dnes je 25.9.2020

Input:

UPOZORNENIE k poskytovaniu SOS dotácie

6.8.2020, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) poskytne SOS dotáciu na základe žiadostí doručených najneskôr do 7. augusta 2020 (vrátane). MPSVR dňom 8. augusta 2020 zastavuje prijímanie nových žiadostí o SOS dotáciu. Všetkým žiadateľom, ktorí stále nemajú príjem a nezaslali MPSVR oznámenie o opätovnom vykonávaní činnosti, z ktorej im plynie nárok na príjem, bude poskytnutá dotácia aj na mesiac august, ak bude táto situácia u žiadateľa pretrvávať minimálne do 15. augusta 2020 (vrátane). Vyplatením SOS dotácie za mesiac august sa poskytovanie dotácie fyzickým osobám podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 103/2020 Z. z. ukončuje.

Čo robiť po skončení poberania SOS dotácie?

  • Pomoc v hmotnej núdzi - ak je domácnosť v nepriaznivej sociálnej situácii, môže sa obrátiť priamo na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny so žiadosťou o poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi. Pomoc v hmotnej núdzi sa poskytuje podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to ak domácnosť v hmotnej núdzi splní taxatívne stanovené podmienky citovaného zákona. Všetky potrebné informácie nájdete na https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotna-nudza/ .
  • Jednorazová dávka – podľa ustanovenia § 17 zákona č. 417/2013 Z. z. – je určená na úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi , a to najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, ako napr. postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb. O túto dávku môže občan požiadať obec, ktorá ju môže schváliť najviac do výšky 644,49 eura, a to na základe preukázaných