dnes je 6.2.2023

Input:

Práca formou Homeofficeu na základe dohody o pracovnej činnosti

5.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.2.1 Práca formou Homeofficeu na základe dohody o pracovnej činnosti

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Otázka:

Zamestnankyňa bude pracovať pre našu spoločnosť na základe dohody o pracovnej činnosti, avšak prácu bude vykonávať výlučne z domu. Musí byť v dohode uvedené, že zamestnanec pracuje formou Homeofficeu, alebo môžeme ponechať tento odsek (viď nižšie):

2.2 Zamestnanec bude vykonávať pracovnú činnosť v pracovnom čase, ktorý v priemere neprekročí 10 hodín týždenne, podľa aktuálnych potrieb Zamestnávateľa. Priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa bude posudzovať za celú dobu, na ktorú bola táto dohoda uzatvorená. Rozvrhnutie pracovného času v rámci daného týždňa bude určené Zamestnávateľom a oznámené Zamestnancovi.

Zároveň otázka k odmene. Keďže teda vykonáva prácu z domu, môžeme ponechať v dohode riadok o odpracovaných hodinách (viď