Kalkulačka výpočtú úroku z omeškania

 

Darček k Vášmu predplatnému
Sumy základnej náhrady pri používaní áut pri pracovných cestách

 

 

 

PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

 

Praktické informácie - Mzdy - Starobný dôchodok

Vzťah priemernej výšky starobného dôchodku k priemernej mesačnej mzde v hospodárstve v SR

Rok

Priemerná výška starobného dôchodku sólo - k 31.12. (do roku 2008 v Sk, od roku 2009 v €)

Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR brutto* (do roku 2008 v Sk, od roku 2009 v €)

Podiel priem. výšky starobného dôchodku k priemernej mzde v % (btto)

1991

2 025,00

3 770,00

53,71

1992

2 199,00

4 543,00

48,40

1993

2 532,00

5 379,00

47,07

1994

3 049,00

6 294,00

48,44

1995

3 320,00

7 195,00

46,14

1996

3 727,00

8 154,00

45,71

1997

4 124,00

9 226,00

44,70

1998

4 490,00

10 003,00

44,89

1999

4 878,00

10 728,00

45,47

2000

5 382,00

11 430,00

47,09

2001

5 782,00

12 365,00

46,76

2002

6 105,00

13 511,00

45,19

2003

6 503,00

14 365,00

45,27

2004

7 046,00

15 825,00

44,52

2005

7 713,00

17 274,00

44,65

2006

8 226,00

18 761,00

43,80

2007

8 885,00

20 146,00

44,10

2008

9 431,00

21 782,00

43,30

2009

339,73

744,50

45,63

2010

352,54

769,00

45,84

2011

362,08

786,00

46,07

2012

375,89

805,00

46,69

2013

390,51

824,00

47,39

2014

400,18

858,00

46,64

2015

411,06

3Q=859,00

47,85

2016

417,46

912

45,77

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: