Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania

 

Darček mesiaca
Porušenie pracovnej disciplíny

 

ODBORNÍK ODPORÚČA

 

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 

Najnovšie

Peňažné plnenie pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov - 13. a 14. mzdaGarancia

16.2.2018, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 118 ods. 4 písm. a)  a písm. b) Zákonníka práce ako mzda sa posudzuje aj peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov. Poskytnutie ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Vyhľadávanie kandidátov na sociálnych sieťach

16.2.2018, Michaela Šindlerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosti sa neustále potýkajú s nedostatkom kandidátov nie len kvôli tomu, že ľudia nemajú dostatočnú kvalifikáciu, ale do veľkej miery aj tým, že kandidáti nie sú otvorení meniť zamestnanie. Pozícií neubúda a aktívnych kandidátov na trhu ...
viac

Manuál na prípravu kompetenčného pohovoru - „Competency-Based Interview"Garancia

14.2.2018, Martin Zaťko, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kompetenčný model pri vedení pohovorov je jednou z najviac používaných metód pri hodnotení kandidátov z pohľadu ich kompetencií. Svojou spoľahlivosťou nedosahuje úroveň, akú je možné dosiahnuť pri modelových situáciách a testoch, kde vidíme ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Novela zákona o službách zamestnanosti účinná od 1. mája 2018Garancia

13.2.2018, Ing. Peter Varga, Zdroj: Verlag Dashöfer
V Národnej rade Slovenskej republiky bol dňa 8.2.2018 schválený návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Povinnosti zamestnávateľa pri ukončení pracovného pomeru so svojím zamestnancom z pohľadu zákonníka práceGarancia

12.2.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovný pomer je možné v zmysle ustanovení Zákonníka práce (najmä § 59 ZP ) skončiť na základe: 1. právneho úkonu : dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe, 2. právnej udalosti: uplynutím doby, na ktorú bol ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Odvody z dohôd dôchodcov od 1. júla 2018Garancia

9.2.2018, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. júla 2018 budú mať dôchodcovia pracujúci na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti rovnakú výhodu ako majú žiaci stredných a študenti vysokých škôl. Dôchodcovia aj ich zamestnávatelia budú oslobodení od ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Preukazovanie nárokov na nezdaniteľné časti základu dane u zamestnancov za rok 2017Garancia

9.2.2018, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Daňovníci - fyzické osoby si môžu zo svojich aktívnych zdaniteľných príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. ( ZDP ) uplatniť nezdaniteľné časti základu dane. Aktívnymi príjmami sú príjmy podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Národná rada Slovenskej republiky schválila zjednodušenie podmienok zamestnávania cudzincov na Slovensku

9.2.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer / SITA
Národná rada SR dňa 8.2.2018 schválila novelu zákona o službách zamestnanosti. Novela zákona od 1.5.2018 zjednodušuje podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín, teda z krajín mimo Európskej únie, na Slovensku. Bude sa to týkať len vybraných ...
viac

Nárok na dovolenku počas čerpania materskej a rodičovskej dovolenky Garancia

8.2.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na dovolenku vzniká nárok v prípade, ak ste u svojho zamestnávateľa odpracovali aspoň 60 dní za kalendárny rok. Za výkon práce sa považuje aj obdobie trvania materskej dovolenky, ktorá sa započítava do odpracovaných dní. Na všetky otázky týkajúce sa nároku na ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Dobrovoľné poistenie zamestnanca v Ročnom zúčtovaní dane zo závislej činnosti za rok 2017Garancia

7.2.2018, Mgr. Michaela Hinnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru 09. 01. 2017 a požiadal si o vykonanie RZD za r. 2017. Od 01.01.17 do 08.01.2017 bol dobrovoľne nezamestnaný, platil si sociálne a zdravotné poistenie. Môžem mu toto poistenie za obdobie, keď bol ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Najčítanejšie

Vzor pracovného poriadkuGarancia

2.1.2018, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) -po predchádzajúcom súhlase zamestnaneckej rady / ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Faktory motivácieGarancia

2.1.2018, PhDr. Mojmír Kališ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Motivácia je pre výkon, jeho kvalitu a množstvo nevyhnutná. Platí skúsenosť, že čím viac je pracovník „hnaný“ vnútornými motívmi, tým robí lepšie. Čiže pre manažéra je dôležité poznať, aké faktory pôsobia na kvalitu, výdrž a zvyšovanie ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Preukazovanie nárokov na nezdaniteľné časti základu dane a na daňový bonus u zamestnancovArchív

15.6.2012, Ing. Dagmar Piršelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanci si uplatňujú nárok na nezdaniteľné časti základu dane a daňový bonus buď u svojho zamestnávateľa, alebo po skončení roka v rámci podaného daňového priznania k dani z príjmov. Postup v priebehu roka V priebehu roka si zamestnanec (daňovník ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Štvorzmenná prevádzkaArchív

8.2.2005, Ing. Miroslav Mačuha, Zdroj: Verlag Dashöfer
Otázka č. 4: Od 1. 10. 2004 naša spoločnosť zavedie 4-zmennú prevádzku po 12 h. Po predbežnej kalkulácii počty odpracovaných hodín po mesiacoch sa líšia od mesačných fondov pracovného času. Ako mám postupovať pri výpočte miezd, ak platíme aj nočné ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Trendy v nábore zamestnancov v roku 2017Archív

9.5.2017, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer
Svet personalistiky sa mení rovnako dynamicky ako trh práce. Nové situácie si žiadajú nové riešenia, a niektoré z týchto riešení uvádzajú nové trendy, ktoré sa budú uplatňovať, revidovať a inovovať počas nasledujúcich rokov. Aké ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 1/2018 Z.z. o reprezentatívnych kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa vrátane ich dodatku (vyšlo dňa: 5.1.2018 v čiastke č. 1)
  • 4/2018 Z.z. novela zák. č. 578/2004 Z. z. a č. 213/1997 Z. z. (vyšlo dňa: 8.1.2018 v čiastke č. 2)
  • 11/2018 Z.z. ustanovuje súbor otázok súvisiacich s príjmom spotrebiteľa (vyšlo dňa: 12.1.2018 v čiastke č. 5)
  • 12/2018 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 13.1.2018 v čiastke č. 6)
  • 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (vyšlo dňa: 30.1.2018 v čiastke č. 11)
  • 20/2018 Z.z. ustanovuje minimálny počet lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a výpočet minimálneho počtu lôžok pre príslušnú zdravotnú poisťovňu podľa podielu jej poistencov na celkovom počte poistencov podľa príslušného samosprávneho kraja (vyšlo dňa: 31.1.2018 v čiastke č. 12)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
20.3.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Veronika Frnková PhD.
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Prihláška tu!
10.4.2018 - 12.4.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová
NOVINKA – Pripravte sa na zmeny! - do programu seminára sú zahrnuté nové štandardy IFRS 15 a IFRS 16 Prihláška tu!
1.3.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Hedviga Vadinová
Účtujete vo výrobnej spoločnosti? V nadväznosti na aktuálnu legislatívu Vám lektorka poskytne cenné informácie o zásobách spoločnosti, variantoch  a výhodách a nevýhodách  spôsoboch ich  oceňovania, organizácií skladov  a  skladovom hospodárstve s využitím a aplikáciou v praxi účtovných jednotiek. Prihláška tu!
16.4.2018 - 17.4.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová
Dvojdenný IFRS kurz je nadstavbou Komplexného kurzu IFRS I.. Buďte odborníci v problematike IFRS! Prihláška tu!
20.3.2018, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
26.2.2018 - 28.2.2018, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: