dnes je 23.10.2020

Input:

Štatistika zistení nelegálneho zamestnávania orgánov inšpekcie práce v mesiaci august 2020

15.10.2020, Zdroj: Národný inšpektorát práce

V mesiaci august 2020 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 103 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 42 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 22 žien a 81 mužov (podiel mužov predstavuje 79 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci august bolo evidované nelegálne