dnes je 27.1.2021

Input:

Ustanovenia Zákonníka práce o domáckej práci a telepráci sa majú od marca 2021 zmodernizovať

27.11.2020, Zdroj: SITA

Od marca budúceho roka sa majú zmodernizovať ustanovenia Zákonníka práce o domáckej práci a telepráci. Na výkon takejto práce sa má vyžadovať dohoda zamestnávateľa so zamestnancom v pracovnej zmluve. Môžu sa pritom dohodnúť na tom, že zamestnanec si pri domáckej práci alebo telepráci bude sám rozvrhovať pracovný čas v rámci celého týždňa alebo sa takáto práca bude vykonávať v pružnom pracovnom čase. Zamestnanec vykonávajúci tento druh práce má mať právo počas jeho nepretržitého denného odpočinku a nepretržitého odpočinku v týždni nepoužívať pracovné prostriedky slúžiace na výkon domáckej práce alebo telepráce. "Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn v tomto čase," uvádza sa v návrhu novely Zákonníka práce, ktorý parlament posunul do druhého čítania. Výnimkou majú byť situácie, keď je zamestnancovi nariadená alebo s ním dohodnutá pracovná pohotovosť alebo práca nadčas.

Za domácnosť zamestnanca sa bude považovať akékoľvek dohodnuté miesto výkonu práce mimo pracoviska zamestnávateľa. Zamestnávateľ bude povinný zabezpečiť, resp. poskytnúť zamestnancovi pracovné prostriedky na výkon domáckej práce alebo telepráce. Ak však túto svoju povinnosť nevie splniť, môže sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodnúť o používaní vlastného prostriedku zamestnanca na tieto účely. Zamestnanec vykonávajúci domácku prácu alebo teleprácu sa nesmie zvýhodniť alebo obmedziť v porovnaní s porovnateľným zamestnancom s miestom výkonu práce na pracovisku zamestnávateľa. Zamestnanec pracujúci z domu bude povinný