Ako pracovať s HR profi?
 
Najnovšie
 
 

Ivo Toman,
motivátor, marketér a úspešný podnikateľ

 
 
CallMeBack
Do not fill this:
 
WriteMeBack
Do not fill this:
 
Modré číslo / bezplatná linka
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Do not fill this:

Ukážka obsahu:

Daňový bonus od 1.7.2013

10.7.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňový bonus je daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. O daňové zvýhodnenie ide preto, lebo pri priznaní a vyplatení daňového bonusu sa znižuje fyzickej osobe vypočítaná daň, príp. v priebehu roka mesačný preddavok na daň, ak ide o zamestnanca.

Daňový bonus je možné priznať a vyplatiť len, ak sú splnené podmienky, ktoré vyplývajú zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zo zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prídavku na dieťa“). Jednou z podmienok je, že daňový bonus je možné uplatniť na vyživované dieťa, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa podľa zákona o prídavku na dieťa, t.j.:

  1. dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, ktorá je spravidla desaťročná, a trvá najdlhšie do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16 rokov veku
  2. dieťa po skončení povinnej školskej dochádzky, ktoré
  • sa zúčastňuje dennou formou kurzu na získanie základného vzdelania, okrem kurzu organizovaného v rámci aktívnej politiky trhu práce, najdlhšie do skončenia školského roku, v ktorom dieťa dovŕšilo 18 rokov veku
  • je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dovŕšenia plnoletosti (spravidla do 18. rokov veku)

...
Koniec ukážky
...

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu hrvpraxi.sk.

Som už registrovaný na hrvpraxi.sk:

=> Prihláste sa svojím užívateľským menom a osobným heslom.

Nie som registrovaný:

=> Zaregistrujte sa. Prinesie Vám to veľa výhod:

  • každý týždeň dostanete ZADARMO do svojej e-mailovej schránky prehľad aktualít, zaujímavé články, zodpovedané otázky z oblasti riadenia ľudských zdrojov
  • získate okamžitý prístup do negarantovaných aktualít, článkov a otázok na portáli www.hrvpraxi.sk
  • získate prístup do rozsiahleho archívu príspevkov na portáli www.hrvpraxi.sk

Registrácia je úplne zadarmo a bez akýchkoľvek záväzkov.

Pozor! Novela Zákonníka práce - zorientujte sa v aktuálnych zmenách!

Zvýšenie minimálnej mzdy od 1.1.2014!

Nová odvodová úľava od 1.11.2013!

Vždy presné a aktuálne informácie, prehľad v problematike vo forme riešení konkrétnych situácií z praxe zrozumiteľne vysvetlených na príkladoch.

HR profi Vás pripraví rýchlo a jednoducho - promptne Vás upozorní na zmeny a novely ako aj na politické dianie a na to, čo možno očakávať prostredníctvom viac ako 15-20 garantovaných článkov mesačne.

Staňte sa predplatiteľom HR profi. Nikde inde nenájdete takú koncentráciu článkov z oblasti riadenia ľudských zdrojov a článkov o zmenách v roku 2013, naviac s garanciou aktuálnosti a správnosti.