dnes je 3.10.2022

Input:

Právna úprava pracovnej zmluvy

1.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1 Právna úprava pracovnej zmluvy

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


Formovanie obsahu pracovnej zmluvy upravujú predovšetkým ustanovenia § 42 až 44 Zákonníka práce. Okrem toho pri jej uzatváraní sa musia rešpektovať niektoré iné pravidlá zmluvného práva v Zákonníku práce a v Občianskom zákonníku.

Založenie pracovného pomeru

Pracovnoprávna teória v nadväznosti na § 18 ZP vychádza z princípu tzv. numerus clausus zmluvných typov, t. j., z obmedzenia možnosti použitia iných zmluvných typov než aké Zákonník práce výslovne vymenováva (upravuje).

Pracovný pomer sa zakladá výlučne pracovnou zmluvou. Napriek tomu, že sa v § 42 ods. 2 ZP spomína aj voľba a vymenovanie, voľba alebo vymenovanie je len určitý predstupeň pre uzatvorenie pracovnej zmluvy („pracovný pomer s týmto zamestnancom sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou až po jeho zvolení alebo vymenovaní“). Pred uzatvorením pracovnej zmluvy sa