dnes je 22.1.2021

Input:

Finančný príspevok na stravovanie podľa návrhu Zákonníka práce od 1. 3. 2021

12.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.159 Finančný príspevok na stravovanie podľa návrhu Zákonníka práce od 1. 3. 2021

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Pri plnení tejto povinnosti má prioritu poskytovanie jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa. V súlade s Programovým vyhlásením vlády na roky 2020 – 2024 sa plánuje od 1. 3. 2021 plánuje zaviesť právo výberu zamestnancov medzi stravovacou poukážkou (tzv. gastrolístok) a finančným príspevkom na stravovanie účelovo viazaným na stravovanie. Suma finančného príspevku na stravovanie je suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie iným zamestnancom podľa prvej vety § 152 ods. 3 ZP Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z., najmenej však 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky podľa 152 ods. 4. Ak pri zamestnávateľovi nie je porovnateľný zamestnanec so stravovacou poukážkou, a teda nie je jasné, aká je cena jedla, suma finančného príspevku na stravovanie je najmenej 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky podľa § 152 ods. 4, najviac však 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. Možnosť výberu sa však vzťahuje len na zamestnancov zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v inom zazmluvnenom stravovacom zariadení. Výnimky z možnosti voľby tam, kde už doteraz