dnes je 3.10.2022

Input:

Právna úprava zabezpečenia práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov

1.7.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.9.1 Právna úprava zabezpečenia práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.


Zákonník práce upravuje zabezpečenie povinností z pracovnoprávnych vzťahov osobitne (§ 20 ZP). Z hľadiska pracovnoprávnych vzťahov rozlišujeme len tri zabezpečovacie inštitúty:

  • zrážky zo mzdy,

  • ručenie,

  • zriadenie záložného práva.

Obmedzenie možnosti použiť ďalšie zabezpečovacie inštitúty vyplýva z § 20 ods. 1 ZP, podľa ktorého práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov možno zabezpečiť dohodou o zrážkach zo mzdy, ručením alebo zriadením záložného práva. Z tohto hľadiska Zákonník práce ďalšie zabezpečovacie inštitúty neumožňuje použiť.

Dohoda o zrážkach zo mzdy

Dohodou o zrážkach zo mzdy možno zabezpečiť nárok (nároky) zamestnávateľa. Uzatvorená zmluva musí byť písomnú formu pod sankciou jej neplatnosti.

Všeobecne podmienky vykonávania