dnes je 4.6.2020

Input:

Stravné zamestnanca na školení v roku 2019

28.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.19.2.1 Stravné zamestnanca na školení v roku 2019

Mgr. Michaela Hinnerová


Zamestnanec bol na celodennom školení v meste, kde je aj sídlo firmy, má nárok na stravné? Školenie trvalo viac ako 5 hodín a mal prestávku na obed v trvaní pol hodiny, no nestihol by prísť do práce na obed. Môže mu zamestnávateľ vyplatiť stravné?

Pohľad autora na problematiku:

V zmysle § 154 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov je zamestnanec povinný si sústavne prehlbovať kvalifikáciu na výkon práce dohodnutej v pracovnej zmluve. Účasť na vzdelávaní je výkonom práce, za ktorý patrí zamestnancovi mzda.

Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov sa za pracovnú cestu považuje čas od nástupu zamestnanca na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do skončenia tejto cesty.

Každý zamestnanec vyslaný na pracovnú cestu má v zmysle § 4 ods. 1 písm. c) vyššie uvedeného zákona nárok na stravné.

Záver:

Ak sa zamestnanec zúčastnil školenia, ktoré prehlbuje jeho kvalifikáciu na prácu dohodnutú v pracovnej zmluve, tak sa toto školenie považuje za výkon práce. Keďže sa uskutočnilo v mieste mimo jeho pravidelného pracoviska, tak mu v zmysle zákona o cestovných náhradách, v prípade že nemal zabezpečený obed v rámci