dnes je 6.2.2023

Input:

Nový inštitút v Zákonníku práce od 1.1.2023

16.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.486 Nový inštitút v Zákonníku práce od 1.1.2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej aj ako „Zákonník práce”) sa s účinnosťou od 1. januára 2023 dopĺňa o nový inštitút - príspevok na štátom podporované nájomné bývanie.

Uvedený inštitút je zakotvený v novom ustanovení §152c Zákonníka práce, a môže ho poskytnúť zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý je nájomcom v zmysle štátom podporovaného nájomného bývania, a to v sume najviac 4 eurá na meter štvorcový podlahovej plochy bytu, najviac však v sume 360 eur za kalendárny mesiac. Dôležité je však zvýrazniť, že zamestnávateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť o poskytovaní príspevku, nie je to jeho zákonná povinnosť. Ak má zamestnanec dohodnutý kratší pracovný čas, suma príspevku na štátom podporované nájomné bývanie sa v rovnakom pomere zníži.

V týchto intenciách je nevyhnutné zvýrazniť, že