Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Dobrovoľné poistenie zamestnanca v Ročnom zúčtovaní dane zo závislej činnosti za rok 2017

7.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.03.2.1 Dobrovoľné poistenie zamestnanca v Ročnom zúčtovaní dane zo závislej činnosti za rok 2017

Mgr. Michaela Hinnerová


Zamestnanec nastúpil do pracovného pomeru 09. 01. 2017 a požiadal si o vykonanie RZD za r. 2017. Od 01.01.17 do 08.01.2017 bol dobrovoľne nezamestnaný, platil si sociálne a zdravotné poistenie. Môžem mu toto poistenie za obdobie, keď bol dobrovoľne poistený zahrnúť do RZD, alebo lepšie povedené, či mu toto poistné môžem odpočítať z hrubej mzdy spolu s poistením počas pracovného pomeru? Ak áno, aký doklad by som potrebovala?

Pohľad autora na problematiku:

Od dane zo závislej činnosti sú podľa zákona o dani z príjmu oslobodené poistné na verejné zdravotné poistenie a sociálne poistenie, poistenie na sociálne zabezpečenie, príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu alebo na poistné a príspevky na zahraničné poistenie rovnakého druhu.

Čiastkový základ dane zamestnanca tvoria jeho príjmy zo závislej činnosti znížené o príspevky a poistné, ktoré je povinný platiť, prípadne príspevky zamestnanca na obdobné zahraničné poistenie.

Problematiku dobrovoľne plateného poistného, ktoré platí zamestnanec, rieši Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zverejnené vo Finančnom spravodajcovi. Podľa neho je možne pri zisťovaní základu dane, dobrovoľne platené poistne zahrnúť do základu dane zo závislej činnosti.

Takto zaplatené poistné si môže dobrovoľne poistený zamestnanec v priebehu alebo po skončení zdaňovacieho obdobia pri ročnom zúčtovaní uplatniť u svojho zamestnávateľa.

Avšak môže si uplatniť len preukázateľne zaplatené poistné a len počas doby, ktorej poberal príjmy zo závislej činnosti. Preukázateľnosť doloží  potvrdením z poisťovní alebo ústrižkami o zaplatení.

Ako je už uvedené, dobrovoľné poistné je možné uplatniť len počas poberania príjmu zo závislej činnosti. Zamestnanec, ktorý bol v čase od 1. 1. 2017 do 8. 1. 2017 nezamestnaný, nespĺňa podmienku poberania príjmov zo závislej činnosti.

Záver:

Dobrovoľne zaplatené poistné je možné za určitých podmienok v ročnom zúčtovaní dane uplatniť. Keďže Váš zamestnanec platil dobrovoľné poistné len počas svojej nezamestnanosti, keď nepoberal žiaden príjem zo závislej činnosti, jeho zaplatené poistné nie je možné uplatniť.

Problematika je upravená v § alebo judikatúre:

§ 5 ods. 7 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: