dnes je 10.8.2020

Input:

SP predĺži podporné obdobie v nezamestnanosti o ďalší jeden mesiac, maximálne do 31. augusta 2020

2.7.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Vláda Slovenskej republiky v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 rozhodla, že poistencom opäť predĺži podporné obdobie v nezamestnanosti. Ide už o štvrté predĺženie. Sociálna poisťovňa rozhodne o nároku na štvrté predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti automaticky, t. j. bez podania žiadosti o toto predĺženie. To znamená, že poberateľ dávky nemusí o nič žiadať.

Nárok na štvrté predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti budú mať tí poistenci, ktorým:

  1. vznikol nárok na tretie predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti,
  2. tretie predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti uplynulo/uplynie počas krízovej situácie a
  3. sú naďalej vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

To znamená, že ak poistencovi vznikol nárok na tretie predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti, napr. od 4. júna 2020 do 3. júla 2020, Sociálna poisťovňa automaticky predĺži podporné obdobie v nezamestnanosti o ďalší jeden mesiac, tzn. od 4. júla 2020 do 3. augusta 2020. Rozhodnutie o štvrtom predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti začne Sociálna poisťovňa zasielať poistencom postupne.

Dávka v nezamestnanosti za štvrté predĺžené podporné obdobie v nezamestnanosti bude vyplatená spôsobom uvedeným poistencom v