dnes je 27.1.2021

Input:

Pri cezhraničnom poskytovaní služby má spoluzodpovednosť za nelegálnu prácu vzniknúť až po 30 dňoch

27.11.2020, Zdroj: SITA

Parlament posunul do ďalšieho legislatívneho procesu nový model zodpovednosti odberateľa práce alebo služby za nelegálne zamestnávanie zamestnancov poskytovateľa tejto práce alebo služby. Pri cezhraničnom poskytovaní služby má spoluzodpovednosť za nelegálne zamestnávanie vznikať až pri dlhodobom poskytovaní služby. Podnikateľ v súčasnosti nesmie prijať prácu alebo službu, ktorú mu zmluvne poskytuje iný podnikateľ a vykonáva ju nelegálne zamestnaná osoba, ak ide o viac ako päť dní práce alebo poskytovania služby počas dvanástich mesiacov. Táto lehota sa má predĺžiť z 5 dní na 30 dní.

"Takto sa predíde prípadom, keď odberateľ potrebuje nevyhnutne zabezpečiť službu, no nemá dostatočný časový priestor na spoľahlivé overenie serióznosti a legálnosti zamestnávania u svojich poskytovateľov služieb,"