NAJNOVŠIE

Po ukončení zamestnania v zahraničí žiadajte o dávku v nezamestnanosti v štáte posledného zamestnania

17.2.2017, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa upozorňuje občanov pracujúcich v členských štátoch Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a vo Švajčiarsku, že po ukončení zamestnania by si nárok na dávku v nezamestnanosti mali v zmysle európskej legislatívy uplatňovať v prvom ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Komentár k ZP § 119 Minimálna výška mzdy - minimálna mzdaZámokGarancia

23.1.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 119 (1) Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda ustanovená osobitným predpisom.   Komentár LEXZP K ods. 1: § 119 ods. 1  odkazuje na minimálnu výšku mzdy podľa príslušného nariadenia vlády SR, ktoré upravuje minimálnu mzdu na ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Preplatenie nevyčerpanej dovolenkyZámokGarancia

22.1.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak máme zamestnanca, ktorý má viac ako 33 rokov veku a ktorý si nevyčerpal do konca roka 2016 - 9 dní z nároku na dovolenku za rok 2015, koľko dní mu máme preplatiť? V takomto prípade nevznikne nárok na preplatenie. Zákonník práce umožňuje preplatiť ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Predaj služobného auta zamestnancoviZámokArchív

21.12.2016, Ing. Viera Mezeiová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako zamestnávateľ by sme chceli predať služobné auto zamestnancovi. Zaujíma ma, či cena za ktorú auto zamestnanec kúpi od nás, bude vo výplate ako nepeňažný príjem, z ktorého budú zrazené odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne a preddavková daň? ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Vzor vyhlásenia o ručeníZámokGarancia

18.11.2016, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD.; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Vzor vyhlásenia o ručení VYHLÁSENIE RUČITEĽA Podpísaný ...................., rodné číslo: ........................, bytom ....................... vyhlasujem, že ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Preukazovanie nárokov na nezdaniteľné časti základu dane a na daňový bonus u zamestnancovZámokArchív

15.6.2012, Ing. Dagmar Piršelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanci si uplatňujú nárok na nezdaniteľné časti základu dane a daňový bonus buď u svojho zamestnávateľa, alebo po skončení roka v rámci podaného daňového priznania k dani z príjmov. Postup v priebehu roka V priebehu roka si zamestnanec (daňovník ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Žiadosť o predĺženie pracovného pomeruArchív

15.6.2016, Ing. Iveta Matlovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovný pomer sa zakladá na základe písomnej pracovnej zmluvy, v ktorej je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti a ďalšie pracovné podmienky, ku ktorým patria výplatné termíny, pracovný čas (zamestnávateľ ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Vzor pracovného poriadkuZámokGarancia

26.5.2015, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) -po predchádzajúcom súhlase zamestnaneckej rady / ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Aké náležitosti uviesť do životopisuGarancia

1.8.2016, Mgr. Dominika Vargová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri uchádzaní sa o prácu je životopis prvou vizitkou, ktorú o sebe kandidát podá. A pokiaľ životopis nezaujme, zvyčajne kandidát druhú šancu len tak ľahko nedostane. Ako by mal teda životopis, ktorý otvorí dvere k pracovnému pohovoru ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Dôležité údaje pre daňovníka na rok 2016

21.12.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Údaje pre daňovníka rok 2016 Životné minimum do 30.6.2016 198,09 EUR Minimálna mzda od 1.1.2016 405,00 EUR 1/2 minimálnej mzdy 202,50 EUR 6- násobok minimálnej mzdy 2 430,00 EUR ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 2/2017 Z.z. novela zák. č. 233/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 1.1.2017 v čiastke č. 1)
  • 15/2017 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 1.2.2017 v čiastke č. 9)

Anotácia právnych predpisov

PARTNERI
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
22.2.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Suchánek
Chcete sa zbaviť strachu z telefonovania a odmietnutia vašej ponuky či požiadavky? Preto je tu pre Vás náš seminár... Prihláška tu!
21.2.2017, Žilina
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Vzhľadom na zásadné zmeny v obchodnom zákonníku platné od 1.2.2013 sme zaradili školenie zamerané na zabezpečenie plnenia záväzkov dlžníkov.. Prihláška tu!
31.3.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Školenie sa zameriava na pracovnoprávne spory, ku ktorým dochádza na pracovisku veľmi často. Pre riadne fungovanie obchodnej spoločnosti sú však dobré vzťahy medzi zamestnancami veľmi dôležité, najmä z hľadiska tímovej spolupráce.  Prihláška tu!
27.3.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
Seminár rieši problematiku postavenia a zodpovednosti štatutárnych orgánov pri výkone ich funkcie v nadväznosti na aktuálnu legislatívu... Prihláška tu!
24.2.2017, Žilina
Lektor: Ing. Emil Suchánek
Na tomto seminári získate aktuálne a ucelené informácie o procesoch hodnotenia výkonov vo výrobe, obsluhe výroby i službách... Prihláška tu!
21.2.2017, Bratislava
Lektor: Mgr. Miriam Miková
Spoznajte a osvojte si pravidlá spoločenskej etikety. Spoločenské správanie prestáva byť súkromnou vecou človeka, ale stáva sa aj nutnou pracovnou podmienkou... Prihláška tu!
20.3.2017, Žilina
Lektor: Mgr. Miriam Miková
Prototypom dokonalej asistentky nie je vymyslený robot, ale výkonná, praktická, reprezentatívna a spoľahlivá pravá ruka každého šéfa... Prihláška tu!