Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Práca zamestnankyne počas materskej dovolenky v roku 2019

27.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.04.2.3 Práca zamestnankyne počas materskej dovolenky v roku 2019

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Chceme sa spýtať, či je možné, popri poberaní materskej dávky pracovať na dohodu, bez toho aby to malo vplyv na poberanú materskú dávku, ak by to bolo možné, aký typ zmluvy je potrebné so zamestnancom uzavrieť?

Odpoveď:

Legislatívna úprava: zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP”)

Pohľad autora na problematiku:

V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o novonarodené dieťa, treba rozlišovať pojmy ako materská dovolenka (MD), dávka sociálneho poistenia „materské”, rodičovská dovolenka (RD) a rodičovský príspevok (RP).

V prípade MD, RD, tieto sú inštitúty pracovného práva a zjednodušene ide o „dovolenku”, čo znamená, že v zásade sa zakazuje súbeh vykonávania práce a čerpania MD, RD.

Počas MD, RD má zamestnanec, resp. zamestnankyňa spravidla aj nárok na dávku z nemocenského poistenia – materské, prípadne na dávku štátnej sociálnej podpory – rodičovský príspevok, no nie je to vždy tak. Automaticky teda nie je možné stotožňovať, že keď má zamestnanec nárok v zmysle Zákonníka práce na MD, RD, tak by aj mal nárok na materské, či RP. Pre poskytovanie materského, či RP musia byť splnené podmienky buď zákona o soc. poistení (č. 461/2003 Z. z.) alebo zákona o rodičovskom príspevku (č. 571/2009 Z. z.).

V zmysle § 166 ZP patrí žene v súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa MD v trvaní 34 týždňov. Osamelej žene patrí MD v trvaní 37 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň 2 alebo viac detí, patrí MD v trvaní 43 týždňov. V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj mužovi od narodenia dieťaťa RD (je ekvivalentom MD u ženy a nemýliť si s RD, ktorá nasleduje po MD spravidla do 3 rokov veku dieťaťa) v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa.

Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, RD až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši 3 roky veku. Ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, RD až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov veku. Táto dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však najmenej na 1 mesiac.

Toto sú základné charakteristiky inštitútov MD, RD. Samozrejme, zákon pozná aj rôzne špecifiká, ako prerušenie dovolenky, či nárok na dovolenku pri osvojení dieťaťa a i.

Absencia príjmu je u zamestnankyne v pracovnom pomere, resp. v pracovnoprávnom vzťahu založenom niektorou z dohôd o prácach konaných mimo pracovný pomer jednou z podmienok nároku na materské, ale iba v prípade, ak by pokračovala v práci v pôvodnom pracovnoprávnom vzťahu, z ktorého zamestnávateľ platil nemocenské poistenie v Sociálnej poisťovni a z toho poistenia má zamestnankyňa nárok na materské.

Uvedené znamená,

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: