dnes je 30.5.2020

Input:

Pracovné voľno s náhradou mzdy pre zamestnanca pri darovaní krvi v roku 2019

24.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.08.2.1 Pracovné voľno s náhradou mzdy pre zamestnanca pri darovaní krvi v roku 2019

Ing. Eva Gášpárová


Ak zamestnanec daruje krv, za ktorú dostane zaplatené, tak ide o prekážku v práci z náhradou mzdy?

Pohľad autora na problematiku:

Podľa § 138 ods. 2 Zákonníka práce zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi pri darovaní krvi pracovné voľno s náhradou mzdy. Zákonník práce neustanovuje, že by malo ísť o bezodplatný úkon odberu krvi, avšak slovo darovanie naznačuje bezodplatné poskytnutie krvi.

Pracovné voľno patrí na nevyhnutne potrebný čas, a to za čas cesty k odberu a späť a za čas na zotavenie po odbere, pokiaľ zasahujú do pracovného času zamestnanca. V závislosti od charakteru odberu a zdravotného stavu darcu lekár môže určiť predĺženie času na zotavenie najviac na dobu zasahujúcu do pracovného času v rámci 98 hodín od nástupu k odberu. V prípade, že k odberu krvi nedôjde, poskytne sa pracovné voľno s náhradou mzdy len za preukázaný nevyhnutne potrebný čas neprítomnosti v práci.

Ide o prekážku v práci z dôvodu všeobecného záujmu. Ak zamestnanec o tejto prekážke vopred vie, je povinný v zmysle § 144 ods. 1 Zákonníka práce požiadať zamestnávateľa o pracovné voľno. Ak o nej vopred nevie, má o nej upovedomiť zamestnávateľa bez zbytočného odkladu. Zákonník práce zároveň v § 144 ods. 2 ukladá povinnosť príslušného zariadeniu (lekár, nemocnica) potvrdiť existenciu prekážky v práci a jej trvanie. Prekážku v práci a jej trvanie je potom zamestnanec povinný preukázať zamestnávateľovi.

Záver:

V prípade darovania krvi je lekár povinný potvrdiť existenciu prekážky v práci a trvanie tejto prekážky. Ak je potrebný čas na zotavenie po odbere krvi a tento čas zasahuje do pracovného času zamestnanca, túto skutočnosť musí lekár uviesť v potvrdení. Na základe takýmto potvrdením preukázanej prekážky v práci zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodu darovania krvi. Ak by zamestnávateľ potvrdenie od lekára neuznal z dôvodu predpokladu, že ide o odplatný odber