NAJNOVŠIE

Pripravovaná novela zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov

23.3.2017, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela, ktorá je v legislatívnom procese, navrhuje zmeniť a doplniť ustanovenia zákona o kolektívnom vyjednávaní o rozširovaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (úprava záväznosti KZVS aj na ďalších zamestnávateľov v danom odvetví alebo ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Komentár k ZP § 125 - § 126 Mzda pri výkone inej práce a mzda pri chybnej práciZámokGarancia

20.3.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 125 Mzda pri výkone inej práce (1) Ak je zamestnanec preradený na inú prácu z dôvodu ohrozenia chorobou z povolania, karanténneho opatrenia, ktoré sa mu uložilo podľa osobitných predpisov, odvrátenia mimoriadnej udalosti alebo ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Registrácia na daňovom úradeZámokGarancia

17.3.2017, Ing. Dagmar Piršelová, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Dagmar Piršelová; Ing. Viera Mezeiová Pri vyplácaní príjmov zo ZČ vznikne zamestnávateľovi povinnosť už v priebehu roka zrážať z nich pri výplate, poukázaní alebo pripísaní k dobru mesačný  preddavok na daň . Ešte predtým je potrebné, aby sa  registroval   ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Preplatenie nevyčerpanej dovolenkyZámokGarancia

22.1.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak máme zamestnanca, ktorý má viac ako 33 rokov veku a ktorý si nevyčerpal do konca roka 2016 - 9 dní z nároku na dovolenku za rok 2015, koľko dní mu máme preplatiť? V takomto prípade nevznikne nárok na preplatenie. Zákonník práce umožňuje preplatiť ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Predaj služobného auta zamestnancoviZámokArchív

21.12.2016, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako zamestnávateľ by sme chceli predať služobné auto zamestnancovi. Zaujíma ma, či cena za ktorú auto zamestnanec kúpi od nás, bude vo výplate ako nepeňažný príjem, z ktorého budú zrazené odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne a preddavková daň? ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Vzor pracovného poriadkuZámokGarancia

26.5.2015, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) -po predchádzajúcom súhlase zamestnaneckej rady / ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Žiadosť o predĺženie pracovného pomeruArchív

15.6.2016, Ing. Iveta Matlovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovný pomer sa zakladá na základe písomnej pracovnej zmluvy, v ktorej je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti a ďalšie pracovné podmienky, ku ktorým patria výplatné termíny, pracovný čas (zamestnávateľ ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Dôležité údaje pre daňovníka na rok 2016

21.12.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Údaje pre daňovníka rok 2016 Životné minimum do 30.6.2016 198,09 EUR Minimálna mzda od 1.1.2016 405,00 EUR 1/2 minimálnej mzdy 202,50 EUR 6- násobok minimálnej mzdy 2 430,00 EUR ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Minimálna mzda v Rakúsku

6.1.2017, Doc. Ing. Miloš Poliak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. 1. 2017 začalo Rakúsko dôsledne kontrolovať dodržiavanie smernice o vysielaní pracovníkov a vyplácanej mzde vodičom. Dopravcovia pred uskutočnením prepravy sú povinní podávať elektronické hlásenie v prípade kabotážnej prepravy, ale ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Zvýšenie platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

22.12.2016, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na základe § 28 ods.1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z. sa aktuálne do programu rokovania vlády ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 15/2017 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 1.2.2017 v čiastke č. 9)
  • 40/2017 Z.z. novela zák. č. 448/2008 Z. z. a č. 355/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 27.2.2017 v čiastke č. 21)
  • 41/2017 Z.z. novela zák. č. 153/2013 Z. z. a ďalších zákonov (vyšlo dňa: 27.2.2017 v čiastke č. 21)
  • 49/2017 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 1.3.2017 v čiastke č. 23)
  • 55/2017 Z.z. o štátnej službe (vyšlo dňa: 10.3.2017 v čiastke č. 27)

Anotácia právnych predpisov

PARTNERI
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
3.5.2017, Žilina
Lektor: Ing. Emil Suchánek
Chcete sa zbaviť strachu z telefonovania a odmietnutia vašej ponuky či požiadavky? Preto je tu pre Vás náš seminár... Prihláška tu!
7.6.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Vzhľadom na zásadné zmeny v obchodnom zákonníku platné od 1.2.2013 sme zaradili školenie zamerané na zabezpečenie plnenia záväzkov dlžníkov.. Prihláška tu!
31.3.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Školenie sa zameriava na pracovnoprávne spory, ku ktorým dochádza na pracovisku veľmi často. Pre riadne fungovanie obchodnej spoločnosti sú však dobré vzťahy medzi zamestnancami veľmi dôležité, najmä z hľadiska tímovej spolupráce.  Prihláška tu!
27.3.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
Seminár rieši problematiku postavenia a zodpovednosti štatutárnych orgánov pri výkone ich funkcie v nadväznosti na aktuálnu legislatívu... Prihláška tu!
29.3.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Suchánek
Na tomto seminári získate aktuálne a ucelené informácie o procesoch hodnotenia výkonov vo výrobe, obsluhe výroby i službách... Prihláška tu!
27.4.2017, Žilina
Lektor: Mgr. Miriam Miková
Spoznajte a osvojte si pravidlá spoločenskej etikety. Spoločenské správanie prestáva byť súkromnou vecou človeka, ale stáva sa aj nutnou pracovnou podmienkou... Prihláška tu!
3.4.2017, Bratislava
Lektor: Mgr. Miriam Miková
Prototypom dokonalej asistentky nie je vymyslený robot, ale výkonná, praktická, reprezentatívna a spoľahlivá pravá ruka každého šéfa... Prihláška tu!