Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Pracovné voľno zamestnanca pre hľadanie nového zamestnania v roku 2019

28.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.06.2.3 Pracovné voľno zamestnanca pre hľadanie nového zamestnania v roku 2019

JUDr. Juraj Mezei, PhD.


Rada by som sa informovala vo veci § 141 ods. 2, konkrétne časti: vyhľadanie nového miesta pred skončením pracovného pomeru; pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden poldeň v týždni počas zodpovedajúcej výpovednej doby; v rovnakom rozsahu sa poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy pri skončení pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnávateľom alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c); pracovné voľno možno so súhlasom zamestnávateľa zlučovať.

V rámci poskytnutia takéhoto voľna môže zamestnávateľ žiadať o potvrdenie o absolvovaní pracovného pohovoru? Ak si zamestnanec nečerpá každý týždeň 0,5 dňa na ktoré ma nárok, je zamestnávateľ povinný v prípade žiadosti, mu dve polovice dňa zlúčiť do jedného dňa (ak cestuje na pohovor ďalej)?

Zároveň by som sa chcela informovať, či sa v rámci návštevy lekára, kde je nárok 56 hod./rok, v prípade, že zamestnanec končí pracovný pomer, nárok nejako kráti - alikvotne, alebo je stále prvý nárok (aj v prípade, že zamestnanec v spoločnosti končí ku koncu mesiaca).

Legislatívna úprava:

zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP”)

Pohľad autora na problematiku:

Na základe vášho popisu a tak ako uvádzate, je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno pre dôležitú osobnú prekážku, ktorou je vyhľadanie nového miesta pred skončením pracovného pomeru. Pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden poldeň v týždni počas zodpovedajúcej výpovednej doby. V rovnakom rozsahu sa poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy pri skončení pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnávateľom alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) až c). Pracovné voľno možno so súhlasom zamestnávateľa zlučovať.

ZP v každom prípade nevyžaduje, aby zamestnanec túto skutočnosť preukazoval potvrdením o absolvovaní pracovného pohovoru. Je však výlučne na posúdení zamestnávateľa, čo uzná za dostatočné preukázanie uvedeného dôvodu. Zamestnávateľ môže síce vyžadovať od zamestnanca aj potvrdenie o absolvovaní pracovného pohovoru, no rád by som upozornil, že nielen „absolvovanie pracovného pohovoru” je zákonným „vyhľadaním nového miesta...” (ZP poníma túto skutočnosť širšie). Za takéto vyhľadanie sa môže považovať aj čas strávený napr. zisťovaním ponúk práce na internete a pod. a tu je prípadné potvrdenie o absolvovaní pracovného pohovoru nezmysel.

Zamestnávateľ si však môže vymedziť spôsob preukazovania nároku na pracovné voľno z tohto dôvodu vo vnútornom predpise (pracovnom poriadku).

Ak si zamestnanec nevyčerpá každý týždeň 0,5 dňa, na ktorý mu vznikol nárok (pozor vždy sa pracovné voľno poskytuje na nevyhnutne potrebný čas), je zamestnávateľ povinný v prípade žiadosti, mu pri splnení

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: