Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania

 

Darček mesiaca
Exekúcie od A po Z

 

 

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 

Najnovšie

Najviac invalidných dôchodcov je v Prešovskom kraji

16.8.2017, Zdroj: Sociálna poisťovňa
K poslednému júlovému dňu na Slovensku poberalo invalidný dôchodok 118 817 mužov a 119 125 žien. Najviac dôchodkov tohto druhu Sociálna poisťovňa vyplácala na východnom Slovensku, najmenej na západnom Slovensku, pričom rozdiel medzi „najpočetnejším“ ...
viac

Zamestnávatelia: Užitočná mobilná aplikácia pre registráciu zamestnancov je tu pre vás

16.8.2017, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Cieľom mobilnej aplikácie Sociálnej poisťovne pre zamestnávateľov je uľahčiť im registráciu zamestnancov. Aplikácia, ktorá je verejne a bezplatne dostupná už rok, zrýchľuje a sprehľadňuje predbežné prihlásenie zamestnancov a umožňuje kontrolu pri ich ...
viac

Aj dohodárom môže vzniknúť nárok na úrazový príplatok

16.8.2017, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnancov pracujúcich na dohodu - tzv. dohodárov, že v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania im môže vzniknúť nárok na úrazový príplatok. Sociálna poisťovňa ...
viac

Sociálna poisťovňa v prvom polroku evidovala viac ako 437 tisíc PN

15.8.2017, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa v I. polroku tohto roka evidovala celkom 437 183 novohlásených dočasných pracovných neschopností. Je to o 41 tisíc vyšší počet PN-iek ako v rovnakom období minulého roka. Sociálna poisťovňa v I. polroku tohto roka evidovala celkom 437 183 ...
viac

Živnostníci: Nerobte chyby, z ktorých vznikajú dlhy

15.8.2017, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa pripomína živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), aby nezabúdali včas a správne uhrádzať poistné a vyhli sa tak nedoplatkom. Neuhradenie poistného včas aj pre zábudlivosť či nepozornosť vedú k dlhu na poistnom. ...
viac

Upravte si trvalý príkaz v banke a aj takto sa vyhnete dlhom

14.8.2017, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa upozorňuje samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby, aby nezabúdali na povinnosť zaplatiť poistné na sociálne poistenie včas a v správnej sume. K tomu im môže významne pomôcť, ak ho budú pravidelne platiť ...
viac

Ošetrujúci lekári po kontrole Sociálnej poisťovne v I. polroku ukončili takmer 2,6 tisíc PN

11.8.2017, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa v prvom polroku 2017 skontrolovala dodržiavanie liečebného režimu 47 358 práceneschopných poistencov. Ide o kontrolu samotných poistencov, či dodržiavajú liečebný režim predpísaný ošetrujúcim lekárom. Sociálna poisťovňa v prvom polroku ...
viac

Odstránenie nedostatkov hlásenia na rok 2018

10.8.2017, Ing.Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 40 ods. 12 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v zn.n.p. (ZDP), správca dane určí daňový bonus alebo zamestnaneckú prémiu podľa pomôcok, ak zamestnávateľ nesplní povinnosť v lehote určenej správcom dane vo výzve na odstránenie ...
viac

Práca vo sviatok pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase

9.8.2017, JUDr. Juraj Mezei. PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Právo na odpočinok po vykonanej práci je ústavné právo, ktoré Zákonník práce (ZP) v čl. 3 základných zásad rozširuje aj na právo na zotavenie po práci. V súvislosti s rozvrhovaním pracovného času, právna úprava rozlišuje prestávky v ...
viac

Startupy a ich podpora od startupovej scén v roku 2017

4.8.2017, PhDr. Eliška Záležáková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V súčasnosti v ekonomike, ale aj v politike a spoločnosti vôbec veľmi rezonuje téma startupov, sú poznamenané veľkým potenciálom, ale zároveň aj očakávaniami. Pomerne veľa od nich očakávajú a vkladajú do nich značné nádeje ich ...
viac
Najčítanejšie

Vzor pracovného poriadkuGarancia

26.5.2015, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) -po predchádzajúcom súhlase zamestnaneckej rady / ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Výpovedná doba pri výpovedi zo strany zamestnanca v roku 2015Archív

21.6.2015, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Aká je výpovedná lehota pri výpovedi, ktorú dá zamestnanec? Právna úprava výpovednej doby je vyjadrená v § 62 Zákonníka práce. Ak dáva výpoveď zamestnanec, tak výpovedná doba je najmenej 1 mesiac. Avšak v prípade ak jeho pracovný pomer u ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Preukazovanie nárokov na nezdaniteľné časti základu dane a na daňový bonus u zamestnancovArchív

15.6.2012, Ing. Dagmar Piršelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanci si uplatňujú nárok na nezdaniteľné časti základu dane a daňový bonus buď u svojho zamestnávateľa, alebo po skončení roka v rámci podaného daňového priznania k dani z príjmov. Postup v priebehu roka V priebehu roka si zamestnanec (daňovník ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Uplatňovanie nároku na nemocenské pri vzniku DPN v ochrannej lehoteGarancia

24.1.2014, Ing. Iveta Matlovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ochranná lehota je v nemocenskom poistení časový úsek, ktorý nasleduje po skončení účasti na povinnom nemocenskom poistení (napr. po skončení pracovného pomeru). Účelom ochrannej lehoty je chrániť zamestnanca určité obdobie po skončení zamestnania. Ak sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Trendy v nábore zamestnancov v roku 2017Garancia

9.5.2017, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer
Svet personalistiky sa mení rovnako dynamicky ako trh práce. Nové situácie si žiadajú nové riešenia, a niektoré z týchto riešení uvádzajú nové trendy, ktoré sa budú uplatňovať, revidovať a inovovať počas nasledujúcich rokov. Aké ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 136/2017 Z.z. ustanovuje podrobnosti o služobnom hodnotení (vyšlo dňa: 31.5.2017 v čiastke č. 58)
  • 143/2017 Z.z. novela zák. č. 378/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 150/2017 Z.z. novela zák. č. 355/2007 Z. z. a č. 442/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2017 v čiastke č. 62)
  • 158/2017 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 15.6.2017 v čiastke č. 66)
  • 173/2017 Z.z. o úprave súm životného minima (vyšlo dňa: 30.6.2017 v čiastke č. 71)
  • 183/2017 Z.z. novela zák. č. 2/1991 Zb. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 184/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 190/2017 Z.z. ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní (vyšlo dňa: 18.7.2017 v čiastke č. 78)
  • 194/2017 Z.z. nanovo ustanovuje vzory ponukových listov v súvislosti so zmenou zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vyšlo dňa: 25.7.2017 v čiastke č. 80)
  • 202/2017 Z.z. novela nar. vl. č. 366/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 9.8.2017 v čiastke č. 85)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
16.10.2017 - 10.11.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová, Ing. Eva Kútiková
Akreditované štúdium: Účtovník špecialista je príprava na seniorskú pozíciu účtovníka v podobe 8-dňového kurzu. Po úspešnom absolvovaní skúšky bude účastníkovi udelený CERTIFIKÁT overený vydavateľstvom Verlag Dashöfer a Stredoeurópskou vysokou školou v Skalici. Prihláška tu!
18.9.2017 - 20.9.2017, Vysoké Tatry
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Jana Mundierová
Príďte načerpať nové informácie do Vysokých Tatier. Pripravili sme pre Vás trojdenné školenie, na ktorom môžete spojiť užitočné s príjemným. Prihláška tu!
4.9.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Zuzana Kvasničková, Ing. Eva Zachová
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu... Prihláška tu!
20.9.2017 - 22.9.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová, Certifikát IFRS EXPERT
Všetko, čo ste o IFRS nevedeli a mali by ste, sa dozviete na komplexnom trojdňovom školení... Prihláška tu!
22.8.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Hedviga Vadinová
Účtujete vo výrobnej spoločnosti? V nadväznosti na aktuálnu legislatívu Vám lektorka poskytne cenné informácie o zásobách spoločnosti, variantoch  a výhodách a nevýhodách  spôsoboch ich  oceňovania, organizácií skladov  a  skladovom hospodárstve s využitím a aplikáciou v praxi účtovných jednotiek. K problematike účtovania vo výrobnej spoločnosti neodmysliteľne patrí i účtovanie a varianty evidencie  a oceňovania  nedokončenej výroby, výrobkov a polotovarov, ktorý praxi robí problém  z titulu slabej legislatívnej úpravy, vrátane konštrukcie a použitia  kalkulačných vzorcov , a tiež  účtovanie opravných položiek k zásobám či správna a efektívna  inventarizácia zásob. Majte účtovníctvo vedené v súlade s platnou legislatívnou úpravou  a vyhnite sa problémom a sankciám. Školenia prebiehajú v malých skupinách maximálne 10 zákazníkov, pričom garantujeme individuálny prístup a možnosť konzultácie. Prihláška tu!
25.9.2017 - 26.9.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová
Dvojdenný IFRS kurz je nadstavbou Komplexného kurzu IFRS I. Buďte odborníci v problematike IFRS! Prihláška tu!
27.9.2017 - 29.9.2017, Vysoké Tatry
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
27.9.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
28.9.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: