dnes je 2.10.2022

Input:

Právna úprava všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škodu

1.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.1 Právna úprava všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škodu

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


Predpoklady zodpovednosti za škody

Zákonník práce upravuje prípady, ak vznikne škoda a túto škodu možno pripísať zamestnancovi. Predpoklady zodpovednosti za škodu predstavujú vlastne podmienky, ktoré sa musia naplniť na to, aby mohla byť pripísaná škoda zamestnancovi.

1.Existencia pracovnoprávneho vzťahu

Musí tu byť vzťah založený dohodou medzi zamestnancom a zamestnávateľom – t. j. pracovná zmluva, niektorá z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

2.Protiprávny úkon

K tomu, aby išlo o škodu, je potrebné konanie, ktoré je proti právu (protiprávne). Ide o väzbu na objektívne právo (právne normy Zákonníka práce, prípadne iných právnych predpisov). Môže ísť aj o nesplnenie pokynu zamestnávateľa. V niektorých prípadoch môže ísť aj o úmyselné konanie proti