dnes je 23.10.2020

Input:

Štát chystá ďalšie znižovanie byrokracie

16.10.2020, Zdroj: SITA

Občania a podnikatelia sa možno dočkajú ďalšieho znižovania byrokracie. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR totiž pracuje na novele zákona proti byrokracii. Pripomienkové konanie by sa malo rozbehnúť v januári budúceho roka. Cieľom je podľa rezortu pokračovať v znižovaní administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb využívaním informačných systémov verejnej správy. "A teda rozšíriť okruh skutočností, ktoré už nebude potrebné jednotlivým orgánom verejnej moci preukazovať formou predkladania výpisov a potvrdení v listinnej podobe, keďže si tieto skutočnosti orgány verejnej moci môžu overiť prostredníctvom informačných systémov, ku ktorým majú autorizovaný prístup," objasňuje ministerstvo.

Tzv. tretia vlna znižovania byrokracie by mala Slovákov odbremeniť od povinnosti predkladania 14 listinných potvrdení. Konkrétne ide o kópiu rodného, sobášneho a úmrtného listu, ako aj kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní. Podnikatelia nebudú na úrady musieť nosiť potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania i potvrdenie o pridelení IČO. Podobný osud budú mať aj výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat, výpis z registra poskytovateľov