dnes je 1.6.2020

Input:

Personálny lízing

11.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.01.1.1 Personálny lízing

Mgr. MSc. Soňa Štefková PgCert.

Čo je personálny lízing

Personálny lízing predstavuje novú formu získavania zamestnancov, ktorá pomáha hľadať pracovné sily najjednoduchšími formami bez zdĺhavého procesu náborov, výberov a investovania do prípravy zamestnancov, do ich vzdelávania a udržiavania ich odbornej úrovne. Ide o veľmi efektívne a flexibilné riešenie ekonomickej stránky získavania ľudského kapitálu v spoločnosti, keď firma potrebuje dočasne zvýšiť počet pracovníkov a zároveň ich z rôznych dôvodov nechce vziať do pracovného pomeru. V súčasnosti je to jedno z najviac využívaných riešení z hľadiska ekonomickej stránky a cashflow v oblasti ľudských zdrojov akéhokoľvek typu spoločnosti.

Ako prebieha personálny lízing

Existujú tri úrovne poskytovania služieb v oblasti personálneho lízingu

 1. Vyhľadanie, výber a zazmluvnenie pracovníkov na požadovanú činnosť.
 2. Prezamestnanie existujúcich zamestnancov (tzv. pay roll) alebo prezamestnanie zamestnancov, ktorých si firma už našla.
 3. Vedenie personálnej a mzdovej agendy pracovníkov až do ukončenia dočasného pridelenia na pracovné miesto.

Hlavné výhody personálneho lízingu

 • Vysoká flexibilita pri plánovaní potrebného personálu:

- Zníženie rizika prebytočnej pracovnej sily v prípade, že sa náhle zníži produkcia.

- Firma môže jednoducho a rýchlo uvoľniť pracovníka podľa meniacich sa potrieb, pretože ten má uzatvorenú zmluvu s agentúrou.

- Zmluvy i s takzvanými zmluvnými pracovníkmi sa uzatvárajú na čas určitý a sú dôležitým prvkom pri zachovaní možnosti pružne reagovať na odbytové trhy.

- Prednosťou personálneho lízingu je flexibilné dodanie pracovnej sily, či už robotníckej alebo administratívnej na obdobie trvania projektu.

 • Úspora času a nákladov spojených s výberovým procesom.

 • Úspora času a nákladov mzdového oddelenia.

 • Po dôkladnom odskúšaní zamestnancov v prevádzke možnosť ich okamžitého prijatia do vlastného kmeňa zamestnancov.

Nevýhody personálneho lízingu

I keď je pre naše podniky tento spôsob zaobstarávania ľudí nepochybne liekom na mnohé problémy, menej výhodná je táto alternatíva z hľadiska samotného pracovníka. Hoci často jediná. Podľa zákona musia mať všetci agentúrni zamestnanci porovnateľné podmienky ako kmeňoví zamestnanci firmy a nesmú byť diskriminovaní. Bohužiaľ, býva to často porušované, pretože legislatíva je v tomto nedostatočná.

Ďalšie nevýhody

 • Zmluva na dobu určitú

 • Neistota

 • Chýba 13. plat, odmeny, príplatky, benefity

 • Nízka mzda

 • Chýba „vzťah” ku firme

Trendy a oblasti využitia personálneho lízingu

V uplynulých rokoch dominoval dopyt po flexibilnej pracovnej sile hlavne vo výrobných podnikoch, v súčasnosti sa trend presunul aj do iných sfér. O personálny lízing je teraz záujem najmä v call