NAJNOVŠIE

Zmeny v legislatíve sociálneho zabezpečenia a pracovnej legislatíve v roku 2017ZámokGarancia

11.12.2016, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarova, Zdroj: Verlag Dashöfer
V oblasti sociálnych a zdravotných odvodov nastáva od 1. januára 2017 viacero významných zmien. V pracovno-právnej legislatíve sa zmeny zatiaľ nepredpokladajú. Čo čaká teda zamestnancov, zamestnávateľov aj živnostníkov od januára 2017? Novela zákona o ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Bezdôvodné opustenie pracoviskaZámokGarancia

9.12.2016, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec opakovane opustil pracovisko o 2 hodiny skôr. Ide o zamestnanca vo výrobe na druhej zmene, ktorá by mala trvať do 22 hod. Situáciu sme najskôr riešili ústnym dohovorom. Keďže to nepomohlo, bol upozornený písomne na porušenie pracovnej disciplíny, a ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Moment vykonávania zrážok zo mzdy

9.12.2016, JUDr Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Exekúcia zrážkami zo mzdy sa delí na dve základné štádiá, a to na vydanie príkazu na začatie exekúcie a druhé, v ktorom sa vydá exekučný príkaz. Príkaz na začatie exekúcie vydáva súdny exekútor po vydaní upovedomania o začatí exekúcie. Kým ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Komentár k ZP § 106 - § 108 Dodatková a ďalšia dovolenkaZámokGarancia

28.11.2016, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Dodatková dovolenka § 106 (1) Zamestnanec, ktorý pracuje po celý kalendárny rok pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní, a zamestnanec, ktorý vykonáva práce zvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé, má nárok na ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Vzor vyhlásenia o ručeníZámokGarancia

18.11.2016, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD.; JUDr. Alexander Škrinár CSc. Vzor vyhlásenia o ručení VYHLÁSENIE RUČITEĽA Podpísaný ...................., rodné číslo: ........................, bytom ....................... vyhlasujem, že ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace
NAJČÍTANEJŠIE

Vzor pracovného poriadkuZámokGarancia

26.5.2015, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD.; JUDr. et Mgr. Jozef Toman PhD. PRACOVNÝ PORIADOK Zamestnávateľ XY podľa § 84 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) -po predchádzajúcom súhlase zamestnaneckej rady / ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Žiadosť o predĺženie pracovného pomeruGarancia

15.6.2016, Ing. Iveta Matlovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovný pomer sa zakladá na základe písomnej pracovnej zmluvy, v ktorej je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti a ďalšie pracovné podmienky, ku ktorým patria výplatné termíny, pracovný čas (zamestnávateľ ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Dôležité údaje pre daňovníka na rok 2016

21.12.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer
Údaje pre daňovníka rok 2016 Životné minimum do 30.6.2016 198,09 € Minimálna mzda od 1.1.2016 405,00 € 1/2 minimálnej mzdy 202,50 € 6- násobok minimálnej mzdy 2 430,00 € ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Aké náležitosti uviesť do životopisuGarancia

1.8.2016, Mgr. Dominika Vargová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri uchádzaní sa o prácu je životopis prvou vizitkou, ktorú o sebe kandidát podá. A pokiaľ životopis nezaujme, zvyčajne kandidát druhú šancu len tak ľahko nedostane. Ako by mal teda životopis, ktorý otvorí dvere k pracovnému pohovoru ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace

Viete čo je sabbatical?

16.1.2013, Ing. Zuzana Skorková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nie, nebojte sa, nejdem písať o čarodejniciach. Sabbatical je pomenovaním pre pracovnú prestávku, ktorá trvá zväčša dva mesiace až jeden celý rok. Je ideálnym riešením pre ľudí, ktorí síce milujú svoju prácu, ale cítia sa vyčerpaní, ... celý článok
Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | HR v praxi | HR v praxi profi plus
Súvisiace
NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY
  • 309/2016 Z.z. o sumách stravného (vyšlo dňa: 24.11.2016 v čiastke č. 106)
  • 310/2016 Z.z. novela zák. č. 523/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 25.11.2016 v čiastke č. 107)
  • 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (vyšlo dňa: 29.11.2016 v čiastke č. 108)
  • 316/2016 Z.z. o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii (vyšlo dňa: 29.11.2016 v čiastke č. 108)
  • 317/2016 Z.z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek (vyšlo dňa: 29.11.2016 v čiastke č. 108)

Anotácia právnych predpisov

PARTNERI
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
,
Lektor:
Neviete si poradiť s exekúciami, či zrážkami zo miezd zamestnancov? Konferencia Vám poskytuje jedinečnú možnosť nahliadnuť na túto problematiku z pohľadu právnika, mzdára a personalistu. Bohaté teoretické, ale najmä praktické skúsenosti lektorského kolektívu umožnili, aby sme obsah koncipovali veľmi prakticky. Prihláška tu!
22.2.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Suchánek
Chcete sa zbaviť strachu z telefonovania a odmietnutia vašej ponuky či požiadavky? Preto je tu pre Vás náš seminár... Prihláška tu!
16.1.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Vzhľadom na zásadné zmeny v obchodnom zákonníku platné od 1.2.2013 sme zaradili školenie zamerané na zabezpečenie plnenia záväzkov dlžníkov.. Prihláška tu!
7.2.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Martina Jenčová
Školenie sa zameriava na pracovnoprávne spory, ku ktorým dochádza na pracovisku veľmi často. Pre riadne fungovanie obchodnej spoločnosti sú však dobré vzťahy medzi zamestnancami veľmi dôležité, najmä z hľadiska tímovej spolupráce.  Prihláška tu!
19.1.2017, Bratislava
Lektor: JUDr. Branislav Jablonka, PhD.
Seminár rieši problematiku postavenia a zodpovednosti štatutárnych orgánov pri výkone ich funkcie v nadväznosti na aktuálnu legislatívu... Prihláška tu!
24.1.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Emil Suchánek
Na tomto seminári získate aktuálne a ucelené informácie o procesoch hodnotenia výkonov vo výrobe, obsluhe výroby i službách... Prihláška tu!
31.1.2017, Žilina
Lektor: Mgr. Miriam Miková
Spoznajte a osvojte si pravidlá spoločenskej etikety. Spoločenské správanie prestáva byť súkromnou vecou človeka, ale stáva sa aj nutnou pracovnou podmienkou... Prihláška tu!
9.2.2017, Bratislava
Lektor: Mgr. Miriam Miková
Prototypom dokonalej asistentky nie je vymyslený robot, ale výkonná, praktická, reprezentatívna a spoľahlivá pravá ruka každého šéfa... Prihláška tu!
Editovatelne tlaciva
Editovatelne tlaciva