dnes je 4.6.2020

Input:

Práca nadčas zamestnanca v roku 2019

29.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.20.2.2 Práca nadčas zamestnanca v roku 2019

Mgr. Michaela Hinnerová


Potrebovali by sme informáciu, či v prípade odpracovaných hodín práce nadčas zamestnanca má prednosť usporiadanie nadčasu formou vyplatenia mzdy a príplatku za prácu nadčas, alebo čerpanie náhradného voľna za vzniknuté hodiny práce nadčas. Ide o situáciu v nepretržitej prevádzke, kde sú zmeny 2 dni ráno, 2 dni noc, 2 dni poobede a 2 dni voľno, 4 zmeny: zmena A, B, C, D. Samozrejme, vzniká im nadčas jednotlivo rôzne podľa základného fondu pracovnej doby v mesiaci. Niektorí zamestnanci nám tvrdia, že “zo zákona“ majú právo si tieto vzniknuté hodiny nadčas čerpať ako náhradné voľno a nemôžeme im ich preplácať ako prácu nadčas. Majú pravdu ?

Pohľad autora na problematiku:

V prvom rade si treba uvedomiť, že prácu nadčas je možné v zmysle § 97 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov so zamestnancom dohodnúť len v prípadoch prechodnej a naliehavej zvýšenej potreby práce, alebo ak ide o verejný záujem. Práca nadčas by nemala vyplývať z rozdelenia zmien. Ak sa tak deje, treba zmeny upraviť tak, aby bol dodržaný týždenný ustanovený čas buď týždenne, alebo v priemere za určené obdobie.

V zmysle § 121 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov zamestnávateľ zo zamestnancom môže dohodnúť čerpanie náhradného voľna za prácu nadčas. Ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodnú na čerpaní náhradného voľna, tak podľa ods. § 121 ods. 4 toho istého zákona je zamestnávateľ povinný poskytnúť náhradné voľno najneskôr do uplynutia štyroch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bola práca nadčas