Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania

 

Darček mesiaca
Exekúcie od A po Z

 

ODBORNÍK ODPORÚČA

 

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

 

Najnovšie

Ako odmietnuť nezaujímavú ponuku

14.7.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mnohí z vás sa už určite stretli so situáciou, kedy ste boli oslovení s pracovnou ponukou a pozvaní na pracovný pohovor. Po zvážení ste zistili, že ponúkaná pozícia nebude to čo práve hľadáte. Na termíne pohovoru ste sa dohodli, no máte dohodnuté pohovory aj na ...
viac

Nezdravý kult mladosti v ľudských zdrojochGarancia

13.7.2017, PhDr. Eliška Záležáková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť a ekonomika sa dynamizuje, rastie technologický rozvoj, globalizácia je takmer ukončená, pulzujú nové trendy, a to všetko vplýva na jednotlivé podniky bez ohľadu na ich veľkosť, zameranie, či vlastnícku štruktúru. ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Zamestnávatelia: Overte si, ako vyslať zamestnancov na prácu do krajín Európskej únie

13.7.2017, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Zamestnanci alebo dohodári pracujúci v zahraničí podliehajú v rámci sociálneho poistenia legislatíve tej krajiny, v ktorej pracujú. Iná situácia však nastane, keď zamestnanec pracuje pre slovenského zamestnávateľa v krajinách Európskej únie, Švajčiarska, Nórska, ...
viac

Povinnosti zamestnávateľov v pracovnej zdravotnej službe by sa mali upraviť

12.7.2017, Zdroj: SITA
Povinnosť zamestnávateľov zabezpečiť pre svojich zamestnancov pracovnú zdravotnú službu trvalým zmluvným vzťahom by sa mala nahradiť upresnením povinnosti zamestnávateľov zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika zamestnancov z expozície faktorom práce a ...
viac

Kontrola zamestnanca, ktorý ošetruje člena rodiny v roku 2017Garancia

11.7.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Je možné vykonať kontrolu zamestnanca, ktorý ošetruje člena rodiny? Zistili sme, že zamestnanec počas OČR odcestoval do zahraničia (sám, nie s osobou, ktorú ošetruje). Je možné voči zamestnancovi vyvodiť následky? OČR ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Ak hľadáte talenty - všímajte si najprv osobnosť, až potom kvalifikáciu

11.7.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Kľúčovou otázkou všetkých HR manažérov, personalistov a recruiterov je, akým spôsobom zistiť, ktorý z uchádzačov o pracovné miesto je pre našu spoločnosť ten najvhodnejší. Práve preto je dôležité vedieť, ako spoznať ten najväčší talent z množstva šikovných ľudí ...
viac

Cestovné náhrady - vyžadovať od zamestnanca preukázanie havarijného poistenia ?

10.7.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súlade s § 7 Zákona o cestovných náhradách, ak zamestnanec chce použiť motorové vozidlo, ktoré nie je poskytované zamestnávateľom na pracovné cesty pre zamestnávateľa môže zamestnávateľa požiadať o súhlas k jeho používaniu na pracovné ...
viac

Otec na materskej v roku 2017Garancia

7.7.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Je možné zamestnať zamestnanca, ktorý odišiel na materskú dovolenku? Zamestnanec požiadal o materskú dovolenku ku dňu 1. 6. 2017. Pracoval na pozícii predajca. Je možné tohto zamestnanca prijať od 2. 6. 2017 na novú ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Registrácia a prihlásenie sa do informačného systému - Centrálny elektronický priečinok od 01.07.2017

7.7.2017, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Centrum podpory pre clo a spotrebné dane zverejnilo na svojej webovej stránke v mesiaci JÚL - Informáciu: Registrácia a prihlásenie sa do informačného systému - Centrálny elektronický ...
viac

Zvýšenie sumy životného minima

6.7.2017, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR opatrením č. 173/2017 Z.z. o úprave súm životného minima s účinnosťou od 1.júla po štyroch rokoch opäť zvýšilo sumu životného minima (ŽM). Zvýšenie predstavuje koeficient 0,7 % a teda ŽM sa ...
viac
Najčítanejšie

Vzor pracovného poriadkuGarancia

26.5.2015, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) -po predchádzajúcom súhlase zamestnaneckej rady / ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Výpovedná doba pri výpovedi zo strany zamestnanca v roku 2015Archív

21.6.2015, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Aká je výpovedná lehota pri výpovedi, ktorú dá zamestnanec? Právna úprava výpovednej doby je vyjadrená v § 62 Zákonníka práce. Ak dáva výpoveď zamestnanec, tak výpovedná doba je najmenej 1 mesiac. Avšak v prípade ak jeho pracovný pomer u ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Trendy v nábore zamestnancov v roku 2017Garancia

9.5.2017, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer
Svet personalistiky sa mení rovnako dynamicky ako trh práce. Nové situácie si žiadajú nové riešenia, a niektoré z týchto riešení uvádzajú nové trendy, ktoré sa budú uplatňovať, revidovať a inovovať počas nasledujúcich rokov. Aké ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Uplatňovanie nároku na nemocenské pri vzniku DPN v ochrannej lehoteGarancia

24.1.2014, Ing. Iveta Matlovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ochranná lehota je v nemocenskom poistení časový úsek, ktorý nasleduje po skončení účasti na povinnom nemocenskom poistení (napr. po skončení pracovného pomeru). Účelom ochrannej lehoty je chrániť zamestnanca určité obdobie po skončení zamestnania. Ak sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus

Štvorzmenná prevádzkaArchív

8.2.2005, Ing. Miroslav Mačuha, Zdroj: Verlag Dashöfer
Otázka č. 4: Od 1. 10. 2004 naša spoločnosť zavedie 4-zmennú prevádzku po 12 h. Po predbežnej kalkulácii počty odpracovaných hodín po mesiacoch sa líšia od mesačných fondov pracovného času. Ako mám postupovať pri výpočte miezd, ak platíme aj nočné ...
viac
ZámokPrístupné pre: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Najnovšie Právne predpisy
  • 127/2017 Z.z. ustanovuje podrobnosti o výberových konaniach (vyšlo dňa: 29.5.2017 v čiastke č. 57)
  • 132/2017 Z.z. ustanovuje podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním (vyšlo dňa: 31.5.2017 v čiastke č. 58)
  • 136/2017 Z.z. ustanovuje podrobnosti o služobnom hodnotení (vyšlo dňa: 31.5.2017 v čiastke č. 58)
  • 143/2017 Z.z. novela zák. č. 378/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 6.6.2017 v čiastke č. 61)
  • 150/2017 Z.z. novela zák. č. 355/2007 Z. z. a č. 442/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2017 v čiastke č. 62)
  • 158/2017 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 15.6.2017 v čiastke č. 66)
  • 173/2017 Z.z. o úprave súm životného minima (vyšlo dňa: 30.6.2017 v čiastke č. 71)
  • 183/2017 Z.z. novela zák. č. 2/1991 Zb. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 184/2017 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2017 v čiastke č. 75)
  • 190/2017 Z.z. ustanovuje zoznam odvetví sezónnych zamestnaní (vyšlo dňa: 18.7.2017 v čiastke č. 78)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
16.10.2017 - 10.11.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Jana Mundierová, Ing. Eva Kútiková
Akreditované štúdium: Účtovník špecialista je príprava na seniorskú pozíciu účtovníka v podobe 8-dňového kurzu. Po úspešnom absolvovaní skúšky bude účastníkovi udelený CERTIFIKÁT overený vydavateľstvom Verlag Dashöfer a Stredoeurópskou vysokou školou v Skalici. Prihláška tu!
18.9.2017 - 20.9.2017, Vysoké Tatry
Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Jana Mundierová
Príďte načerpať nové informácie do Vysokých Tatier. Pripravili sme pre Vás trojdenné školenie, na ktorom môžete spojiť užitočné s príjemným. Prihláška tu!
27.7.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Zuzana Kvasničková, Ing. Zdenka Karak
Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu... Prihláška tu!
20.9.2017 - 22.9.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová, Certifikát IFRS EXPERT
Všetko, čo ste o IFRS nevedeli a mali by ste, sa dozviete na komplexnom trojdňovom školení... Prihláška tu!
22.8.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Hedviga Vadinová
Účtujete vo výrobnej spoločnosti? V nadväznosti na aktuálnu legislatívu Vám lektorka poskytne cenné informácie o zásobách spoločnosti, variantoch  a výhodách a nevýhodách  spôsoboch ich  oceňovania, organizácií skladov  a  skladovom hospodárstve s využitím a aplikáciou v praxi účtovných jednotiek. K problematike účtovania vo výrobnej spoločnosti neodmysliteľne patrí i účtovanie a varianty evidencie  a oceňovania  nedokončenej výroby, výrobkov a polotovarov, ktorý praxi robí problém  z titulu slabej legislatívnej úpravy, vrátane konštrukcie a použitia  kalkulačných vzorcov , a tiež  účtovanie opravných položiek k zásobám či správna a efektívna  inventarizácia zásob. Majte účtovníctvo vedené v súlade s platnou legislatívnou úpravou  a vyhnite sa problémom a sankciám. Školenia prebiehajú v malých skupinách maximálne 10 zákazníkov, pričom garantujeme individuálny prístup a možnosť konzultácie. Prihláška tu!
25.9.2017 - 26.9.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Jana Mundierová
Dvojdenný IFRS kurz je nadstavbou Komplexného kurzu IFRS I. Buďte odborníci v problematike IFRS! Prihláška tu!
27.9.2017 - 29.9.2017, Vysoké Tatry
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu!
27.9.2017, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
23.10.2017, Žilina
Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: