dnes je 2.6.2020

Input:

Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času zamestnanca v roku 2019

26.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.18.2.2 Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času zamestnanca v roku 2019

Mgr. Michaela Hinnerová


Sme zamestnávateľom, ktorý má na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa dohodnutý pracovný čas v jednozmennej prevádzke 37,5 hod a v dvojzmennej 36,25 hod.

Poprosím o radu vo veci správneho zaradenia zamestnancov do zmennosti a určenia, či ide o rovnomerné, alebo nerovnomerné rozvrhnutie prac. času.

V súčasnosti máme v jednej prevádzke zavedenú dvojzmennú prev., pričom začiatok rannej zmeny je od 6:00 hod. do 13:45 hod. a poobednej zmeny je od 11:00 hod. do 18:45 hod. Nakoľko to zamestnancom nevyhovuje, chcú sa so zamestnávateľom dohodnúť na 12 hod. zmenách. Návrh je, že zamestnanec odpracuje denne 12 hod. (od 6:00 hod. do 18:30 hod.), v jeden týždeň: pondelok, stredu, sobotu a nedeľu (odprac. 48 hod.) a v druhý týždeň: utorok, štvrtok a piatok (odprac. 36 hod.).

1) Išlo by o jednozmennú prevádzku, nakoľko sa zamestnanci nebudú striedať na prevádzke v ten istý deň?

2) Išlo by o nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času, nakoľko nevieme dodržať týždenný prac. čas a jedna zmena by presiahla 9 hod.?

3) Je takáto kombinácia v súlade so Zákonníkom práce?

Pohľad autora na problematiku:

Pre rovnomerné rozvrhnutie pracovného času na jednotlivé pracovné týždne podľa § 86 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov platí, že dĺžka pracovného času v jednotlivých dňoch nepresiahne deväť hodín a rozdiel dĺžky pracovného času pripadajúceho na jeden týždeň nie je viac ako tri hodiny. Túto podmienku nebude Vaša firma spĺňať.

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas podľa § 87 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov je možné použiť, ak povaha alebo podmienky nedovoľujú rovnomerné rozvrhnutie pracovného času na jednotlivé týždne. Ak zamestnávateľ zavedie nerovnomerne rozvrhnutie pracovného času, tak musí zmeny naplánovať tak, aby sa v období najviac štyroch mesiacov nepresiahol priemerný týždenný pracovný čas.

V kolektívnej zmluve alebo po dohode so zástupcami zamestnancov môže byť rozvrhnutie nerovnomerného pracovného času dohodnuté aj na dlhšie obdobie ako štyri mesiace, nie však viac ako dvanásť mesiacov.

Pri nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času nesmie pracovný čas v priebehu 24 hodín presiahnuť 12 hodín.

Pre posúdenie jednozmennej alebo dvojzmennej prevádzky je možné vychádzať z § 90 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Podľa tohto ustanovenia sa za prácu na zmeny považuje taká organizácia pracovného času, pri ktorej zamestnanci jeden druhého striedajú na rovnakom pracovisku podľa určitého rozvrhu a v priebehu určitého obdobia dní alebo týždňov pracujú v rôznom čase, čo sa