NAJNOVŠIE

Pohyblivá pracovná doba a nárok na platené prekážky v práciZámokGarancia

24.8.2016, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Chcem sa spýtať na zamestnancov, ktorí majú pohyblivú pracovnú dobu, či majú nárok na platené prekážky v práci /návšteva u lekára, úmrtie rodinného príslušníka a pod./ len na 5 hodín alebo na celý deň? § 143 Zákonníka práce zakotvuje špeciálnu ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Zodpovednosť za nelegálnu prácu od júna 2016 Všetci odberatelia sú od júna 2016 zodpovední za nelegálne zamestnávanie, pokutu môžete dostať v rámci zodpovednosti za konanie vášho dodávateľa

22.8.2016, PadDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novelizovaný zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní bol s účinnosťou od 18. júna 2016 doplnený o ustanovenia, ktoré zakladajú právnu zodpovednosť podnikateľov za konanie poskytovateľov služby, ktorú ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Daňová uznateľnosť mzdových nákladovZámokGarancia

6.8.2016, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chcela by som sa opýtať, či pre splnenie podmienky daňovej uznateľnosti mzdových nákladov a zamestnaneckých benefitov postačujúce, aby tieto benefity/odmeny boli špecifikované v ponukovom liste, ktorý posielame zamestnancovi spolu s pracovnou ponukou, prípadne ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Komentár k ZP § 93 Nepretržitý odpočinok v týždniZámokGarancia

25.7.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 93 Nepretržitý odpočinok v týždni (1) Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku, ktoré musia pripadať na sobotu a nedeľu alebo na ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu nezodpovedajúcej kvalifikácie §63 ods. 1 písm. d) Zákonníka práceZámokGarancia

25.7.2016, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. výpoveď zamestnávateľa podľa § 63 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce Zamestnanec:         Titul, meno a priezvisko: ................................................... Adresa trvalého pobytu: .... ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Uplatňovanie nároku na nemocenské pri vzniku DPN v ochrannej lehoteZámokGarancia

24.1.2014, Ing. Iveta Matlovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ochranná lehota je v nemocenskom poistení časový úsek, ktorý nasleduje po skončení účasti na povinnom nemocenskom poistení (napr. po skončení pracovného pomeru). Účelom ochrannej lehoty je chrániť zamestnanca určité obdobie po skončení zamestnania. Ak sa ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Dôležité údaje pre daňovníka na rok 2016Garancia

21.12.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Údaje pre daňovníka rok 2016 Životné minimum do 30.6.2016 198,09 € Minimálna mzda od 1.1.2016 405,00 € 1/2 minimálnej mzdy 202,50 € 6- násobok minimálnej mzdy 2 430,00 € ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Posudok o riziku pri ručnej manipulácii s bremenami a opatrenia na predchádzanie zvýšenej fyzickej záťažiZámokGarancia

15.5.2015, Ing. Vladimír Švec, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ručná manipulácia s bremenami je akékoľvek premiestňovanie alebo nesenie bremena vrátane ľudí a zvierat jedným zamestnancom alebo viacerými zamestnancami, jeho zdvíhanie podopieranie, ukladanie, tlačenie, ťahanie alebo iné pohybovanie, ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Kafetéria systém- nová voľba zamestnaneckých výhod

9.12.2011, PhDr. Stanislav Nemčík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podstatou kafetéria systému je, že zamestnanec si vyberá výhody z ponuky podľa svojho želania a v rozsahu stanoveného finančného rozpočtu. Rozpočet a “menu” ponuky môžu závisieť aj od postavenia a prínosu zamestnanca pre organizáciu. Podstatou ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Navrhované zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1. 1. 2016ZámokGarancia

30.7.2015, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V priebehu júla 2015 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“). Iniciátorom tohto návrhu je Ministerstvo práce, ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 190/2016 Z.z. novela vyhl. č. 116/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 3.6.2016 v čiastke č. 49)
  • 199/2016 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 21.6.2016 v čiastke č. 55)
  • 210/2016 Z.z. novela vyhl. č. 259/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2016 v čiastke č. 60)
  • 217/2016 Z.z. novela zák. č. 553/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2016 v čiastke č. 64)
  • 222/2016 Z.z. o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 26.7.2016 v čiastke č. 67)

Anotácia právnych predpisov

PARTNERI
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
,
Lektor:
Neviete si poradiť s exekúciami, či zrážkami zo miezd zamestnancov? Konferencia Vám poskytuje jedinečnú možnosť nahliadnuť na túto problematiku z pohľadu právnika, mzdára a personalistu. Bohaté teoretické, ale najmä praktické skúsenosti lektorského kolektívu umožnili, aby sme obsah koncipovali veľmi prakticky. Prihláška tu!
30.9.2016, Žilina
Lektor: Ing. Emil Suchánek
Chcete sa zbaviť strachu z telefonovania a odmietnutia vašej ponuky či požiadavky? Preto je tu pre Vás náš seminár... Prihláška tu!
6.9.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Vzhľadom na zásadné zmeny v obchodnom zákonníku platné od 1.2.2013 sme zaradili školenie zamerané na zabezpečenie plnenia záväzkov dlžníkov.. Prihláška tu!
3.11.2016, Žilina
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Školenie sa zameriava na pracovnoprávne spory, ku ktorým dochádza na pracovisku veľmi často. Pre riadne fungovanie obchodnej spoločnosti sú však dobré vzťahy medzi zamestnancami veľmi dôležité, najmä z hľadiska tímovej spolupráce.  Prihláška tu!
7.10.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
Seminár rieši problematiku postavenia a zodpovednosti štatutárnych orgánov pri výkone ich funkcie v nadväznosti na aktuálnu legislatívu... Prihláška tu!
24.11.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Suchánek
Na tomto seminári získate aktuálne a ucelené informácie o procesoch hodnotenia výkonov vo výrobe, obsluhe výroby i službách... Prihláška tu!
27.10.2016, Bratislava
Lektor: Mgr. Miriam Miková
Spoznajte a osvojte si pravidlá spoločenskej etikety. Spoločenské správanie prestáva byť súkromnou vecou človeka, ale stáva sa aj nutnou pracovnou podmienkou... Prihláška tu!
6.10.2016, Bratislava
Lektor: Mgr. Miriam Miková
Prototypom dokonalej asistentky nie je vymyslený robot, ale výkonná, praktická, reprezentatívna a spoľahlivá pravá ruka každého šéfa... Prihláška tu!
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva