dnes je 28.9.2023

Input:

Výklad k zákonu 352/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

10.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.156 Výklad k zákonu 352/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

JUDr. Renáta Považanová

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov predstavuje vykonávací zákon ústavných práv obsiahnutých v čl. 39 Ústavy SR. Hlavným účelom novelizácie tohto predpisu, ku ktorej dochádza pod zákonom č. 352/2022 Z. z., je upraviť v zákone o sociálnom poistení podrobnosti o ústavných právach v čl. 39 ods. 3 až 5 Ústavy SR.

Ústava SR garantuje každému poistencovi právo rozhodnúť sa, že časť uhradenej dane alebo časť uhradenej platby spojenej s účasťou na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe bude poskytnutá osobe, ktorá ho vychovala a ktorej je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe (tzv. asignácia odvodov). Zákon o sociálnom poistení doposiaľ