dnes je 21.2.2020
Input:

Rekreačné poukazy zamestnanca v roku 2019

28.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.16.2.1 Rekreačné poukazy zamestnanca v roku 2019

Mgr. Michaela Hinnerová


Zamestnanec nám doniesol príjmový pokladničný doklad za ubytovanie v rekreačnej chate v termíne 10. 7. 2019-13. 7. 2019. Príjmový pokladničný doklad vystavil prenajímateľ chaty, ale nie je na ňom uvedená pečiatka ani IČO alebo DIČ. Ako prílohu doložil ďalší doklad o zaplatení, kde je uvedený poskytovateľ (len meno a adresa), ubytovacie zariadenie (chata a adresa chaty) a ubytovaní hostia (zamestnanec), popis - rekreačný pobyt, suma 300 € a termín.... Bez pečiatky, bez uvedenia IČO a DIČ.

Zamestnanec predložil žiadosť podľa smernice v našej firme.

Otázka:

Môžeme mu tieto podklady akceptovať?

Pohľad autora na problematiku:

Zamestnanec preukáže v zmysle § 152a ods. 6 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie uskutočnenie rekreácie predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca.

Čo sa považuje za účtovný doklad stanovuje § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov považuje doklad. Aby sa tento doklad mohol použiť pre účely rekreačného príspevku, mal by obsahovať:

  • identifikáciu poskytovateľa rekreačného pobytu,

  • identifikačné údaje zamestnanca, pre ktorého je doklad vystavený,

  • uvedenie osôb, ktoré sa spolu so zamestnancom zúčastnili pobytu,

  • popis poskytnutých služieb,

  • časové vymedzenie poskytnutého rekreačného pobytu,

  • informácie o cene a  dátume úhrady za pobyt,

  • samotné číslo dokladu jeho vystavovateľa.

V zmysle usmernenia finančnej správy SR č. 4/DzPaÚ/2019/MÚ k príspevkom na rekreáciu s riešenými príkladmi účtovný doklad