Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Nárok na dovolenku počas čerpania materskej a rodičovskej dovolenky

8.2.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka č. 1

Má zamestnankyňa nárok na riadnu dovolenku počas čerpania materskej a rodičovskej dovolenky ? Pracovný pomer sme s ňou uzavreli k 1.11.2017. Na materskú dovolenku nastúpi od 1.3.2018 a bude trvať do 20.10.2018.

Odpoveď č. 1 

Zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú čas, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka. Obdobie materskej dovolenky sa pri posudzovaní nároku na dovolenku považuje za výkon práce podľa § 144 a) Zákonníka práce. T.z., ak žena, ktorej pracovný pomer vznikol dňa 1.11.2017, nastúpi na materskú dovolenku dňa 1.3.2018 - do 20.10.2018, keďže odpracuje z titulu materskej dovolenky viac ako 60 dní, tak jej vznikne nárok na dovolenku za kalendárny rok 2018 (t.j. v počte 20 alebo 25 dní). Naopak, čerpanie rodičovskej dovolenky je prekážka v práci, z titulu ktorej je možné dovolenku krátiť a to za prvých 100 zameškaných zmien o 1/12 z celoročnej dovolenky a za každých ďalších 21 zameškaných zmien o ďalšiu 1/12 z celoročnej dovolenky.

Otázka č. 2

Máme zamestnankyňu, ktorá si chce pred nástupom na materskú/rodičovskú dovolenku vyčerpať svoju dovolenku. Môže si dovolenku čerpať pred, alebo až po jej skončení ?

Odpoveď č. 2 

Zamestnankyňa môže dovolenku vyčerpať pred nástupom na materskú dovolenku, po skončení materskej dovolenky, ako i po skončení rodičovskej dovolenky po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa. Podľa § 113 ak si zamestnankyňa nemôže vyčerpať dovolenku pre čerpanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku jej zamestnávateľ poskytne po skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky. Musí sa však vždy na tomto čerpaní dohodnúť so zamestnávateľom.

Otázka č. 3

Aké sú povinnosti voči zdravotnej a sociálnej poisťovni, ak si zamestnankyňa bude čerpať dovolenku medzi materskou a rodičovskou dovolenkou?

Odpoveď č. 3 

Ak sa zamestnávateľ so

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: