dnes je 9.12.2023

Input:

Výklad k zákonu 356/2022 Z. z.- zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku

14.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.158 Výklad k zákonu 356/2022 Z. z.- zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku

JUDr. Renáta Považanová

Z dôvodu pretrvávajúceho výrazného rastu cien tovarov a služieb za domácnosti dôchodcov zákonodarca pristúpil k schváleniu zákona č. 356/2022 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V roku 2022 boli dôchodkové dávky k 1. 1. 2022 zvyšované o 1,3 % a v mesiaci júl bol vyplatený 13. dôchodok v diferencovanej sume (max 300 eur, min 50 eur) s tým, že nárok na 13. dôchodok v novembri 2022 nevznikne. Uvedené opatrenia čiastočne kompenzovali zvýšenie cien tovarov a služieb pre poberateľov dôchodkových dávok za I. polrok 2022 (11,8 % miera inflácia za domácnosti dôchodcov za január až jún 2022).

Aj v II. polroku 2022 pokračuje výrazný rast inflácie za