď u svojho zamestnávateľa, alebo po skončení roka v rámci podaného daňového priznania k dani z príjmov. Postup v priebehu roka V priebehu roka si zamestnanec (daňovník ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Personálny controllingArchív

8.7.2011, Zdroj: www.dominata.sk, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čo je personálny controlling? Personálny controlling je špeciálna vedná oblasť, ktorá čerpá poznatky z personálneho manažmentu (riadenia ľudských zdrojov), ale opiera sa o princípy a postupy controllingu. To znamená, nezaoberá sa len výkladom danej ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Štvorzmenná prevádzkaArchív

8.2.2005, Ing. Miroslav Mačuha, Zdroj: Verlag Dashöfer
Otázka č. 4: Od 1. 10. 2004 naša spoločnosť zavedie 4-zmennú prevádzku po 12 h. Po predbežnej kalkulácii počty odpracovaných hodín po mesiacoch sa líšia od mesačných fondov pracovného času. Ako mám postupovať pri výpočte miezd, ak platíme aj nočné ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 241/2017 Z.z. novela zák. č. 285/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
  • 243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej inštitúcii (vyšlo dňa: 12.10.2017 v čiastke č. 103)
  • 247/2017 Z.z. ustanovuje podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou (vyšlo dňa: 13.10.2017 v čiastke č. 104)
  • 256/2017 Z.z. novela zák. č. 580/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 25.10.2017 v čiastke č. 109)
  • 257/2017 Z.z. novela zák. č. 576/2004 Z. z. a ďalších zákonov (vyšlo dňa: 25.10.2017 v čiastke č. 109)
  • 264/2017 Z.z. novela zák. č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 8.11.2017 v čiastke č. 114)
  • 266/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 9.11.2017 v čiastke č. 115)
  • 278/2017 Z.z. ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2018 (vyšlo dňa: 15.11.2017 v čiastke č. 119)
  • 279/2017 Z.z. novela zák. č. 483/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 21.11.2017 v čiastke č. 120)
  • 282/2017 Z.z. novela zák. č. 186/2009 Z. z. a č. 39/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 22.11.2017 v čiastke č. 121)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
6.12.2017 - 8.12.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová, Certifikát IFRS EXPERT
Všetko, čo ste o IFRS nevedeli a mali by ste, sa dozviete na komplexnom trojdňovom školení. Prihláška tu!
,
Lektor:
Účtujete vo výrobnej spoločnosti? V nadväznosti na aktuálnu legislatívu Vám lektorka poskytne cenné informácie o zásobách spoločnosti, variantoch  a výhodách a nevýhodách  spôsoboch ich  oceňovania, organizácií skladov  a  skladovom hospodárstve s využitím a aplikáciou v praxi účtovných jednotiek. K problematike účtovania vo výrobnej spoločnosti neodmysliteľne patrí i účtovanie a varianty evidencie  a oceňovania  nedokončenej výroby, výrobkov a polotovarov, ktorý praxi robí problém  z titulu slabej legislatívnej úpravy, vrátane konštrukcie a použitia  kalkulačných vzorcov , a tiež  účtovanie opravných položiek k zásobám či správna a efektívna  inventarizácia zásob. Majte účtovníctvo vedené v súlade s platnou legislatívnou úpravou  a vyhnite sa problémom a sankciám. Školenia prebiehajú v malých skupinách maximálne 10 zákazníkov, pričom garantujeme individuálny prístup a možnosť konzultácie. Prihláška tu!
11.12.2017 - 12.12.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová, Certifikát IFRS EXPERT
Dvojdenný IFRS kurz je nadstavbou Komplexného kurzu IFRS I. Buďte odborníci v problematike IFRS! Prihláška tu!
1.12.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: