Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania

 

Darček mesiaca
Dovolenka pracovníka v roku 2017

 

ODBORNÍK ODPORÚČA

 

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 

Najnovšie

Hodnoty zamestnancov

23.6.2017, Mgr. Marianna Erdélyiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec sa často stretáva s ponížením sa na „ľudský zdroj". Mnoho zamestnávateľov sa snaží zamestnanca zahrnúť do ním určených rámcov a systémov, čo spôsobuje u zamestnanca stratu motivácie a jeho nadšenia pre ...
viac

Zástupcovia zamestnancovGarancia

22.6.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanci sú oprávnení uplatňovať svoje práva vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov alebo obdobných vzťahov prostredníctvom svojich zástupcov: príslušný odborový orgán, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký ...
viac

Komentár k ZP § 134 Priemerný zárobok na pracovnoprávne účelyGarancia

21.6.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely § 134 (1) Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (ďalej len „priemerný zárobok") zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Skončenie pracovného pomeru v roku 2017Garancia

21.6.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Skončenie pracovného pomeru 1. V SKÚŠOBNEJ DOBE - § 72 Oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe sa podáva písomne, spravidla aspoň 3 dni pred dňom skončenia. 2. DOHODOU - § 60 Dohoda o skončení ...
viac

1. júl 2017 a elektronická komunikáciaGarancia

20.6.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. Júla 2017 budú všetci majitelia spoločností, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri SR komunikovať so štátnymi úradmi už len online, prostredníctvom elektronických schránok, ktoré boli zriadené a aktivované automaticky. ...
viac

Dávka v nezamestnanosti v roku 2017Garancia

19.6.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Nárok na dávku v nezamestnanosti má uchádzač o zamestnanie, ktorým je: - povinne poistená osoba v nezamestnanosti = zamestnanec, - dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti, teda všetci tí, ktorí splnili podmienky nároku ...
viac

Stravovanie zamestnancovGarancia

16.6.2017, Ing.Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 152 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v zn.n.p. (ZP) je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy, a to priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. ...
viac

Skončenie podnikaniaGarancia

15.6.2017, Ing.Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V rámci svojej podnikateľskej činnosti sa niektorým daňovníkom pri výkone svojej činnosti darí menej a rozhodnú sa skončiť jej vykonávanie. Preto je dôležité vedieť, čo má v rámci dane z príjmov urobiť daňovník, ktorý skončil podnikanie alebo ...
viac

Elektronické schránky a Sociálna poisťovňaGarancia

14.6.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1.7.2017 budú úrady doručovať úradné dokumenty každej firme do elektronickej schránky. Ak firma nebude mať aktivovanú elektronickú schránku, správy od úradov sa budú považovať za doručené aj po ich neprečítaní. ...
viac

Životné minimum od 1. Júla 2017

13.6.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Takto životné minimum definuje Zákon č. 601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení ...
viac
Najčítanejšie

Štvorzmenná prevádzkaArchív

8.2.2005, Ing. Miroslav Mačuha, Zdroj: Verlag Dashöfer
Otázka č. 4: Od 1. 10. 2004 naša spoločnosť zavedie 4-zmennú prevádzku po 12 h. Po predbežnej kalkulácii počty odpracovaných hodín po mesiacoch sa líšia od mesačných fondov pracovného času. Ako mám postupovať pri výpočte miezd, ak platíme aj nočné ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Žiadosť o vyplatenie odchodného

19.7.2012, Mgr. Katarína Jagnešáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec ukončil pracovný pomer 31.8.2005 dohodou z organizačných dôvodov. Po ukončení pracovného pomeru bol práce neschopný, neskôr bol v evidencii na úrade práce a v roku 2006 požiadal o priznanie predčasného dôchodku. Dnes žiada ...
viac

Vzor pracovného poriadkuGarancia

26.5.2015, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) -po predchádzajúcom súhlase zamestnaneckej rady / ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Žiadosť o predĺženie pracovného pomeruArchív

15.6.2016, Ing. Iveta Matlovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovný pomer sa zakladá na základe písomnej pracovnej zmluvy, v ktorej je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti a ďalšie pracovné podmienky, ku ktorým patria výplatné termíny, pracovný čas (zamestnávateľ ...
viac

Dôležité údaje pre daňovníka na rok 2016

21.12.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Údaje pre daňovníka rok 2016 Životné minimum do 30.6.2016 198,09 EUR Minimálna mzda od 1.1.2016 405,00 EUR 1/2 minimálnej mzdy 202,50 EUR 6- násobok minimálnej mzdy 2 430,00 EUR ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 112/2017 Z.z. novela výn. č. 419/2015 Z.z. (vyšlo dňa: 24.5.2017 v čiastke č. 54)
  • 121/2017 Z.z. ustanovuje krízové oblasti (vyšlo dňa: 26.5.2017 v čiastke č. 56)
  • 124/2017 Z.z. novela vyhl. č. 259/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 29.5.2017 v čiastke č. 57)
  • 125/2017 Z.z. novela vyhl. č. 533/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 29.5.2017 v čiastke č. 57)
  • 127/2017 Z.z. ustanovuje podrobnosti o výberových konaniach (vyšlo dňa: 29.5.2017 v čiastke č. 57)
  • 132/2017 Z.z. ustanovuje podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním (vyšlo dňa: 31.5.2017 v čiastke č. 58)
  • 136/2017 Z.z. ustanovuje podrobnosti o služobnom hodnotení (vyšlo dňa: 31.5.2017 v čiastke č. 58)
  • 143/2017 Z.z. novela zák. č. 378/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 150/2017 Z.z. novela zák. č. 355/2007 Z. z. a č. 442/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2017 v čiastke č. 62)
  • 158/2017 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 15.6.2017 v čiastke č. 66)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
16.10.2017 - 10.11.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Jana Mundierová, Ing. Eva Kútiková
Akreditované štúdium: Účtovník špecialista je príprava na seniorskú pozíciu účtovníka v podobe 8-dňového kurzu. Po úspešnom absolvovaní skúšky bude účastníkovi udelený CERTIFIKÁT overený vydavateľstvom Verlag Dashöfer a Stredoeurópskou vysokou školou v Skalici. Prihláška tu!
18.9.2017 - 20.9.2017, Vysoké Tatry
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Jana Mundierová
Príďte načerpať nové informácie do Vysokých Tatier. Pripravili sme pre Vás trojdenné školenie, na ktorom môžete spojiť užitočné s príjemným. Prihláška tu!
10.7.2017, Žilina
Lektor: Ing. Zuzana Kvasničková
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu... Prihláška tu!
12.7.2017 - 14.7.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová, Certifikát IFRS EXPERT
Všetko, čo ste o IFRS nevedeli a mali by ste, sa dozviete na komplexnom trojdňovom školení... Prihláška tu!
18.7.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Hedviga Vadinová
Účtujete vo výrobnej spoločnosti? V nadväznosti na aktuálnu legislatívu Vám lektorka poskytne cenné informácie o zásobách spoločnosti, variantoch  a výhodách a nevýhodách  spôsoboch ich  oceňovania, organizácií skladov  a  skladovom hospodárstve s využitím a aplikáciou v praxi účtovných jednotiek. K problematike účtovania vo výrobnej spoločnosti neodmysliteľne patrí i účtovanie a varianty evidencie  a oceňovania  nedokončenej výroby, výrobkov a polotovarov, ktorý praxi robí problém  z titulu slabej legislatívnej úpravy, vrátane konštrukcie a použitia  kalkulačných vzorcov , a tiež  účtovanie opravných položiek k zásobám či správna a efektívna  inventarizácia zásob. Majte účtovníctvo vedené v súlade s platnou legislatívnou úpravou  a vyhnite sa problémom a sankciám. Školenia prebiehajú v malých skupinách maximálne 10 zákazníkov, pričom garantujeme individuálny prístup a možnosť konzultácie. Prihláška tu!
25.9.2017 - 26.9.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová
Dvojdenný IFRS kurz je nadstavbou Komplexného kurzu IFRS I. Buďte odborníci v problematike IFRS! Prihláška tu!
28.6.2017 - 30.6.2017, Žilina
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
27.6.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
18.7.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: