dnes je 15.7.2020

Input:

Pripravte pracovisko na návrat zamestnancov

28.5.2020, Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Ako sa COVID-19 šíri


COVID-19 sa šíri podobne ako chrípka. Väčšina nakazených má len mierne príznaky a uzdraví sa, u niektorých si priebeh ochorenia môže vyžiadať hospitalizáciu. Závažnejší priebeh mávajú obvykle ľudia s oslabenou imunitou a chronickými ochoreniami ako diabetes, ochorenia srdca, ciev a pľúc.


Nakaziť sa môžete vdýchnutím kvapôčok, ktoré chorý vykašle. Väčšina kvapôčok infikovanej tekutiny dopadá na okolité povrchy a objekty - stoly, telefóny, nákaza sa prenesie po dotyku s kontaminovanými povrchmi či objektmi a po následnom dotyku očí, nosa a úst.

Spôsoby prevencie šírenia COVID-19 na pracovisku

a/ Podporujte pravidelné a dôkladné umývanie rúk u zamestnancov, dodávateľov a zákazníkov

- umiestnite na viditeľných miestach na pracovisku dávkovače s dezinfekčným prostriedkom na ruky a pravidelne ich dopĺňajte

- rozmiestnite na pracovisku plagáty propagujúce umývanie rúk

- zabezpečte zamestnancom, zákazníkom a dodávateľom prístup k miestu, kde si je možné umyť ruky mydlom a vodou

b/ Dbajte na dezinfekciu pracovných povrchov:

povrchy a predmety, napríklad telefóny, klávesnice, či iné pomôcky, pravidelne dezinfikujte

c/ Propagujte respiračnú hygienu

- využiť môžete plagáty, poradenstvo odborníkov na pracovné lekárstvo a bezpečnosť práce, informácie zo serióznych webov (národné zdravotnícke inštitúcie a podobne)


Odporúčania pred pracovnými cestami

- zamestnanci a dodávatelia by sa mali pred pracovnými cestami riadiť národnými odporúčaniami

- informujte zamestnancov, dodávateľov a zákazníkov, že v prípade šírenia ochorenia COVID-19 vo vašom okolí by mal každý s príznakmi, aj s miernym kašľom alebo zvýšením teploty, zostať doma


Prečo by zamestnávatelia a usporiadatelia mali myslieť na COVID-19?

Pretože existuje riziko, že ľudia, ktorí sa zúčastnia vášho stretnutia alebo podujatia, tam môžu nechcene zaniesť koronavírus.

U väčšiny ľudí prebieha ochorenie mierne, no u niektorých sa priebeh môže skomplikovať, približne jeden z piatich musí byť hospitalizovaný.


PRED organizáciou stretnutia alebo podujatia:

Pozrite si úradné odporúčania pre miesto, kde sa stretnutie alebo podujatie bude konať, informujte sa o situácii na príslušnom úrade verejného zdravotníctva alebo u autorít v oblasti zdravotnej starostlivosti.


Vypracujte plán prevencie infekcie:

- zvážte, či je nevyhnutné osobné stretnutie a či nie je možné nahradiť ho