dnes je 30.3.2020
Input:

Dovolenka z pohľadu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v roku 2020

21.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.04.2.2 Dovolenka z pohľadu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v roku 2020

Mgr. Michaela Hinnerová


Poprosím Vás o výklad k § 103 ods. 2 ZP, nakoľko máme Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, kde už máme zvýšenú výmeru dovolenky na 5 a 6 týždňov. Ale kolektívna zmluva je platná na rok 2019 a 2020 a v nej nedošlo k dodatku, aby sa zamestnancom, ktorí sa trvalo starajú o dieťa, zvýšila dovolenka na 6 týždňov. Mám zamestnancom zvýšiť výmeru dovolenky na 6 týždňov, keď to nemáme v Kolektívnej zmluve?

§ 103 ods. 2 ZP Dovolenka zamestnanca, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, a zamestnanca, ktorý sa trvale stará o dieťa, je najmenej päť týždňov.

Pohľad autora na problematiku:

§ 103 ods. 2 ZP Zákonníka práce v znení neskorších predpisov rieši zvýšenie dovolenky pre zamestnanca do 33 rokov veku starajúceho sa trvale o dieťa.

V zmysle § 231 ods. 1 ZP Zákonníka práce v znení neskorších predpisov kolektívna zmluva upravuje pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania, vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, vzťahy medzi zamestnávateľmi alebo ich organizáciami a jednou organizáciou alebo viacerými organizáciami zamestnancov výhodnejšie, ako ich upravuje tento Zákonník práce alebo iný pracovnoprávny predpis.

Pri ustanoveniach vo veci dovolenky kolektívna zmluva vychádza z § 103 ZP Zákonníka prace.

Záver:

Cieľom zmeny