Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Personálny controlling

8.7.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Čo je personálny controlling?

Personálny controlling je špeciálna vedná oblasť, ktorá čerpá poznatky z personálneho manažmentu (riadenia ľudských zdrojov), ale opiera sa o princípy a postupy controllingu. To znamená, nezaoberá sa len výkladom danej problematiky, ale aj stanovuje ciele, zostavuje plány, organizuje a porovnáva so skutočnosťou. To je klasický pohľad, ale aj zároveň definícia personálneho controllingu.

Modernejší pohľad ale na túto definíciu však hovorí, že personálny controlling musí mať svoju víziu do budúcnosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov, kto vo firme pracuje, aká je jeho kvalita a kto by mal vo firme pracovať v budúcnosti. Prehľad o kľúčových osobnostiach a driver procesov je základná podmienka pre zistenie existencie fungovania personálneho controllingu.

Stanovovanie cieľov, metriky a myšlienkové mapy pre sledovania plnenia daných cieľov sú základné nástroje práce v tejto oblasti.

Personálne ciele

Ako existujú ciele podniku, tak musia byť aj ciele v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Tieto ciele by mali vychádzať z cieľov postavených v tabuľke Balanced Scorecard (BSC), najmä oblasť učenia sa rastu. Postaviť ciele v tejto oblasti znamená mať aj mechanizmus ako ich merať.

Dnešná doba je poznamenaná prepúšťaním a nezamestnanosťou. Môžeme si teda položiť otázku: Ako to robia, ako vedia koho prepustiť? Zodpovedajú za tieto nedostatky a neúspech prepúšťaní ľudia alebo firma mení stratégiu? Odstrániť chaos v tejto oblasti a dosiahnuť z toho maximum efektu, to je jedna z najdôležitejších úloh, ktorá stojí pred riadením ľudských zdrojov. Za neúspechom organizácií nie sú technológie, budovy, ale ľudia a to je potom aj primárna úloha pre riešenie.

Kde začať?

Ťažká otázka a každá firma si musí dať na ňu aj sama odpoveď. Je rozdiel či je to malá, stredná alebo veľká firma. Kde sú ale vytvorené útvary pre riadenie ľudských zdrojov, je to ľahšie.

Naše odporúčane je: Zmerajte výkonnosť organizácie a ľudí a potom máte miesto kde začať.

Tu sú niektoré z oblasti pre personálny controlling, ktoré by bolo riešiť primárne:

  • spokojnosť

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: