NAJNOVŠIE

Právna úprava okamžitého skončenia pracovného pomeruZámokGarancia

27.6.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Okamžité skončenie pracovného pomeru je  jedným so spôsobov skončenia pracovného pomeru  ( § 59 ods. 1 ZP). Pracovný pomer sa končí okamžite, t.j. doručením okamžitého skončenia pracovného pomeru druhej zmluvnej strane. Okamžité ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Zamestnanie a živnostník. Ako sa to prejaví pri platení povinného poistného?

24.6.2016, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa upozorňuje osoby, ktoré sú zamestnané a súčasne vykonávajú činnosť SZČO, že povinné poistenie zamestnanca nemá žiadny vplyv na existenciu povinného poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby. Ak samostatne zárobkovo činnej osobe vznikne od 1. ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Komentár k ZP § 89 Pružný pracovný čas a pracovná cestaZámokGarancia

23.6.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 89 Pružný pracovný čas sa neuplatní, ak zamestnávateľ vyšle zamestnanca na pracovnú cestu. Zamestnávateľ na tento účel určí pevný začiatok a koniec pracovnej zmeny.   K § 89: [ Pružný pracovný čas a pracovná cesta ] V § 89 sa ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Brigádnik neukončil povinnú školskú dochádzku v roku 2016ZámokGarancia

21.6.2016, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Môže sa so študentom základnej školy, ktorý v septembri 2016 dovŕši vek 16 rokov, uzavrieť dohoda o brigádnickej práci študentov? Tento žiak ukončuje 9. ročník základnej školy, čím nie je splnená podmienka povinnej školskej dochádzky. Môže i napriek tomu, ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Príplatok za štátny sviatok pri nočnej službeZámokGarancia

17.6.2016, JUDr. Zdenka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Sme Reedukačné centrum, kde máme nepretržitú prevádzku, prosím Vás, ako máme zamestnancom v nočnej službe rátať sviatky? Do práce nastupujú v deň, kedy ešte štátny sviatok nie je, ale pokračujú po polnoci štátnym sviatkom do 8.00 hod. Rátame im štátny sviatok ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Uplatňovanie nároku na nemocenské pri vzniku DPN v ochrannej lehoteZámokGarancia

24.1.2014, Ing. Iveta Matlovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ochranná lehota je v nemocenskom poistení časový úsek, ktorý nasleduje po skončení účasti na povinnom nemocenskom poistení (napr. po skončení pracovného pomeru). Účelom ochrannej lehoty je chrániť zamestnanca určité obdobie po skončení zamestnania. Ak sa ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Kafetéria systém- nová voľba zamestnaneckých výhod

9.12.2011, PhDr. Stanislav Nemčík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podstatou kafetéria systému je, že zamestnanec si vyberá výhody z ponuky podľa svojho želania a v rozsahu stanoveného finančného rozpočtu. Rozpočet a “menu” ponuky môžu závisieť aj od postavenia a prínosu zamestnanca pre organizáciu. Podstatou ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Vzor pracovného poriadkuZámokGarancia

28.3.2016, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) -po predchádzajúcom súhlase zamestnaneckej rady / ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Ako sa zmenili benefity zamestnancov za posledné roky?Garancia

27.5.2016, Mgr. Dominika Vargová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Aj keď na Slovensku stále viac ako 30% zamestnancov v podstate žiadne zamestnanecké výhody nemá, spoločnosti, ktoré sa snažia svojich zamestnancov motivovať aj inak ako nárastom mzdy, spôsoby poskytovania benefitov stále upravujú. Vyplýva ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Dôležité údaje pre daňovníka na rok 2016Garancia

21.12.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Údaje pre daňovníka rok 2016 Životné minimum do 30.6.2016 198,09 € Minimálna mzda od 1.1.2016 405,00 € 1/2 minimálnej mzdy 202,50 € 6- násobok minimálnej mzdy 2 430,00 € ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 167/2016 Z.z. novela zák. č. 580/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 29.4.2016 v čiastke č. 38)
  • 174/2016 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 13.5.2016 v čiastke č. 41)
  • 186/2016 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu § 7 ods. 1, 2 a 11 zákona č. 2/1991 Zb. s čl. 1 ods. 1 a s čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj s čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (vyšlo dňa: 30.5.2016 v čiastke č. 46)
  • 190/2016 Z.z. novela vyhl. č. 116/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 3.6.2016 v čiastke č. 49)
  • 199/2016 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 21.6.2016 v čiastke č. 55)

Anotácia právnych predpisov

PARTNERI
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
,
Lektor:
Neviete si poradiť s exekúciami, či zrážkami zo miezd zamestnancov? Konferencia Vám poskytuje jedinečnú možnosť nahliadnuť na túto problematiku z pohľadu právnika, mzdára a personalistu. Bohaté teoretické, ale najmä praktické skúsenosti lektorského kolektívu umožnili, aby sme obsah koncipovali veľmi prakticky. Prihláška tu!
30.9.2016, Žilina
Lektor: Ing. Emil Suchánek
Chcete sa zbaviť strachu z telefonovania a odmietnutia vašej ponuky či požiadavky? Preto je tu pre Vás náš seminár... Prihláška tu!
26.7.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Vzhľadom na zásadné zmeny v obchodnom zákonníku platné od 1.2.2013 sme zaradili školenie zamerané na zabezpečenie plnenia záväzkov dlžníkov.. Prihláška tu!
24.8.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Školenie sa zameriava na pracovnoprávne spory, ku ktorým dochádza na pracovisku veľmi často. Pre riadne fungovanie obchodnej spoločnosti sú však dobré vzťahy medzi zamestnancami veľmi dôležité, najmä z hľadiska tímovej spolupráce.  Prihláška tu!
21.7.2016, Žilina
Lektor: JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
Seminár rieši problematiku postavenia a zodpovednosti štatutárnych orgánov pri výkone ich funkcie v nadväznosti na aktuálnu legislatívu... Prihláška tu!
11.8.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Suchánek
Na tomto seminári získate aktuálne a ucelené informácie o procesoch hodnotenia výkonov vo výrobe, obsluhe výroby i službách... Prihláška tu!
27.10.2016, Bratislava
Lektor: Mgr. Miriam Miková
Spoznajte a osvojte si pravidlá spoločenskej etikety. Spoločenské správanie prestáva byť súkromnou vecou človeka, ale stáva sa aj nutnou pracovnou podmienkou... Prihláška tu!
26.7.2016, Bratislava
Lektor: Mgr. Miriam Miková
Prototypom dokonalej asistentky nie je vymyslený robot, ale výkonná, praktická, reprezentatívna a spoľahlivá pravá ruka každého šéfa... Prihláška tu!
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva