dnes je 15.7.2024

Input:

Ochrana súkromia a osobných údajov zamestnancov podľa Zákonníka práce v roku 2024

13.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.1.4 Ochrana súkromia a osobných údajov zamestnancov podľa Zákonníka práce v roku 2024

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Kontrola vecí

Pracovné právo upravuje vzťahy, v rámci ktorých môže dochádzať k značným stratám na životoch, zdraví, majetku, prírode i životnom prostredí. Kladie dôraz na to, aby sa pracovný proces nestal zdrojom ohrozenia alebo porušenia právom chránených záujmov. Pre naplnenie tejto idey vytvára samostatný prevenčný systém, ktorý vychádza z klasickej zásady nikomu neškodiť.

Prevenciou rozumieme súhrn činností, práv a povinností vopred zameraných na zabránenie vzniku škody. Na rozdiel od Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. (OZ), ktorý túto otázku upravuje iba rámcovo, je celý systém v pracovnoprávnych predpisoch rozpracovaný pomerne dôsledne.

Pravidlá sú formulované od všeobecných právnych predpisov tak, aby pokryli čo