dnes je 3.10.2022

Input:

Právna úprava dohody o prehĺbení kvalifikácie

1.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.8.1.2 Právna úprava dohody o prehĺbení kvalifikácie

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


Zákonník práce umožňuje zamestnávateľovi uzatvoriť so zamestnancom aj tzv. dohodu o prehlbovaní kvalifikácie. Ide o rovnaký záväzok medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Zamestnanec musí buď odpracovať určité obdobie alebo zaplatiť náklady prehlbovania kvalifikácie.

Zákonodarca tu stanovuje spodnú hranicu pre prípady, kedy je možné uzatvoriť takúto dohodu. Platí totiž všeobecné pravidlo, že prehlbovanie kvalifikácie je základnou povinnosťou zamestnávateľa (rovnako aj zamestnanca), a teda náklady spojené s prehlbovaním kvalifikácie (najmä ak ide o školiace kurzy na prácu) musí znášať predovšetkým zamestnávateľ.

Platí tu aj pravidlo z § 155 ods. 4 ZP, že v týchto prípadoch (prípady, keď sa uzatvára alebo môže uzatvoriť dohoda o prehlbovaní kvalifikácie) nemožno zamestnancovi uložiť povinnosť