dnes je 1.6.2020

Input:

Prvá sociálna pomoc v čase pandémie

25.3.2020, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
MPSVR SR reaguje na mimoriadnu situáciu radom opatrení, ktoré dnes schválila vláda SR. Ide o zmeny v ošetrovnom, nemocenskom v karanténe, o príspevok na mzdy zamestnancov, ako aj príspevok na minimálne odvody a ušlý príjem pre živnostníkov. Zmeny začnú platiť okamžite po schválení parlamentom a podpise prezidentkou SR.
 
Novela zákona o sociálnom poistení prináša predĺženie vyplácania ošetrovného, tzv. OČR, na celé obdobie starostlivosti o dieťa počas uzatvorenia škôl i predškolských zariadení. Týka sa rodičov detí do 11 rokov veku, resp. do dovŕšenia 18 rokov veku pre rodičov detí s ťažkým zdravotným postihnutím. V tejto vekovej kategórií nebude potrebné potvrdenie lekára. Čerpanie ošetrovného však bude umožnené aj rodičom detí až do dovŕšenia 16 rokov veku. „Dávka, ktorá sa bude vyplácať po celú dobu uzatvorenia škôl, nielen 10 dní, ako tomu bolo doteraz, bude po celú dobu čerpania vo výške 55% hrubej mzdy, čo predstavuje cca 70% čistej mzdy,“ zdôrazňuje minister práce Milan Krajniak. Navyše, rodičia sa môžu pri čerpaní ošetrovného budú môcť prestriedať, čo doteraz umožnené nebolo.

Ďalšou novinkou je zavedenie nároku na nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou od prvého dňa tzv. péenky vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu. ,,Sú situácie, keď zamestnanec zo dňa na deň musí odísť do karantény. Doteraz to bolo tak, že prvých 10 dní bol týmto zaťažený zamestnávateľ. Toto meníme a bude to od prvého dňa uhrádzať SP," objasňuje minister. Nárok na túto