dnes je 15.7.2020

Input:

Bezpečnejšie pracoviská, menej závažných úrazov

25.6.2020, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
V minulom roku skontrolovali inšpektoráty práce viac ako 28-tisíc zamestnávateľov, vrátane podnikateľov bez zamestnancov. Sledovali u nich najmä dodržiavanie ustanovení Zákonníka práce, zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci či nelegálne zamestnávanie. Spolu zistili 48 872 nedostatkov, čo je oproti roku 2018 nárast o 3,9 %. Pozitívnou správou však je, že klesá počet pracovných úrazov.

Inšpektori práce si posvietili najmä na spoločnosti s ručením obmedzeným, u nich vykonali 13 711 kontrol. U fyzických osôb, podnikateľov, urobili 8 904 výkonov. Z pohľadu veľkosti podniku prevládali zamestnávatelia s menej ako 10 zamestnancami. Najviac nedostatkov zistili v priemyselnej výrobe, vo veľkoobchode a maloobchode a v odvetví dopravy a skladovania.

Najviac porušení v oblasti BOZP
Zo 48 872 zistených nedostatkov sa 36 341 týkalo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V porovnaní s rokom 2018 ide o nárast o 2,3 %. Ukazuje sa, že mnohí zamestnávatelia šetria na preventívnych opatreniach, ktoré vedú k vyššej bezpečnosti na pracovisku. Väčšina porušení súvisela s prevádzkou vyhradených technických zariadení a stavom budov a objektov, v oboch prípadoch sa počet porušení medziročne zvýšil. Poklesol však počet odhalení pri dodržiavaní pracovných podmienok, a to až o necelých 15 %. Medzi najzávažnejšie zistenia patrí neposkytovanie ochranných pomôcok zamestnancom, nedostatočné určenie bezpečných postupov či neodstraňovanie nebezpečenstiev, ktoré hrozia pri práci.

Menej pracovných úrazov
V minulom roku nahlásili zamestnávatelia inšpekcii práce 9 022 registrovaných pracovných úrazov. Pri práci prišlo o život 31 zamestnancov, čo je o 8 smrteľných úrazov menej ako v roku 2018. Zaznamenali sme tak najnižší počet smrteľných pracovných úrazov na 100-tisíc zamestnancov od roku 1969. Menej bolo aj pracovných úrazov s ťažkou ujmou. Tých zaevidovala inšpekcia práce v minulom roku 57, čo