NAJNOVŠIE

Pohyblivá pracovná doba a nárok na platené prekážky v práciZámokGarancia

24.8.2016, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Chcem sa spýtať na zamestnancov, ktorí majú pohyblivú pracovnú dobu, či majú nárok na platené prekážky v práci /návšteva u lekára, úmrtie rodinného príslušníka a pod./ len na 5 hodín alebo na celý deň? § 143 Zákonníka práce zakotvuje špeciálnu ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Nezamestnanosť sa znížila aj v júli

24.8.2016, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Celková nezamestnanosť sa v júli dostala po 11 %. Pod touto hranicou nebola od februára 2009. Oproti júnu poklesla o 0,06 percentuálneho bodu na 10,96 %. Úrady evidovali 297 469 ľudí bez práce. Miera evidovanej nezamestnanosti sa v júli znížila o 0,01 ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Komentár k ZP § 96a Pracovná pohotovosť pri pružnom pracovnom časeZámokGarancia

22.8.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 96a Pracovná pohotovosť pri pružnom pracovnom čase Pri uplatňovaní pružného pracovného času sa pracovná pohotovosť na pracovisku podľa § 96 ods. 2 považuje za základný pracovný čas.   K § 96a: [Pracovná pohotovosť pri pružnom ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Daňová uznateľnosť mzdových nákladovZámokGarancia

6.8.2016, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chcela by som sa opýtať, či pre splnenie podmienky daňovej uznateľnosti mzdových nákladov a zamestnaneckých benefitov postačujúce, aby tieto benefity/odmeny boli špecifikované v ponukovom liste, ktorý posielame zamestnancovi spolu s pracovnou ponukou, prípadne ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo závislej činnosti za rok 2015 ZámokGarancia

1.3.2016, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Príjmy zo závislej činnosti sú počas zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka) zdaňované preddavkom na daň a z ročného hľadiska sa považujú za daňovo nevysporiadané. Daňovníci (zamestnanci) ich po skončení zdaňovacieho obdobia musia daňovo vysporiadať, ale len ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Uplatňovanie nároku na nemocenské pri vzniku DPN v ochrannej lehoteZámokGarancia

24.1.2014, Ing. Iveta Matlovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ochranná lehota je v nemocenskom poistení časový úsek, ktorý nasleduje po skončení účasti na povinnom nemocenskom poistení (napr. po skončení pracovného pomeru). Účelom ochrannej lehoty je chrániť zamestnanca určité obdobie po skončení zamestnania. Ak sa ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Predĺženie skúšobnej doby u zamestnanca zo zákonaGarancia

3.1.2014, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákonník práce neumožňuje zmluvným stranám, aby si dohodli predĺženie skúšobnej doby (§ 45), a to aj keby takéto predĺženie bolo v limitoch z hľadiska času (najviac 3 mesiace/6 mesiacov), ktorý Zákonník práce umožňuje.Zákonník práce v § 45 ods. 2 stanovuje, že ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Vzor pracovného poriadkuZámokGarancia

26.5.2015, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) -po predchádzajúcom súhlase zamestnaneckej rady / ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Skončenie pracovného pomeru dohodou alebo výpoveďou a vznik dočasnej práceneschopnosti

8.11.2013, Mgr. Katarína Jagnešáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ku skončeniu pracovného pomeru dochádza najčastejšie dohodou o skončení pracovného pomeru alebo výpoveďou podanou zo strany zamestnanca alebo zamestnávateľa. Ako možnosť takto skončiť jeho pracovný pomer, prípadne plynutie výpovednej doby ovplyvní dočasná ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Dôležité údaje pre daňovníka na rok 2016Garancia

21.12.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Údaje pre daňovníka rok 2016 Životné minimum do 30.6.2016 198,09 € Minimálna mzda od 1.1.2016 405,00 € 1/2 minimálnej mzdy 202,50 € 6- násobok minimálnej mzdy 2 430,00 € ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 190/2016 Z.z. novela vyhl. č. 116/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 3.6.2016 v čiastke č. 49)
  • 199/2016 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 21.6.2016 v čiastke č. 55)
  • 210/2016 Z.z. novela vyhl. č. 259/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2016 v čiastke č. 60)
  • 217/2016 Z.z. novela zák. č. 553/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2016 v čiastke č. 64)
  • 222/2016 Z.z. o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 26.7.2016 v čiastke č. 67)

Anotácia právnych predpisov

PARTNERI
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
,
Lektor:
Neviete si poradiť s exekúciami, či zrážkami zo miezd zamestnancov? Konferencia Vám poskytuje jedinečnú možnosť nahliadnuť na túto problematiku z pohľadu právnika, mzdára a personalistu. Bohaté teoretické, ale najmä praktické skúsenosti lektorského kolektívu umožnili, aby sme obsah koncipovali veľmi prakticky. Prihláška tu!
30.9.2016, Žilina
Lektor: Ing. Emil Suchánek
Chcete sa zbaviť strachu z telefonovania a odmietnutia vašej ponuky či požiadavky? Preto je tu pre Vás náš seminár... Prihláška tu!
6.9.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Vzhľadom na zásadné zmeny v obchodnom zákonníku platné od 1.2.2013 sme zaradili školenie zamerané na zabezpečenie plnenia záväzkov dlžníkov.. Prihláška tu!
3.11.2016, Žilina
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Školenie sa zameriava na pracovnoprávne spory, ku ktorým dochádza na pracovisku veľmi často. Pre riadne fungovanie obchodnej spoločnosti sú však dobré vzťahy medzi zamestnancami veľmi dôležité, najmä z hľadiska tímovej spolupráce.  Prihláška tu!
7.10.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
Seminár rieši problematiku postavenia a zodpovednosti štatutárnych orgánov pri výkone ich funkcie v nadväznosti na aktuálnu legislatívu... Prihláška tu!
24.11.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Suchánek
Na tomto seminári získate aktuálne a ucelené informácie o procesoch hodnotenia výkonov vo výrobe, obsluhe výroby i službách... Prihláška tu!
27.10.2016, Bratislava
Lektor: Mgr. Miriam Miková
Spoznajte a osvojte si pravidlá spoločenskej etikety. Spoločenské správanie prestáva byť súkromnou vecou človeka, ale stáva sa aj nutnou pracovnou podmienkou... Prihláška tu!
6.10.2016, Bratislava
Lektor: Mgr. Miriam Miková
Prototypom dokonalej asistentky nie je vymyslený robot, ale výkonná, praktická, reprezentatívna a spoľahlivá pravá ruka každého šéfa... Prihláška tu!
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva