dnes je 15.7.2020

Input:

Každý druhý podnik uvažuje o krátení pracovného času a štvrtina o prepúšťaní

24.6.2020, Zdroj: SITA

Skrátenie pracovného času zamestnancov alebo dočasné vynechanie pracovnej zmeny zvažovala v čase vrcholu koronakrízy každá druhá firma z kľúčových odvetví na Slovensku. Vyplýva to z osobitného prieskumu Štatistického úradu SR, ktorý mapoval aktuálny stav podnikateľského prostredia po vyhlásení mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Štatistici zozbierali odpovede od 434 podnikov zo štyroch odvetví ekonomiky, a to obchod, priemysel, stavebníctvo a vybrané trhové služby.

„Možnosť krátenia rozsahu podnikania najviac uvádzali firmy z odvetvia priemyslu, potvrdilo to až 57 % podnikov. V obchode pripúšťalo krátenie rozsahu podnikania necelých 45 % spoločností, vo vybraných trhových službách takmer 44 % firiem a podnikov,“ uviedol predseda úradu Alexander Ballek. Z hľadiska veľkosti firiem sa odpovede o krátení vyskytovali u šiestich z desiatich podnikov najmä vo veľkých firmách s 250 a viac zamestnancami.

Štatistici sa tiež zaujímali o to, ako ovplyvní vyhlásenie mimoriadnej situácie zamestnanosť. „Celkovo úvahy o prepúšťaní potvrdilo 24 % podnikov. Najväčší podiel firiem pripúšťajúcich prepúšťanie bol v odvetví stavebníctva, kde očakávalo prepúšťanie 27,4 % a v obchode 26,2 %,“ spresnil Ballek. Podnikateľské subjekty zhodne deklarovali očakávaný pokles zamestnanosti približne do 25 % pracovníkov. Najvýraznejšie sa uvedená miera prepúšťania prejavila vo veľkých spoločnostiach, z ktorých spomenutú mieru prepúšťania uviedlo