dnes je 28.9.2023

Input:

Výklad k zákonu 345/2022 Z. z. - zákon o inšpekcii v sociálnych veciach

8.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.150 Výklad k zákonu 345/2022 Z. z. – zákon o inšpekcii v sociálnych veciach

JUDr. Renáta Považanová

Dňa 26. 10. 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 345/2022 Z. z. o inšpekcii v sociálnych veciach (s výnimkou čl. I § 4 až 13 a čl. II až V zákona). Týmto právnym predpisom sa de novo kreuje právna úprava inšpekcie v sociálnych veciach, ktorou bude dozor nad dodržiavaním osobitných predpisov v oblasti sociálnych vecí (teda nad plnením povinností z nich vyplývajúcich – ustanovenie § 2 ods. 1 písm. a) zákona) dozorovanými subjektami (ustanovenie § 2 ods. 2 zákona) a vyvodzovanie zodpovednosti za porušenie týchto povinností.

Účinnosť tohto zákona je delená, keďže časť predpisu (čl. I § 4 až 13 a čl. II až V) nadobudne účinnosť 1. novembra 2022.

Právna úprava zákona vytvára právne podmienky na realizáciu „reformy dohľadu nad sociálnou starostlivosťou a zabezpečenie