dnes je 21.2.2020
Input:

Výpočet dovolenky zamestnanca pri čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky v roku 2019

28.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.16.1.3 Výpočet dovolenky zamestnanca pri čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky v roku 2019

Mgr. Michaela Hinnerová

Postupom výpočtu dovolenky pri čerpaní materskej a rodičovskej dovolenky sa zaoberá § 109 ods. 2 Zákonníka práce. Podľa neho sa obdobie materskej a rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods.1 počíta do odpracovanej doby, ak ide o dobu 34 týždňov, alebo 37 týždňov pre osamelú ženu, prípadne 43 týždňov pre ženu, ktorej sa narodilo dve a viac detí, toto platí aj muža starajúceho sa o narodené dieťa.

Do odpracovanej doby sa nezapočítava podľa § 109 ods. 1 písm. b), doba čerpania rodičovskej dovolenky. Podľa § 166 ods. 2. Ide o rodičovskú dovolenku o ktorú požiada rodič po uplynutí týždňov materskej, alebo rodičovskej dovolenky opísanej v predchádzajúcom odstavci. Takáto rodičovská dovolenka môže byť do dovŕšenia troch rokov, prípadne pri dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa do dovŕšenia šesť rokov veku.


Príklad: Pani Monika ma uzatvorený pracovný na 40/hodín týždenne, pracuje od pondelka do piatku, materskú dovolenku čerpala od 14. 5. 2016 do 31. 12. 2016, rodičovská dovolenka jej skončila 30.6.2019 preto 1.7.2019 nastúpila do práce. Dovolenku si nečerpala medzi materskou a rodičovskou dovolenkou, celú si ju preniesla do roku 2019. Nárok na dovolenku za rok má 25 dní. Koľko dní dovolenky má vrátane nevyčerpanej dovolenky za rok 2018?

Najprv si vypočítame rok 2016, kedy odchádzala na materskú dovolenku, k tomu potrebujeme vedieť koľko dní odpracovala. Keďže pracovala 5 dní v týždni a pred nástupom na materskú nevynechala ani jeden deň a materská dovolenka sa do odpracovanej doby započítava, tak za rok 2016 má nárok na plný počet dní dovolenky, t. j. 25 dní dovolenky.

Rok 2017 čerpala len rodičovskú dovolenku, ktorá sa do odpracovanej doby nezapočítava, tak jej nárok na dovolenku za tento rok je 0 dní.

Rok 2018 podobne ako rok predchádzajúci čerpala len rodičovskú dovolenku, ktorá sa do odpracovanej doby nezapočítava, tak jej nárok na dovolenku za tento rok je 0 dní.

V roku 2019 nastúpila do práce 1.7.2019. Opäť si vypočítame koľko dní odpracuje do konca roku a neodpracované dni pre pracovnú dobu podľa jej plánu zmien:

Rok 2019  
 Mesiac  odpracovala  RD počet dní  
Január   22  
Február   28  
Marec   20  
Apríl   21  
Máj   20  
Jún   20  
Júl   22     
August   21     
September   21     
Október   23     
November  20     
December  19     
SPOLU     131  
Zarátané dni  126   

Keďže odpracuje viac ako 60 dní, tak jej podľa § 109 ods. 1 patrí dovolenka, ale za neodpracované dni jej zamestnávateľ môže dovolenku krátiť za prvých 100 dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 tiež o jednu dvanástinu. Krátenie dovolenky ako aj nárok si vypočítame nasledovne:

Rok 2019  
   Neodpracované pracovné dni pre krátenie dovolenky  
Január   22  
Február   28  
Marec   20  
Apríl   21  
Máj   20  
Jún   20