dnes je 3.10.2022

Input:

Právna úprava dohody o hmotnej zodpovednosti

1.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5.1 Právna úprava dohody o hmotnej zodpovednosti

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


Dohoda o hmotnej zodpovednosti je osobitná dohoda, ktorou sa zamestnanec zaväzuje na seba prevziať zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, zodpovedá za vzniknutý schodok.

Zákonník práce upravuje tzv. individuálnu hmotnú zodpovednosť a spoločnú hmotnú zodpovednosť.

Spôsobilosť uzatvoriť dohodu

Zákonník práce obmedzuje uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti vekom 18 rokov. Podľa § 11 ods. 3 ZP zamestnanec môže uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti najskôr v deň, keď dovŕši 18 rokov veku.

Hodnoty určené na obeh a obrat

V dohode o hmotnej zodpovednosti možno prevziať zodpovednosť len za hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktorými sú napr. zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu. Z