dnes je 2.6.2020

Input:

Finančný príspevok na stravovanie zamestnanca v roku 2019

26.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.18.2.1 Finančný príspevok na stravovanie zamestnanca v roku 2019

Mgr. Michaela Hinnerová


Zamestnanec požiadal o príspevok na stravovanie 4. 9. 2019. Doložil potvrdenie obvodného lekára vydaného na základe lekárskej správy odborného lekára z 11. 11. 2018 s platnosťou od 26. 8. 2019. Môže zamestnávateľ akceptovať takéto potvrdenie a spätne vyplatiť príspevok?

Pohľad autora na problematiku:

Zamestnávateľ v zmysle § 152 ods. 6 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov poskytne zamestnancovi finančný príspevok zamestnancovi na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov, ak nemôže zamestnanec využiť žiaden zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom.

Zamestnanec predložil potvrdenie obvodného lekára, Zákonník práce umožňuje zamestnávateľovi vyplácať finančný príspevok len na základe lekárskej správy špecializovaného lekára.

Ak by zamestnanec predložil správu špecializovaného lekára, tak zamestnávateľ je povinný v zmysle § 152 ods. 1 toho istého zákona zabezpečiť stravovanie zamestnancom priamo na pracovisku alebo v jeho blízkosti v reálnom čase. Túto povinnosť si splní aj ak v zmysle § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov zabezpečí stravovanie v zariadení iného zamestnávateľa alebo prostredníctvom právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby (stravovacie poukážky, stravovacie karty).

Ak zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie prostredníctvom stravovacích poukážok, zamestnanec si môže vhodné stravovanie zabezpečiť prostredníctvom nich, nie je