dnes je 29.11.2020

Input:

Ministerstvo prerozdelilo z „Prvej pomoci“ už takmer 586 mil. €

19.10.2020, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Zamestnávateľom a SZČO bolo od začiatku mimoriadnej situácie vyplatených takmer 586 miliónov eur cez jednotlivé opatrenia „Prvej pomoci“. K 1. októbru 2020 tak úrady práce, sociálnych vecí a rodiny uzavreli viac ako 122 tisíc dohôd. Cieľom týchto opatrení je minimalizovať dopady koronavírusu na hospodársky život na Slovensku.

Nástroje „Prvej pomoci“ stále využívajú najintenzívnejšie veľké podniky a mikropodniky a SZČO. Ich podiel na čerpanej sume sa oproti malým a stredným podnikom v auguste mierne zvýšil. Z odvetvového pohľadu pomoc prúdila najmä do priemyselnej výroby, veľkoobchodu a maloobchodu a stavebníctva. Spomedzi opatrení dosiahlo najvyššie čerpanie opatrenie 3B.

Štruktúra „Prvej pomoci“ za mesiac august

Z piateho aktualizovaného vydania správy „Prvej pomoci“, ktoré vypracoval Inštitút sociálnej politiky, vyplýva, že v letných mesiacoch pokračoval postupný pokles v objeme čerpania pomoci. V auguste kleslo čerpanie o takmer tretinu oproti mesiacu júl. Najintenzívnejšie nástroje „Prvej pomoci“ stále využívajú mikro a veľké podniky, ktoré v auguste čerpali