Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Štvorzmenná prevádzka

8.2.2005, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka č. 4: Od 1. 10. 2004 naša spoločnosť zavedie 4-zmennú prevádzku po 12 h. Po predbežnej kalkulácii počty odpracovaných hodín po mesiacoch sa líšia od mesačných fondov pracovného času. Ako mám postupovať pri výpočte miezd, ak platíme aj nočné aj poobedňajšie príplatky? Ako sa vypočítava dovolenka pri 4 zmennej prevádzke?

Všeobecne platí, že zamestnancovi patrí za vykonanú prácu mzda. Mzdou sa rozumejú všetky plnenia, ktoré sa poskytujú za prácu, teda aj mzdové zvýhodnenia za nočnú prácu alebo príplatky za odpoludňajšiu zmenu. Toto vymedzenie platí bez ohľadu na typ prevádzky, dĺžku pracovnej zmeny alebo spôsob striedania pracovných zmien.

Problém môžu robiť prestávky na odpočinok a jedenie, ktoré sa v zmysle § 91 ods. 5 ZP do pracovného času nezapočítavajú, pričom mzda patrí len za čas, ktorý sa zahŕňa do výkonu práce. Pokiaľ sa poskytuje prestávka na odpočinok a jedenie v zákonnej dĺžke 1/2 hodiny aj v tzv. 12-hodinových zmenách, skutočný a zaplatený čas pracovnej zmeny bude predstavovať 11,5 hodiny.

ZP v § 91 ods. 2 umožňuje dohodnúť podrobnejšie podmienky poskytnutia tejto prestávky vrátane jej predĺženia so zástupcami zamestnancov. V prípade tzv. 12-hodinových zmien sa ustanovenie často využíva na predĺženie doby prestávky na odpočinok a jedenie na 3/4 hodiny s jej prípadným rozdelením na dve časti, takže čistý pracovný čas pripadajúci na zmenu bude 11 a 1/4 hodiny. Nie je ale vylúčené ani poskytnutie dvoch polhodinových prestávok, čím sa čistý (a teda aj platený) čas práce v takejto zmene skráti až na 11 hodín.

Zdrojom problémov uvedených v otázke je zrejme nesúlad medzi počtom hodín, ktoré je potrebné „vykryť“ striedaním sa v 4 zmenách a fondom pracovného času v časovom období 1 mesiaca. V zmysle § 87 ZP priemerný týždenný pracovný čas v období najviac 4 mesiacov, a za určitých podmienok najviac v období 12 mesiacov, nesmie presiahnuť ustanovený týždenný pracovný čas. Rozdiely oproti mesačnému fondu pracovného času teda nemusia byť rozhodujúce, ak je správne zostavený harmonogram striedania pracovných zmien.

Harmonogram má byť zostavený tak, aby zabezpečoval uvedenú podmienku. Zamestnanec každej zmeny, ktorý bude podľa tohto harmonogramu pracovať, by mal v priemere na týždeň v zásade odpracovať toľko pracovných hodín, koľko predstavuje ustanovený týždenný pracovný čas; ten v nepretržitej prevádzke podľa § 85 ods. 5 ZP nesmie byť dlhší ako 37,5 hodiny.

Na ilustráciu problému postačí 6-týždňový úsek. V rámci 6 týždňov pri týždennom pracovnom čase 37,5 hodín by každý zamestnanec mal odpracovať 225 hodín (6 × 37,5). Kalendárny deň má 24 hodín. Ak bude prestávka na odpočinok a jedenie predĺžená na 3/4 hodiny, každá z dvoch zmien odpracuje po 11,25 hodiny, takže spolu bude vykrytých 22,5 hodín v rámci kalendárneho dňa.

Šesť týždňov predstavuje 42 kalendárnych dní. V rámci tohto obdobia na zabezpečenie nepretržitosti prevádzky je potrebné vykryť 945 hodín (42 × 11,25). Na každého zamestnanca zo 4 zmien tak pripadne 236,25 hodiny.

V rámci ustanoveného týždenného pracovného času však mal každý zamestnanec odpracovať len 225 hodín. Rozdiel 11,25 hodiny sa musí vykryť buď iným zamestnancom alebo

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: