dnes je 18.8.2022

Input:

Pravidlá lockdownu vzťahujúce sa na zamestnancov

1.12.2021, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 695 (zverejnené v Zbierke zákonov pod č. 428/2021) vyhlásila dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní na celom území Slovenskej republiky núdzový stav.

Zároveň obmedzila slobodu pohybu a pobytu osôb na území Slovenskej republiky zákazom vychádzania v období od 25. novembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021. Toto obmedzenie sa v súvislosti s výkonom práce nevzťahuje na tieto situácie:

  • v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu do a zo zamestnania zamestnanca školy a školského zariadenia, ak sa táto osoba preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce,
  • na cestu do a zo zamestnania zamestnanca okrem zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať túto ako prácu z domácnosti, ak sa preukáže potvrdením