dnes je 31.5.2020

Input:

Daňovo-odvodové povinnosti daňovníka pri trvalom pracovnom pomere 2017

21.12.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňovo odvodové povinnosti daňovníka s príjmami zo závislej činnosti, plynúcimi z trvalého pracovného pomeru - 2017

Daňovník

      / daňovníčka

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

(NČZD)

Aktuálna výška NČZD

pre rok 2017

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela (NČZDM)

Aktuálna výška NČZDM pre rok 2017 a ďalšie podmienky jej uplatnenia

Doklad potrebný na uplatnenie NČZD/NČZDM

Forma uplatnenia NČZD/NČZDM

 

Zamestnanec

1. Ak ZD daňovníka je ≤ 100 násobok PŽM, tak NČZD predstavuje 19,2 násobok PŽM.             

2.Ak ZD daňovníka > 100 násobok PŽM, dochádza k pomernému kráteniu NČZD, podľa vzorca:

NČZD je suma rozdielu 44,2 násobku PŽM a ¼ ZD daňovníka.

19,2 - násobok sumy PŽM                        

3 803,33 €

1. Ak ZD manžela je ≤ sume 176,8 násobok PŽM a manželka nemá príjmy, tak NČZDM je 19,2 násobku PŽM. Ak manželka má príjmy, suma ročnej NČZDM sa zníži o sumu jej vlastných príjmov.                                                      2.Ak ZD manžela je > 176,8 násobku PŽM dochádza k pomernému kráteniu výšky NČZDM. NČZDM je suma rozdielu 63,4 násobku PŽM a ¼ ZD manžela. Rovnako ako v bode 1., ak manželka má vlastné príjmy, následne sa suma zníži o sumu jej vlastných príjmov.

NČZDM sa uplatní za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky:

● starala sa o vyživované maloleté dieťa alebo

● poberala peňažný príspevok na opatrovanie alebo

●bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo

● sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo

● sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

19,2 - násobok sumy PŽM                        

3 803,33 €

1.Podpísané vyhlásenie u zamestnávateľa, žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania/daňové priznanie (NČZD)

2. Pri ročnom zúčtovaní sobášny list (NČZDM) a tiež aj

- čestné vyhlásenie o výške vlastných príjmov manželky

- napr. rodný list dieťaťa, posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa, rozhodnutie o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie, potvrdenie z úradu práce o zaradení do evidencie uchádzačov, posudok o tom, že ide o občana so zdravotným postihnutím alebo občana s ťažkým zdravotným postihnutím,

1. NČZD – priebežne mesačne vo výške 1/12 v prípade podpísania vyhlásenia u zamestnávateľa

alebo

Ročné zúčtovanie u zamestnávateľa / daňové priznanie

 

2. NČZDM –

Ročné zúčtovanie u zamestnávateľa / daňové priznanie

 

    Študent 

1. Ak ZD daňovníka je ≤ 100 násobok PŽM, tak NČZD predstavuje 19,2 násobok PŽM.             

2.Ak ZD daňovníka > 100 násobok PŽM, dochádza k pomernému kráteniu NČZD, podľa vzorca:

NČZD je suma rozdielu 44,2 násobku PŽM a ¼ ZD daňovníka.

19,2 - násobok sumy PŽM                                    3 803,33 €

1. Ak ZD manžela je ≤ sume 176,8 násobok PŽM a manželka nemá príjmy, tak NČZDM je 19,2 násobku PŽM. Ak manželka má príjmy, suma ročnej NČZDM sa zníži o sumu jej vlastných príjmov.                                                      2.Ak ZD manžela je > 176,8 násobku PŽM dochádza k pomernému kráteniu výšky NČZDM. NČZDM je suma rozdielu 63,4 násobku PŽM a ¼ ZD manžela. Rovnako ako v bode 1., ak manželka má vlastné príjmy, následne sa suma zníži o sumu jej vlastných príjmov.

NČZDM sa uplatní za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky:

● starala sa o vyživované maloleté dieťa alebo

● poberala peňažný príspevok na opatrovanie alebo

●bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo

● sa považuje za občana so zdravotným postihnutím, alebo

● sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

19,2 - násobok sumy PŽM                        

3 803,33 €

1.Podpísané vyhlásenie u zamestnávateľa, žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania/daňové priznanie (NČZD)

2. Pri ročnom zúčtovaní sobášny list (NČZDM) a tiež aj

-  čestné vyhlásenie o výške vlastných príjmov manželky

- napr. rodný list dieťaťa, posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa, rozhodnutie o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie, potvrdenie z úradu práce o zaradení do evidencie uchádzačov, posudok o tom, že ide o občana so zdravotným postihnutím alebo občana s ťažkým zdravotným postihnutím,

1.NČZD – priebežne mesačne vo výške 1/12 v prípade podpísania vyhlásenia u zamestnávateľa

alebo

Ročné zúčtovanie u zamestnávateľa / daňové priznanie

 

2. NČZDM –

Ročné zúčtovanie u zamestnávateľa / daňové priznanie