Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania

 

Darček mesiaca
Hodnotenie zamestnanca

 

 

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 

Najnovšie

Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca

20.9.2017, JUDr. Zděnka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnanec urobiť písomne, musí v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musí ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné. ...
viac

Zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2016Garancia

19.9.2017, Ing. Martina Švaňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia (ďalej len „RZZP") legislatívne upravuje zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších zmien a doplnkov a tiež vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 116/2004 Z. ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Dávka v nezamestnanosti sa oproti vlaňajšku zvýšila takmer o 30 eur, v auguste dosiahla priemerne 407 eur

18.9.2017, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Priemerná výška dávky v nezamestnanosti v auguste 2017 predstavovala 406,73 eur. Jej hodnota sa tak medziročne zvýšila - pred rokom v auguste dosahovala priemernú výšku 376,84 eur. Priemerná výška dávky v nezamestnanosti v auguste 2017 predstavovala ...
viac

Po správach zo Sociálnej poisťovne živnostníci doplatili poistné viac ako 455 tisíc eur

18.9.2017, Zdroj: Sociálna poisťovňa
V auguste Sociálna poisťovňa odoslala živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) upozornenia na nedoplatok na poistnom za júl 2017. Formou SMS a e-mailov poslala 20 192 správ, ktoré upomínali dlžné poistné vo výške 2 633 144 eur. V ...
viac

Prerušenie dovolenky návštevou lekára v roku 2017Garancia

15.9.2017, JUDr. Juraj Mezei, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer
Môže zamestnanec, ktorý čerpal dovolenku napr. od 1. 8. do 14. 8., prerušiť paragrafom na deň 15. 8. a potom pokračovať v dovolenke od 15. 8. do 31. 8.? My máme zamestnanca, ktorý mal koncom júla vypísaný a riaditeľkou podpísaný ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

ÚvodníkGarancia

14.9.2017, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vážení čitatelia, v dnešnom čísle Spravodajcu pre mzdové účtovníčky a personalistov sme si pre Vás pripravili príspevok, v ktorom si prečítate článok o exekučných zrážkach zo mzdy v praxi mzdára v roku 2017 . Exekučné konanie sa platiteľa ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

TémaGarancia

14.9.2017, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Najčítanejšie

Vzor pracovného poriadkuGarancia

26.5.2015, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) -po predchádzajúcom súhlase zamestnaneckej rady / ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Zmeny v zákone o inšpekcii práce od 1.1.2012Archív

4.5.2012, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1.1.2012 je účinný zákon č. 512/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Preukazovanie nárokov na nezdaniteľné časti základu dane a na daňový bonus u zamestnancovArchív

15.6.2012, Ing. Dagmar Piršelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanci si uplatňujú nárok na nezdaniteľné časti základu dane a daňový bonus buď u svojho zamestnávateľa, alebo po skončení roka v rámci podaného daňového priznania k dani z príjmov. Postup v priebehu roka V priebehu roka si zamestnanec (daňovník ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Uplatňovanie nároku na nemocenské pri vzniku DPN v ochrannej lehoteGarancia

24.1.2014, Ing. Iveta Matlovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ochranná lehota je v nemocenskom poistení časový úsek, ktorý nasleduje po skončení účasti na povinnom nemocenskom poistení (napr. po skončení pracovného pomeru). Účelom ochrannej lehoty je chrániť zamestnanca určité obdobie po skončení zamestnania. Ak sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Trendy v nábore zamestnancov v roku 2017Garancia

9.5.2017, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer
Svet personalistiky sa mení rovnako dynamicky ako trh práce. Nové situácie si žiadajú nové riešenia, a niektoré z týchto riešení uvádzajú nové trendy, ktoré sa budú uplatňovať, revidovať a inovovať počas nasledujúcich rokov. Aké ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 150/2017 Z.z. novela zák. č. 355/2007 Z. z. a č. 442/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2017 v čiastke č. 62)
  • 158/2017 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 15.6.2017 v čiastke č. 66)
  • 173/2017 Z.z. o úprave súm životného minima (vyšlo dňa: 30.6.2017 v čiastke č. 71)
  • 183/2017 Z.z. novela zák. č. 2/1991 Zb. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 184/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 190/2017 Z.z. ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní (vyšlo dňa: 18.7.2017 v čiastke č. 78)
  • 194/2017 Z.z. nanovo ustanovuje vzory ponukových listov v súvislosti so zmenou zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vyšlo dňa: 25.7.2017 v čiastke č. 80)
  • 202/2017 Z.z. novela nar. vl. č. 366/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 9.8.2017 v čiastke č. 85)
  • 205/2017 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 15.8.2017 v čiastke č. 86)
  • 206/2017 Z.z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (vyšlo dňa: 22.8.2017 v čiastke č. 87)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
16.10.2017 - 10.11.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová, Ing. Eva Kútiková
Akreditované štúdium: Účtovník špecialista je príprava na seniorskú pozíciu účtovníka v podobe 8-dňového kurzu. Po úspešnom absolvovaní skúšky bude účastníkovi udelený CERTIFIKÁT overený vydavateľstvom Verlag Dashöfer a Stredoeurópskou vysokou školou v Skalici. Prihláška tu!
8.11.2017 - 10.11.2017, Vysoké Tatry
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Jana Mundierová
Príďte načerpať nové informácie do Vysokých Tatier. Pripravili sme pre Vás trojdenné školenie, na ktorom môžete spojiť užitočné s príjemným. Prihláška tu!
12.10.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Zuzana Kvasničková, Ing. Eva Zachová
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu... Prihláška tu!
11.10.2017 - 13.10.2017, Vysoké Tatry
Lektor: Ing. Jana Mundierová
Všetko, čo ste o IFRS nevedeli a mali by ste, sa dozviete na komplexnom trojdňovom školení... Prihláška tu!
10.10.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Hedviga Vadinová
Účtujete vo výrobnej spoločnosti? V nadväznosti na aktuálnu legislatívu Vám lektorka poskytne cenné informácie o zásobách spoločnosti, variantoch  a výhodách a nevýhodách  spôsoboch ich  oceňovania, organizácií skladov  a  skladovom hospodárstve s využitím a aplikáciou v praxi účtovných jednotiek. K problematike účtovania vo výrobnej spoločnosti neodmysliteľne patrí i účtovanie a varianty evidencie  a oceňovania  nedokončenej výroby, výrobkov a polotovarov, ktorý praxi robí problém  z titulu slabej legislatívnej úpravy, vrátane konštrukcie a použitia  kalkulačných vzorcov , a tiež  účtovanie opravných položiek k zásobám či správna a efektívna  inventarizácia zásob. Majte účtovníctvo vedené v súlade s platnou legislatívnou úpravou  a vyhnite sa problémom a sankciám. Školenia prebiehajú v malých skupinách maximálne 10 zákazníkov, pričom garantujeme individuálny prístup a možnosť konzultácie. Prihláška tu!
7.11.2017 - 8.11.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová, Certifikát IFRS EXPERT
Dvojdenný IFRS kurz je nadstavbou Komplexného kurzu IFRS I. Buďte odborníci v problematike IFRS! Prihláška tu!
27.9.2017 - 29.9.2017, Vysoké Tatry
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
27.9.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
28.9.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: