Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Trendy v nábore zamestnancov v roku 2017

9.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.05.1.1 Trendy v nábore zamestnancov v roku 2017

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarova

Svet personalistiky sa mení rovnako dynamicky ako trh práce. Nové situácie si žiadajú nové riešenia, a niektoré z týchto riešení uvádzajú nové trendy, ktoré sa budú uplatňovať, revidovať a inovovať počas nasledujúcich rokov. Aké trendy teda prevládajú vo svete HR?

Ľudské zdroje sa začínajú venovať aj ďalšej oblasti pôsobenia a tou je marketing. Budujú nielen firemnú značku spoločnosti ako kvalitného, zaujímavého, perspektívneho a hodnotovo zameraného zamestnávateľa, ale budujú si aj vlastné HR renomé, ako znak príjemného a kvalifikovaného prístupu ku kandidátom a k interným zamestnancom.

Recruiteri a personalisti sa snažia nielen reagovať na nové technologické trendy, ako je využívanie sociálnych sietí (LinkedIn, Facebook, YouTube ap.) na nábor nových kandidátov, ale aj samotnú prácu HR manažérov a na výkonnosť a efektivitu HR procesov majú tieto technológie priamy vplyv, čo má dopad aj na procesy náboru a výberu nových zamestnancov a celkové riadenie ľudských zdrojov.

Dôležitým praktickým trendom pred prípravou náboru nových kandidátov je budovanie kvalitnej databázy a následné spracovanie dát v informačnom systéme. Trh práce sa za posledné tri roky radikálne mení a predchádzajúce stratégie už nemožno efektívne uplatňovať. Predchádzajúce roky na slovenskom trhu práce boli charakterizované vysokou nezamestnanosťou a navyše aj vysokou mierou dlhodobo nezamestnaných a zároveň aj nízkou kompatibilitou medzi požiadavkami trhu práce a kvalifikačnými predpokladmi uchádzačov o zamestnanie. Kým niekoľko rokov dozadu sa samotní kandidáti aktívne uchádzali o voľné pracovné ponuky, teraz sa musia recruiteri prispôsobiť. Zber životopisov a ich selekcia vystriedalo aktívne vyhľadávanie vhodných kandidátov a potreba nájdenia správnych nových zamestnancov na správnom mieste, adekvátne motivovaných a lojálnych k budúcemu zamestnávateľovi, pričom firmy očakávajú, že tento proces náboru a výberu bude zo strany ľudských zdrojov vykonávaný za primerané náklady, teda efektívne vo všetkých ohľadoch.

Kvalitné dáta a najmä merateľnosť efektivity výkonu ľudských zdrojov sú momentálne trendy, ktoré najviac požadujú zamestnávatelia vo vzťahu k budovaniu kvalitného personálneho obsadenia spoločnosti a dlhodobého výkonu zamestnancov. Kvalitné údaje umožňujú personalistom plánovať stratégiu obsadzovania nových pracovných miest flexibilne, a počítať s reálnymi skutočnosťami, ktoré momentálne prináša trh práce. Ak recruiter vie vyhodnotiť z databáz predchádzajúcich procesov, koľko približne musí spracovať životopisov, koľko z nich skutočne osloví a koľkých pozve na osobný pohovor, vie potom odhadnúť časovú náročnosť procesu, súvisiace finančné náklady a možné riziká v prípade nezvládnutého adaptačného procesu alebo iného dôvodu fluktuácie nováčika. Vo všeobecnosti – účinná merateľnosť výstupov, dát a finančných nákladov na prácu ľudských zdrojov je dlhodobo presadzovaný trend v HR managemente.

Vo vzťahu k meniacim sa podmienkam trhu práce, k hodnotovým orientáciám rôznych generácií, ktoré sú aktívne na trhu práce, ale aj vo všeobecnosti k meniacim sa hodnotám spoločnosti, musí sa prispôsobiť týmto zmenám aj práca recruitera či HR manažéra, musia aktívne sledovať všetky spoločenské trendy a vyhovieť ich požiadavkám. Od HR pracovníka sa vyžaduje nielen profesionálny výsledok (teda finálne správny človek na takom pracovnom mieste, na ktorom bude dlhodobo motivovaný a bude podávať požadované výsledky), ale aj reprezentácia zamestnávateľa, budovanie jeho pozitívnej značky, vysoká miera tvorivosti a vynachádzavosti (najmä ak ide o headhunting), a hlavne, budovanie dobrej sociálnej klímy u zamestnávateľa, podporovať už aj na Slovensku sa rozvíjajúci

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: