NAJNOVŠIE

Problematika denného vymeriavacieho základu a pravdepodobného vymeriavacieho základu pri určovaní výšky dávok nemocenského poistenia, a pri určení výšky náhrady príjmu pri dočasnej práceneschopnosti zamestnanca v roku 2016ZámokGarancia

27.7.2016, Ing. Anna Križanová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Problematika nemocenských dávok vyplácaných Sociálnou poisťovňou Prv, než si rozoberieme konkrétne faktory, ktoré ovplyvňujú výšku nemocenských dávok, dovolíme si podotknúť, že základnou podmienkou nároku na vyplatenie nemocenskej dávky je skutočnosť, že ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Aký bude mať minimálna mzda vplyv na (ne)zamestnanosť v roku 2017?

27.7.2016, PadDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer
Júl, mesiac v roku, ktorý evokuje letné dni pohody, je pre sociálnych partnerov náročným mesiacom, podľa zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde sa intenzívne rozbieha každoročný kolotoč diskusií o odsúhlasovaní výšky ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Komentár k ZP § 93 Nepretržitý odpočinok v týždniZámokGarancia

25.7.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 93 Nepretržitý odpočinok v týždni (1) Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby zamestnanec mal raz za týždeň dva po sebe nasledujúce dni nepretržitého odpočinku, ktoré musia pripadať na sobotu a nedeľu alebo na ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Vzor výpovede zo strany zamestnávateľa z dôvodu nezodpovedajúcej kvalifikácie §63 ods. 1 písm. d) Zákonníka práceZámokGarancia

25.7.2016, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. výpoveď zamestnávateľa podľa § 63 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce Zamestnanec:         Titul, meno a priezvisko: ................................................... Adresa trvalého pobytu: .... ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Odpočinok medzi zmenamiZámokGarancia

22.7.2016, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V prípade, že zamestnanec počas nočnej pohotovosti odpracuje napr. 3 hodiny od 1.00 do 4.00 je potrebné dodržať minimálne 8 hodinový odpočinok medzi dvoma zmenami. Zaujímala by ma praktická realizácia a síce, či má zamestnanec v ten deň prísť na 12.00 do práce? ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Uplatňovanie nároku na nemocenské pri vzniku DPN v ochrannej lehoteZámokGarancia

24.1.2014, Ing. Iveta Matlovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ochranná lehota je v nemocenskom poistení časový úsek, ktorý nasleduje po skončení účasti na povinnom nemocenskom poistení (napr. po skončení pracovného pomeru). Účelom ochrannej lehoty je chrániť zamestnanca určité obdobie po skončení zamestnania. Ak sa ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Kafetéria systém- nová voľba zamestnaneckých výhod

9.12.2011, PhDr. Stanislav Nemčík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podstatou kafetéria systému je, že zamestnanec si vyberá výhody z ponuky podľa svojho želania a v rozsahu stanoveného finančného rozpočtu. Rozpočet a “menu” ponuky môžu závisieť aj od postavenia a prínosu zamestnanca pre organizáciu. Podstatou ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Vzor pracovného poriadkuZámokGarancia

28.3.2016, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) -po predchádzajúcom súhlase zamestnaneckej rady / ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Od 1.7.2014 ostáva aj naďalej maximálna výška zárobku pre nezamestnaných 148,57 eur mesačneArchív

8.7.2014, Ing. Andrej Vrbovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1.7.2014 ostáva aj naďalej maximálna výška mzdy, alebo odmeny za vykonanie zárobkovej činnosti u osôb evidovaných na úrade práce vo výške 148,57 eura. Tento rok sa spomínaná suma nemenila z dôvodu nenavýšenia úrovne životného minima, ktorá ma vplyv na ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Dôležité údaje pre daňovníka na rok 2016Garancia

21.12.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Údaje pre daňovníka rok 2016 Životné minimum do 30.6.2016 198,09 € Minimálna mzda od 1.1.2016 405,00 € 1/2 minimálnej mzdy 202,50 € 6- násobok minimálnej mzdy 2 430,00 € ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 190/2016 Z.z. novela vyhl. č. 116/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 3.6.2016 v čiastke č. 49)
  • 199/2016 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 21.6.2016 v čiastke č. 55)
  • 210/2016 Z.z. novela vyhl. č. 259/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2016 v čiastke č. 60)
  • 217/2016 Z.z. novela zák. č. 553/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2016 v čiastke č. 64)
  • 222/2016 Z.z. o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 26.7.2016 v čiastke č. 67)

Anotácia právnych predpisov

PARTNERI
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
,
Lektor:
Neviete si poradiť s exekúciami, či zrážkami zo miezd zamestnancov? Konferencia Vám poskytuje jedinečnú možnosť nahliadnuť na túto problematiku z pohľadu právnika, mzdára a personalistu. Bohaté teoretické, ale najmä praktické skúsenosti lektorského kolektívu umožnili, aby sme obsah koncipovali veľmi prakticky. Prihláška tu!
30.9.2016, Žilina
Lektor: Ing. Emil Suchánek
Chcete sa zbaviť strachu z telefonovania a odmietnutia vašej ponuky či požiadavky? Preto je tu pre Vás náš seminár... Prihláška tu!
6.9.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Vzhľadom na zásadné zmeny v obchodnom zákonníku platné od 1.2.2013 sme zaradili školenie zamerané na zabezpečenie plnenia záväzkov dlžníkov.. Prihláška tu!
24.8.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Školenie sa zameriava na pracovnoprávne spory, ku ktorým dochádza na pracovisku veľmi často. Pre riadne fungovanie obchodnej spoločnosti sú však dobré vzťahy medzi zamestnancami veľmi dôležité, najmä z hľadiska tímovej spolupráce.  Prihláška tu!
7.10.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
Seminár rieši problematiku postavenia a zodpovednosti štatutárnych orgánov pri výkone ich funkcie v nadväznosti na aktuálnu legislatívu... Prihláška tu!
11.8.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Suchánek
Na tomto seminári získate aktuálne a ucelené informácie o procesoch hodnotenia výkonov vo výrobe, obsluhe výroby i službách... Prihláška tu!
27.10.2016, Bratislava
Lektor: Mgr. Miriam Miková
Spoznajte a osvojte si pravidlá spoločenskej etikety. Spoločenské správanie prestáva byť súkromnou vecou človeka, ale stáva sa aj nutnou pracovnou podmienkou... Prihláška tu!
18.8.2016, Žilina
Lektor: Mgr. Miriam Miková
Prototypom dokonalej asistentky nie je vymyslený robot, ale výkonná, praktická, reprezentatívna a spoľahlivá pravá ruka každého šéfa... Prihláška tu!
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva