dnes je 6.2.2023

Input:

Podmienky uzatvorenia dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2023

23.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.1.4 Podmienky uzatvorenia dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

Podľa § 227 ods. 1 ZP môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov s fyzickou osobou, ktorá:

  • má štatút žiaka strednej školy, alebo

  • má štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia, a

  • nedovŕšila 26 rokov veku.

Vzhľadom na vyššie uvedené možno zvýrazniť že, pre vznik dohody o brigádnickej práci študentov je potrebné splniť podmienku štúdia a vekovej hranice. Súčasne je však žiaduce mať na zreteli, že:

  • fyzická osoba na účely dohody o brigádnickej práci študentov má štatút žiaka strednej školy, resp. štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia až do 31. októbra toho kalendárneho roka, v ktorom ukončila štúdium na strednej alebo vysokej škole v dennej forme prvého stupňa (napr. ak Martin zmaturuje dňa