Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Právna úprava dohody o prehĺbení kvalifikácie

26.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.8.1.2 Právna úprava dohody o prehĺbení kvalifikácie

JUDr. et Mgr. Jozef Toman

PhD.


Zákonník práce umožňuje zamestnávateľovi uzatvoriť so zamestnancom aj tzv. dohodu o prehlbovaní kvalifikácie. Ide o rovnaký záväzok medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Zamestnanec musí buď odpracovať určité obdobie alebo zaplatiť náklady prehlbovania kvalifikácie.

Zákonodarca tu stanovuje spodnú hranicu pre prípady, kedy je možné uzatvoriť takúto dohodu. Platí totiž všeobecné pravidlo, že prehlbovanie kvalifikácie je základnou povinnosťou zamestnávateľa (rovnako aj zamestnanca), a teda náklady spojené s prehlbovaním kvalifikácie (najmä ak ide o školiace kurzy na prácu) musí znášať predovšetkým zamestnávateľ.

Platí tu aj pravidlo z § 155 ods. 4 ZP, že v týchto prípadoch (prípady, keď sa uzatvára alebo môže uzatvoriť dohoda o prehlbovaní kvalifikácie) nemožno zamestnancovi uložiť povinnosť prehlbovať si kvalifikáciu.

Ak je tu riziko, že zamestnanec môže pracovný pomer skončiť a náklady na kvalifikáciu zamestnanca boli vysoké, zákonodarca umožňuje, aby si zamestnávateľ poistil zotrvanie zamestnanca v pracovnom pomere po určitú dobu alebo vrátanie vynaložených nákladov.

Uzatvorenie dohody

Hranica pre možnosť uzatvorenia dohody o prehlbovaní kvalifikácie bola stanovená- ak predpokladané náklady dosahujú aspoň 1700 eur.:

Odkaz na obsah smeruje na § 155 ods. 2 ZP. V nadväznosti na to by sa mali na dohodu o prehlbovaní kvalifikácie vzťahovať ustanovenia § 155 ods. 1 (forma), ods. 2

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: