NAJNOVŠIE

Sociálny fond pre dohodárov v roku 2016ZámokGarancia

23.5.2016, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Mám zamestnanca, s ktorým mám uzatvorenú Dohodu o pracovnej činnosti. Chystáme menšie posedenie pre našich zamestnancov, ktoré bude hradené zo sociálneho fondu (dodávateľská faktúra). Môžem aj pre dohodárov uplatniť nepeňažné plnenie SF? V zmysle ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Vzor vyhlásenia o ručeníZámokGarancia

23.5.2016, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. VYHLÁSENIE RUČITEĽA Podpísaný ...................., rodné číslo: ........................, bytom ....................... vyhlasujem, že pohľadávku dlžníka - zamestnanca ........................ ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Ako odkomunikovať vedúcemu zlý výsledok, alebo chybu

20.5.2016, PhDr. Eliška Záležáková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Nie je jednoduché priznať si omyl, nesplnenie úlohy či chybu a a taktiež ohlásiť zistené nedostatky a problémy. V žiadnom prípade nie je dobré chybu kamuflovať, retušovať, skrývať, najmä, ak by sa na ňu mohla nabaľovať ďalšia. Nie ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Pracovná pohotovosť v roku 2016ZámokGarancia

18.5.2016, JUDr. Juraj Mezei PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Poprosím info, aké odôvodnené prípady určuje zákon pre nariadenie pracovnej pohotovosti zamestnancovi? Pracovnú pohotovosť upravuje § 96 a § 96a Zákonníka práce. Pracovnou pohotovosťou rozumieme ak zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Komentár k ZP § 83a Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeruZámokGarancia

11.5.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 83a Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru (1) Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu v pracovnej zmluve dohodnúť, že zamestnanec po skončení pracovného pomeru nebude po určitú dobu, najdlhšie jeden rok, ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Uplatňovanie nároku na nemocenské pri vzniku DPN v ochrannej lehoteZámokGarancia

24.1.2014, Ing. Iveta Matlovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ochranná lehota je v nemocenskom poistení časový úsek, ktorý nasleduje po skončení účasti na povinnom nemocenskom poistení (napr. po skončení pracovného pomeru). Účelom ochrannej lehoty je chrániť zamestnanca určité obdobie po skončení zamestnania. Ak sa ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Skončenie pracovného pomeru dohodou alebo výpoveďou a vznik dočasnej práceneschopnosti

8.11.2013, Mgr. Katarína Jagnešáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ku skončeniu pracovného pomeru dochádza najčastejšie dohodou o skončení pracovného pomeru alebo výpoveďou podanou zo strany zamestnanca alebo zamestnávateľa. Ako možnosť takto skončiť jeho pracovný pomer, prípadne plynutie výpovednej doby ovplyvní dočasná ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Vzor pracovného poriadkuZámokGarancia

28.3.2016, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) -po predchádzajúcom súhlase zamestnaneckej rady / ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Dlhodobá PN nemusí predchádzať žiadosti o invalidný dôchodokArchív

10.1.2014, Bc. Silvia Žiaková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mnohí Slováci sú názoru, že pred požiadaním Sociálnej poisťovne o invalidný dôchodok, musia byť dlhodobo práceneschopní. Invalidita však nie je podmienená dlhodobou práceneschopnosťou, ale dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Mnohí Slováci sú názoru, že ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Dôležité údaje pre daňovníka na rok 2016Garancia

21.12.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Údaje pre daňovníka rok 2016 Životné minimum do 30.6.2016 198,09 € Minimálna mzda od 1.1.2016 405,00 € 1/2 minimálnej mzdy 202,50 € 6- násobok minimálnej mzdy 2 430,00 € ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 389/2015 Z.z. novela zák. č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 18.12.2015 v čiastke č. 107)
  • 392/2015 Z.z. o rozvojovej spolupráci (vyšlo dňa: 18.12.2015 v čiastke č. 107)
  • 403/2015 Z.z. novela zák. č. 355/2007 Z. z. a č. 145/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 19.12.2015 v čiastke č. 110)
  • 407/2015 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 19.12.2015 v čiastke č. 110)
  • 409/2015 Z.z. novela zák. č. 241/1993 Z. z. (vyšlo dňa: 19.12.2015 v čiastke č. 110)

Anotácia právnych predpisov

PARTNERI
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
13.6.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová, Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Neviete si poradiť s exekúciami, či zrážkami zo miezd zamestnancov? Konferencia Vám poskytuje jedinečnú možnosť nahliadnuť na túto problematiku z pohľadu právnika, mzdára a personalistu. Bohaté teoretické, ale najmä praktické skúsenosti lektorského kolektívu umožnili, aby sme obsah koncipovali veľmi prakticky. Prihláška tu!
23.6.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Suchánek
Chcete sa zbaviť strachu z telefonovania a odmietnutia vašej ponuky či požiadavky? Preto je tu pre Vás náš seminár... Prihláška tu!
26.7.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Vzhľadom na zásadné zmeny v obchodnom zákonníku platné od 1.2.2013 sme zaradili školenie zamerané na zabezpečenie plnenia záväzkov dlžníkov.. Prihláška tu!
26.5.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Školenie sa zameriava na pracovnoprávne spory, ku ktorým dochádza na pracovisku veľmi často. Pre riadne fungovanie obchodnej spoločnosti sú však dobré vzťahy medzi zamestnancami veľmi dôležité, najmä z hľadiska tímovej spolupráce.  Prihláška tu!
21.7.2016, Žilina
Lektor: JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
Seminár rieši problematiku postavenia a zodpovednosti štatutárnych orgánov pri výkone ich funkcie v nadväznosti na aktuálnu legislatívu... Prihláška tu!
11.8.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Suchánek
Na tomto seminári získate aktuálne a ucelené informácie o procesoch hodnotenia výkonov vo výrobe, obsluhe výroby i službách... Prihláška tu!
16.6.2016, Bratislava
Lektor: Mgr. Miriam Miková
Spoznajte a osvojte si pravidlá spoločenskej etikety. Spoločenské správanie prestáva byť súkromnou vecou človeka, ale stáva sa aj nutnou pracovnou podmienkou... Prihláška tu!
26.7.2016, Bratislava
Lektor: Mgr. Miriam Miková
Prototypom dokonalej asistentky nie je vymyslený robot, ale výkonná, praktická, reprezentatívna a spoľahlivá pravá ruka každého šéfa... Prihláška tu!
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva