dnes je 22.1.2021

Input:

Rozdiel medzi nemocenským a pandemickým nemocenským

8.1.2021, Zdroj: slovensko.sk

Rozdiel medzi „klasickým“ nemocenským a pandemickým nemocenským je v tom, že pandemické nemocenské sa poskytuje všetkým poistencom od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti potvrdenej z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie počas krízovej situácie a to vo výške 55 % denného alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. „Klasické“ nemocenské sa poskytuje zamestnancovi až od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti a to vo výške 55 % denného alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu . Samostatne zárobkovo činnej osobe a dobrovoľne nemocensky poistenej osobe sa „klasické“ nemocenské poskytuje prvé tri dni iba vo výške 25 % denného alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu a až od 4. dňa vo výške 55 % denného alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Žiadosť o „klasické“ nemocenské podáva poistenec zaužívaným spôsobom, t. j. predložením podpísaného originálu Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti. Žiadosť o pandemické nemocenské predkladá poistenec na elektronickom formulári.

Pandemickú dočasnú pracovnú neschopnosť, t. j. dočasnú pracovnú neschopnosť uznanú z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie počas krízovej situácie potvrdzuje ošetrujúci lekár spravidla prostredníctvom telemedicíny. Z uvedeného dôvodu zasiela Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosť lekár priamo Sociálnej poisťovni. Ak si chce poistenec uplatniť nárok na výplatu nemocenského pri takto potvrdenej dočasnej pracovnej neschopnosti, musí predložiť samostnatnú žiadosť o pandemické nemocenské. Po spárovaní žiadosti o pandemické nemocenské zaslanej poistencom a pandemického potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti  zaslaného lekárom, Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku na pandemické nemocenské. Ak je nárok na dávku priznaný, Sociálna poisťovňa po rozhodnutí o nároku na dávku