NAJNOVŠIE

Darovanie krvi - prekážka v práci z dôvodu všeobecného záujmu

19.5.2017, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Iný úkon vo všeobecnom záujme je najmä darovanie krvi a aferéza, darovanie ďalších biologických materiálov. Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku na účasť na darovaní krvi, ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Komentár k ZP § 73 Hromadné prepúšťanieZámokGarancia

17.5.2017, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 73 Hromadné prepúšťanie (1) O hromadné prepúšťanie ide, ak zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa rozviaže pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) alebo ak sa pracovný pomer skončí iným ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Trendy v nábore zamestnancov v roku 2017ZámokGarancia

9.5.2017, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer
Svet personalistiky sa mení rovnako dynamicky ako trh práce. Nové situácie si žiadajú nové riešenia, a niektoré z týchto riešení uvádzajú nové trendy, ktoré sa budú uplatňovať, revidovať a inovovať počas nasledujúcich rokov. Aké ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Príjmy zo závislej činnostiZámokGarancia

31.3.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Preplatenie nevyčerpanej dovolenkyZámokGarancia

22.1.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak máme zamestnanca, ktorý má viac ako 33 rokov veku a ktorý si nevyčerpal do konca roka 2016 - 9 dní z nároku na dovolenku za rok 2015, koľko dní mu máme preplatiť? V takomto prípade nevznikne nárok na preplatenie. Zákonník práce umožňuje preplatiť ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Vzor pracovného poriadkuZámokGarancia

26.5.2015, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) -po predchádzajúcom súhlase zamestnaneckej rady / ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Odchodné v roku 2016 podľa Zákonníka práce

18.2.2016, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa § 76a Zákonníka práce zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na dôchodok odchodné zo zákona. Podľa § 76a Zákonníka práce zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Dôležité údaje pre daňovníka na rok 2016

21.12.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Údaje pre daňovníka rok 2016 Životné minimum do 30.6.2016 198,09 EUR Minimálna mzda od 1.1.2016 405,00 EUR 1/2 minimálnej mzdy 202,50 EUR 6- násobok minimálnej mzdy 2 430,00 EUR ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Minimálna mzda v Rakúsku

6.1.2017, Doc. Ing. Miloš Poliak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. 1. 2017 začalo Rakúsko dôsledne kontrolovať dodržiavanie smernice o vysielaní pracovníkov a vyplácanej mzde vodičom. Dopravcovia pred uskutočnením prepravy sú povinní podávať elektronické hlásenie v prípade kabotážnej prepravy, ale ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Nezamestnaní a práce na dohodu od 1.5.2017

21.3.2017, Marta Weberová NOVA Intereal, s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. mája 2017 sa výrazne menia podmienky zamestnávania na dohody osôb evidovaných na Úrade práce. Od 1. mája 2017 sa výrazne menia podmienky zamestnávania na dohody osôb evidovaných na Úrade práce. Stanovené ... viac
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 89/2017 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 20.4.2017 v čiastke č. 43)
  • 92/2017 Z.z. novela zák. č. 578/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 24.4.2017 v čiastke č. 45)
  • 95/2017 Z.z. novela zák. č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 25.4.2017 v čiastke č. 46)
  • 97/2017 Z.z. novela zák. č. 43/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 27.4.2017 v čiastke č. 47)
  • 101/2017 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 4.5.2017 v čiastke č. 49)

Anotácia právnych predpisov

PARTNERI
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
18.9.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Suchánek
Chcete sa zbaviť strachu z telefonovania a odmietnutia vašej ponuky či požiadavky? Preto je tu pre Vás náš seminár... Prihláška tu!
7.6.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Vzhľadom na zásadné zmeny v obchodnom zákonníku platné od 1.2.2013 sme zaradili školenie zamerané na zabezpečenie plnenia záväzkov dlžníkov.. Prihláška tu!
23.8.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Školenie sa zameriava na pracovnoprávne spory, ku ktorým dochádza na pracovisku veľmi často. Pre riadne fungovanie obchodnej spoločnosti sú však dobré vzťahy medzi zamestnancami veľmi dôležité, najmä z hľadiska tímovej spolupráce.  Prihláška tu!
24.7.2017, Žilina
Lektor: JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
Seminár rieši problematiku postavenia a zodpovednosti štatutárnych orgánov pri výkone ich funkcie v nadväznosti na aktuálnu legislatívu... Prihláška tu!
15.8.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Suchánek
Na tomto seminári získate aktuálne a ucelené informácie o procesoch hodnotenia výkonov vo výrobe, obsluhe výroby i službách... Prihláška tu!
10.8.2017, Žilina
Lektor: Mgr. Miriam Miková
Spoznajte a osvojte si pravidlá spoločenskej etikety. Spoločenské správanie prestáva byť súkromnou vecou človeka, ale stáva sa aj nutnou pracovnou podmienkou... Prihláška tu!
11.8.2017, Žilina
Lektor: Mgr. Miriam Miková
Prototypom dokonalej asistentky nie je vymyslený robot, ale výkonná, praktická, reprezentatívna a spoľahlivá pravá ruka každého šéfa... Prihláška tu!