dnes je 15.5.2021

Input:

Nárok na dávku v nezamestnanosti po brexite

15.4.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa informuje, že na osoby, ktoré na konci prechodného obdobia (k 31. 12. 2020) podliehali právnym predpisom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a naďalej tam pracujú, sa stále uplatňujú koordinačné nariadenia. Čiže pre tieto osoby sa v oblasti ich sociálneho zabezpečenia nič nezmenilo.

Ak osoba vykonávala zárobkovú činnosť v Spojenom kráľovstve pred 31. 12. 2020, naďalej vykonáva túto činnosť a rozhodne sa ju ukončiť, v prípade návratu na Slovensko sa na tohto poistenca naďalej uplatňuje zákon o sociálnom poistení a koordinačné nariadenia. (Ide o osoby uvedené v Dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.)

Znamená to, že takémuto poistencovi naďalej môže byť priznaný nárok na dávku v nezamestnanosti, a to pri splnení nasledujúcich podmienok:

  1. byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie na príslušnom