NAJNOVŠIE

Komentár k ZP § 131 Zrážky zo mzdy a poradie zrážokZámokGarancia

24.4.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zrážky zo mzdy a poradie zrážok § 131 (1) Zo mzdy zamestnanca zamestnávateľ prednostne vykoná zrážky poistného na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie, nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Nedoplatok z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

24.4.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ročné zúčtovanie) vykonáva zamestnávateľ na žiadosť zamestnanca najneskôr do 31. marca roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia, pričom túto lehotu nemožno ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Zásady recruitera: Aktívny networking a budovanie vzťahovZámokGarancia

7.4.2017, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na začiatku svojej HR kariéry si každý personalista musí ujasniť, kde je momentálne, kde chce byť o niekoľko rokov, či sa chce osobnostne rozvíjať, napr. posunúť svoju činnosť aj smerom ku kariérnemu poradenstvu alebo koučingu, ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Registrácia na daňovom úradeZámokGarancia

17.3.2017, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Viera Mezeiová Pri vyplácaní príjmov zo ZČ vznikne zamestnávateľovi povinnosť už v priebehu roka zrážať z nich pri výplate, poukázaní alebo pripísaní k dobru mesačný  preddavok na daň . Ešte predtým je potrebné, aby sa  registroval   ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Preplatenie nevyčerpanej dovolenkyZámokGarancia

22.1.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak máme zamestnanca, ktorý má viac ako 33 rokov veku a ktorý si nevyčerpal do konca roka 2016 - 9 dní z nároku na dovolenku za rok 2015, koľko dní mu máme preplatiť? V takomto prípade nevznikne nárok na preplatenie. Zákonník práce umožňuje preplatiť ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Vzor pracovného poriadkuZámokGarancia

26.5.2015, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) -po predchádzajúcom súhlase zamestnaneckej rady / ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Žiadosť o predĺženie pracovného pomeruArchív

15.6.2016, Ing. Iveta Matlovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovný pomer sa zakladá na základe písomnej pracovnej zmluvy, v ktorej je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti a ďalšie pracovné podmienky, ku ktorým patria výplatné termíny, pracovný čas (zamestnávateľ ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Dôležité údaje pre daňovníka na rok 2016

21.12.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Údaje pre daňovníka rok 2016 Životné minimum do 30.6.2016 198,09 EUR Minimálna mzda od 1.1.2016 405,00 EUR 1/2 minimálnej mzdy 202,50 EUR 6- násobok minimálnej mzdy 2 430,00 EUR ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Zvýšenie platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

22.12.2016, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na základe § 28 ods.1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z. sa aktuálne do programu rokovania vlády ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Nezamestnaní a práce na dohodu od 1.5.2017

21.3.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. mája 2017 sa výrazne menia podmienky zamestnávania na dohody osôb evidovaných na Úrade práce. Od 1. mája 2017 sa výrazne menia podmienky zamestnávania na dohody osôb evidovaných na Úrade práce. Stanovené ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 85/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 86/2017 Z.z. novela zák. č. 571/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 89/2017 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 92/2017 Z.z. novela zák. č. 578/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2017 v čiastke č. 45)
  • 95/2017 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 25.4.2017 v čiastke č. 46)

Anotácia právnych predpisov

PARTNERI
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
3.5.2017, Žilina
Lektor: Ing. Emil Suchánek
Chcete sa zbaviť strachu z telefonovania a odmietnutia vašej ponuky či požiadavky? Preto je tu pre Vás náš seminár... Prihláška tu!
7.6.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Vzhľadom na zásadné zmeny v obchodnom zákonníku platné od 1.2.2013 sme zaradili školenie zamerané na zabezpečenie plnenia záväzkov dlžníkov.. Prihláška tu!
26.5.2017, Žilina
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Školenie sa zameriava na pracovnoprávne spory, ku ktorým dochádza na pracovisku veľmi často. Pre riadne fungovanie obchodnej spoločnosti sú však dobré vzťahy medzi zamestnancami veľmi dôležité, najmä z hľadiska tímovej spolupráce.  Prihláška tu!
19.5.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
Seminár rieši problematiku postavenia a zodpovednosti štatutárnych orgánov pri výkone ich funkcie v nadväznosti na aktuálnu legislatívu... Prihláška tu!
4.5.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Suchánek
Na tomto seminári získate aktuálne a ucelené informácie o procesoch hodnotenia výkonov vo výrobe, obsluhe výroby i službách... Prihláška tu!
13.6.2017, Bratislava
Lektor: Mgr. Miriam Miková
Spoznajte a osvojte si pravidlá spoločenskej etikety. Spoločenské správanie prestáva byť súkromnou vecou človeka, ale stáva sa aj nutnou pracovnou podmienkou... Prihláška tu!
15.5.2017, Žilina
Lektor: Mgr. Miriam Miková
Prototypom dokonalej asistentky nie je vymyslený robot, ale výkonná, praktická, reprezentatívna a spoľahlivá pravá ruka každého šéfa... Prihláška tu!