dnes je 27.9.2020

Input:

Príplatky zamestnanca za prácu počas sviatku v roku 2020

12.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.03.2.3 Príplatky zamestnanca za prácu počas sviatku v roku 2020

Mgr. Michaela Hinnerová


Zamestnanec odmeňovaný mesačnou mzdou odpracoval vo sviatok - utorok 24. 12. 2019 5 hodín, vo sviatok 26. 12. 2019 - štvrtok 5,5 hodiny a v sobotu 28. 12. 2019 5,5 hodiny. Na aké príplatky má nárok? Ja som mu zaplatila náhradu mzdy za 16 hodín nadčasov, príplatok za 16 hodín nadčasov, príplatok za 10,5 hodín odpracovaných vo sviatok a príplatok za 5,5 hodín odpracovaných v sobotu. Je to správne?

Pohľad autora na problematiku:

Práca nadčas je v zmysle § 97 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov taká práca, ktorú zamestnanec vykonávaná na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien. Práca vo sviatok a cez víkend u zamestnanca, ktorého pracovný čas je rozdelený do zmien od pondelka do piatku, sa považuje za prácu nadčas.

Za prácu nadčas patrí zamestnancovi v zmysle § 121 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie 25% jeho priemerného zárobku, prípadne 35% mzdové zvýhodnenie, ak vykonáva rizikové práce.

Zároveň, ak pracoval vo sviatok, patrí mu v zmysle § 122 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov aj mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % jeho priemerného zárobku.

Za prácu v sobotu patrí zamestnancovi zmysle § 122a ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov aj mzdové zvýhodnenie v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

Záver:

Zamestnancovi ste správne vyplatili náhradu mzdy za 16 odpracovaných hodín a určili aj nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu