NAJNOVŠIE

Invalidný dôchodca zamestnávanieZámokGarancia

25.10.2016, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V prípade, že nezamestnávame invalidného dôchodcu, koľko sa musí doplácať do sociálnej poisťovne? Dá sa to kompenzovať nejakým nákupom v chránenej dielni? V zmysle Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Mužov na materskej neustále pribúda

21.10.2016, Zdroj: Sociálna poisťovňa
Trend zvyšovania počtu slovenských mužov na materskej je stále výraznejší. Kým v septembri 2014 bolo na materskej 292 mužov, v septembri 2015 ich počet stúpol na 733 a v rovnakom mesiaci tohto roka poberalo dávku materské už 1 341 mužov. Trend zvyšovania počtu ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Dokumenty v personálnom spiseZámokGarancia

20.10.2016, Marta Weberová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Aké dokumenty od zamestnanca musia byť založené v personálnom spise? Neexistuje žiaden samostatný predpis či zákon, ktorý by špecifikoval obsah osobnej zložky. Musíme však brať do úvahy povinnosti vedenia dokladov v zmysle zákonov týkajúcich sa ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Ako postupovať pri exekučných zrážkachZámokGarancia

29.9.2016, JUDr Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Legislatívne predpisy, ktoré určujú postup zamestnávateľa pri zrážkach zo mzdy v prospech exekúcie, sú zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov a opatrenie MPSVR č.186/2013 Z. z. o ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Komentár k ZP § 99 EvidenciaZámokGarancia

28.9.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. § 99 Evidencia Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Vzor pracovného poriadkuZámokGarancia

26.5.2015, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) -po predchádzajúcom súhlase zamestnaneckej rady / ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Predĺženie skúšobnej doby u zamestnanca zo zákonaGarancia

3.1.2014, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákonník práce neumožňuje zmluvným stranám, aby si dohodli predĺženie skúšobnej doby (§ 45), a to aj keby takéto predĺženie bolo v limitoch z hľadiska času (najviac 3 mesiace/6 mesiacov), ktorý Zákonník práce umožňuje.Zákonník ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Dôležité údaje pre daňovníka na rok 2016Garancia

21.12.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Údaje pre daňovníka rok 2016 Životné minimum do 30.6.2016 198,09 € Minimálna mzda od 1.1.2016 405,00 € 1/2 minimálnej mzdy 202,50 € 6- násobok minimálnej mzdy 2 430,00 € ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Viete čo je sabbatical?

16.1.2013, Ing. Zuzana Skorková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nie, nebojte sa, nejdem písať o čarodejniciach. Sabbatical je pomenovaním pre pracovnú prestávku, ktorá trvá zväčša dva mesiace až jeden celý rok. Je ideálnym riešením pre ľudí, ktorí síce milujú svoju prácu, ale cítia sa vyčerpaní, ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Stravné v súvislosti so zamestnávaním na „home Office“

20.9.2016, Ing. Miroslav Mačuha, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spojenie „home Office“ je v podstate slangový pojem, pod ktorým možno všeobecne chápať prácu z domu. Ide o flexibilnú a čoraz viac využívanú formu zamestnávania, pri ktorej zamestnanec pracuje doma alebo na inom mieste, ktoré ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 222/2016 Z.z. o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 26.7.2016 v čiastke č. 67)
  • 253/2016 Z.z. o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 23.9.2016 v čiastke č. 81)
  • 267/2016 Z.z. o obsahu správy o výsledkoch činnosti útvaru riadenia rizík poisťovne, na ktorú sa uplatňuje osobitný režim (vyšlo dňa: 7.10.2016 v čiastke č. 87)
  • 269/2016 Z.z. o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2017 (vyšlo dňa: 11.10.2016 v čiastke č. 89)
  • 280/2016 Z.z. ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2017 (vyšlo dňa: 21.10.2016 v čiastke č. 94)

Anotácia právnych predpisov

PARTNERI
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
,
Lektor:
Neviete si poradiť s exekúciami, či zrážkami zo miezd zamestnancov? Konferencia Vám poskytuje jedinečnú možnosť nahliadnuť na túto problematiku z pohľadu právnika, mzdára a personalistu. Bohaté teoretické, ale najmä praktické skúsenosti lektorského kolektívu umožnili, aby sme obsah koncipovali veľmi prakticky. Prihláška tu!
8.12.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Suchánek
Chcete sa zbaviť strachu z telefonovania a odmietnutia vašej ponuky či požiadavky? Preto je tu pre Vás náš seminár... Prihláška tu!
2.12.2016, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Vzhľadom na zásadné zmeny v obchodnom zákonníku platné od 1.2.2013 sme zaradili školenie zamerané na zabezpečenie plnenia záväzkov dlžníkov.. Prihláška tu!
3.11.2016, Žilina
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Školenie sa zameriava na pracovnoprávne spory, ku ktorým dochádza na pracovisku veľmi často. Pre riadne fungovanie obchodnej spoločnosti sú však dobré vzťahy medzi zamestnancami veľmi dôležité, najmä z hľadiska tímovej spolupráce.  Prihláška tu!
19.1.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
Seminár rieši problematiku postavenia a zodpovednosti štatutárnych orgánov pri výkone ich funkcie v nadväznosti na aktuálnu legislatívu... Prihláška tu!
24.11.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Suchánek
Na tomto seminári získate aktuálne a ucelené informácie o procesoch hodnotenia výkonov vo výrobe, obsluhe výroby i službách... Prihláška tu!
27.10.2016, Bratislava
Lektor: Mgr. Miriam Miková
Spoznajte a osvojte si pravidlá spoločenskej etikety. Spoločenské správanie prestáva byť súkromnou vecou človeka, ale stáva sa aj nutnou pracovnou podmienkou... Prihláška tu!
24.11.2016, Žilina
Lektor: Mgr. Miriam Miková
Prototypom dokonalej asistentky nie je vymyslený robot, ale výkonná, praktická, reprezentatívna a spoľahlivá pravá ruka každého šéfa... Prihláška tu!
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva