dnes je 20.6.2021

Input:

563/2009 Z.z. (znenie účinné od 1.8.2021); NR SR: zák., Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov